Ontwaakt BewustZijn deel 6...

Door Erica Argelo 14 september 2012 in categorie: Inspiraties

Ontwaakt BewustZijn deel 6...

De alchemie van het samensmelten van vrouwelijk (VR) en mannelijk (ML) tot een complementaire eenheid is een ritmische golfbeweging van energie die in al onze natuurlijke systeemwetten voorkomt.

De VR kern vormt een voedingsbron voor het ML brein.

Ontwaakt Bewust Zijn deel 5...

Door Erica Argelo 07 september 2012 in categorie: Inspiraties

Ontwaakt Bewust Zijn deel 5...

Transformatie vindt plaats in de terugtrekkende beweging
Samensmelting van mannelijk (ML) en vrouwelijke (VR) energieën...

In eerdere blogberichten benoem ik de dans als metafoor om complementaire patronen te omschrijven. Wanneer we vanuit onze natuurlijke essentie functioneren, versterken wij elkaar en spreken van synergie. We bewegen ons in een harmonieus ritme dat onder begeleiding van een symfonisch orkest kan uitmonden tot majestueus energieke uitvoeringen. We brengen vol genoegdoening vrolijke klanken ten gehore die anderen inspireren tot deelname 1 + 1 = 3

Ontwaakt BewustZijn deel 4...

Door Erica Argelo 04 september 2012 in categorie: Inspiraties

Ontwaakt BewustZijn deel 4...

De paradoxale werking van een (onvervuld) verlangen

Onvervulde verlangens afkomstig vanuit familiesystemen repeteren veelal generaties lang en zijn ooit veroorzaakt door momenten van afwijzing of buitensluiten in een afwezigheid van liefde. Het is een kinderlijk verlangen dat in onze volwassenheid kan leiden tot destructieve patronen die ons weerhouden om ons ware potentieel te leven. We laten het achter wanneer we in emotionele volwassenheid verkeren waarin we vanuit bewuste keuze in staat zijn het patroon te doorbreken en vervolgens ons innerlijk kompas gaan volgen.

Ontwaakt BewustZijn deel 3...

Door Erica Argelo 02 september 2012 in categorie: Inspiraties

Ontwaakt BewustZijn deel 3...

Creatie begint daar waar je aandacht naartoe gaat, vraag is... waar zijn je gedachten nu?

Alles wat aandacht krijgt groeit!
We kunnen alleen vanuit perceptie van onze zintuigen de wereld waarnemen, de uiting van deze waarneming is een projectie. We projecteren dus onze perceptie tot werkelijkheid zodat we bevestigt worden in onze waarneming...

Welkom in de wonderlijke wereld van creatie :-)

Ontwaakt bewustZijn deel 2...

Door Erica Argelo 31 juli 2012 in categorie: Inspiraties

Ontwaakt bewustZijn deel 2...

'Percepties vormen een subjectief beeld van een objectieve werkelijkheid'

Een projectie is iets dat vanuit perceptie aan de ander wordt toegedicht. Perceptie is een waarneming van onze zintuigen die d.m.v. gekoppelde emoties aan ons wordt ervaren. We nemen dus waar via onze emoties en die bepalen hoe we reageren op iets wat een ander doet of zegt. Sommige emoties kunnen afkomstig zijn van de voorgaande generatie(s), veelal veroorzaakt door een onoverkomelijk verdriet of tekortkomingen waarbij het familiesysteem in gevaar kwam.

Ontwaakt bewustZijn deel 1

Door Erica Argelo 31 juli 2012 in categorie: Inspiraties

Ontwaakt bewustZijn deel 1

Wanneer 2 mensen ontwaken vanuit hun systeem van herkomst begint de werkelijke ontmoeting.

Het wordt de hoogste tijd dat we elkaar dieper in de ogen durven kijken om te zien wie we werkelijk Zijn. Ogen vormen immers de vensters van onze Ziel. Onze meeste ontmoetingen reiken niet verder dan een beoordeling van elkaar. Een beoordeling wordt gebaseerd op eerdere ervaringen en overtuigingen waarmee we de ander in het vakje onderbrengen die overeenstemt. Hiermee sluiten wij ons direct of indirect af voor een belangrijke stap om nieuwe ervaringen op te doen die onze oude ervaringen kunnen her-clusteren tot een nieuw paradigma.

Poëzie in de Branding .......

Door Erica Argelo 19 april 2012 in categorie: Inspiraties

Poëzie in de Branding .......

In 2012 heb ik voor een 3e achtereenvolgende keer deelgenomen aan "Poëzie in de branding".
Poëzie in de branding is een jaarlijks terugkerende expositie van gedichten langs de vloedlijn op het strand van Bergen aan Zee.

Een gedichten expositie met ieder jaar weer een ander thema welke altijd betrekking hebben op de locatie waar het evenement plaatsvindt. Het thema van 2012 is;

'Dichter bij Zee'

Thinking styles ....

Door Erica Argelo 17 maart 2012 in categorie: Inspiraties

Ever since my childhood I have had a different point of view on many issues. It was difficult for me to grasp why I was so often in a different corner than other people. I thought that what I was seeing, other people were seeing too.

Because I was disagreed with so often I started to doubt myself and my perceptions of the world. But eventually I was able to recuperate my confidence and I decide that I had to be true to myself.

Gift from the heart ….

Door Erica Argelo 03 maart 2012 in categorie: Inspiraties

Gift from the heart ….

We are moving into inner transformation which can only occur if we are conscious of old patterns which prevent us to live our passion. Now it's time to discover your gift, show yourself without any fear of rejection and with the acceptance that you're vulnerable.

Place and sequence within the system ….

Door Erica Argelo 03 februari 2012 in categorie: Inspiraties

I have discovered again and again how important it is to be willing to take your natural position within a system. Looking at the position taken or not taken explains a lot about the events in our life. I encounter this all the time in my Coaching sessions. It is in almost all my session reports.

I experience it as a particularly important element to understand the state of our consciousness.

Plek en ordening binnen het systeem ….

Door Erica Argelo 02 februari 2012 in categorie: Inspiraties

Ik ontdek steeds weer bij herhaling dat het innemen van je natuurlijke plek binnen het systeem een van de belangrijkste inzichten is. Door plek en ordening in de oorsprong van het systeem te ontsluieren, ontstaat er inzicht in voorafgaande gebeurtenissen. Keer op keer kom ik dit tegen in de Coaching en omschrijf het in mijn gespreksverslagen.

Ik ervaar het als een bijzonder belangrijk puzzelstuk in ons bewustzijn.

Liefde kun je niet beredeneren met je hoofd ...

Door Erica Argelo 21 januari 2012 in categorie: Inspiraties

Liefde kun je niet beredeneren met je hoofd ...

Echte liefde wordt gestuurd vanuit je ziel en laat iedere cel in je lichaam verlangen naar verbinding.

De ziel is ons zuivere lichaam in kwetsbaarheid, hoe kwetsbaarder wij ons voelen, hoe dichter de ziel is benaderd. Een mooier besturingsysteem is niet (denkbaar) ...... het is een navigatie die zeer nauwkeurig van informatie voorziet.

Als je volledig kunt leven vanuit kwetsbaarheid dan leef je vanuit zielsbewustzijn.

Where arises our soul awareness .....

Door Erica Argelo 11 januari 2012 in categorie: Inspiraties

Where arises our soul awareness .....

Last Sunday I attended a meeting of systemic work.

Systemic work is briefly; the constellation of energetic compounds, which reveal patterns and possible tensions within the system. The constellation can be done with objects and shapes or representatives who perceive the voltage field once they step into the energetic field of the constellation.

Wat ontluikt ons Zielsbewustzijn ....

Door Erica Argelo 09 januari 2012

Wat ontluikt ons Zielsbewustzijn ....

Gister was ik aanwezig bij een bijeenkomst van systemisch werken.

Systemisch werken is kort gezegd, het opstellen van energetische verbindingen waarmee patronen binnen het systeem worden ontsluierd, waarin mogelijk een spanningsveld ligt besloten. De opstelling kan zowel met objecten of vormen als met representanten, welke de spanningsvelden waarnemen zodra zij zich in het energieveld van de opstelling bevinden.

We ourselves are the system that we do not like. We are unconscious of this fact.

Door Erica Argelo 05 januari 2012 in categorie: Inspiraties

Spiritual awakening is becoming aware of the patterns that hold us together. We humans act like marionettes without being aware of this fact. Life before awakening is just a set of programs that are running over and over again.

I see this phenomenon all around me and there seems to be nothing I can do about it; I can only watch and see how people are trapped in their own thought patterns of powerlessness.

<<  1 2 [34  >>