Wij zijn zelf het systeem dat we niet willen. Wij worden bewust van dit feit.

Door Erica Argelo 05 januari 2012 in categorie: Inspiraties

Spiritueel ontwaken is het bewust worden van de patronen die ons bij elkaar houden. Wij mensen handelen als marionetten zonder bewust te zijn van dit feit. Vóór het ontwaken is ons leven niet meer dan een reeks programma's die telkens weer, keer op keer opnieuw worden uitgevoerd.

Ik zie dit fenomeen overal om me heen en er lijkt niets dat ik kan doen, ik kan alleen maar toekijken en zien hoe mensen gevangen zitten in hun eigen gedachtepatronen van machteloosheid.

Centrum voor bewustZijn

Door Erica Argelo 03 januari 2012 in categorie: Activiteiten

Centrum voor bewustZijn

We leven in een overgangsfase van ons huidige informatietijdperk naar een transformatietijdperk.

Deze verandering ïnspireert onze verbeeldingkracht en zelfexpressie, waarbij we telkens tot nieuwe inzichten zullen komen. Deze creatiekracht zal de komende jaren exponentieel toenemen.

A beautiful story on the last day of the year .......

Door Erica Argelo 31 december 2011 in categorie: Inspiraties

The taped-mail letterboxes of last night led me this morning on the way to the local post office, in my village. I really wanted to send a greeting card on this final day of the year to my daughter.

When I arrived at the zebra crossing I stopped quiet next to a slightly older man for the red traffic light, waiting for the green light appears.

Een mooi verhaal op de laatste dag van het jaar

Door Erica Argelo 31 december 2011 in categorie: Inspiraties

Een mooi verhaal op de laatste dag van het jaar

De dichtgeplakte postbrievenbussen van gisteravond voerden mij vanmorgen onderweg naar het plaatselijke postagentschap, bij mij in het dorp. Ik wilde heel graag op de laatste dag van het jaar nog even een wenskaart versturen.

Aangekomen bij het zebrapad sta ik samen met een ietwat oudere man voor het rode stoplicht stil, in afwachting tot het groene licht verschijnt.

Will 2012 bring us into a new dimension?

Door Erica Argelo 20 december 2011 in categorie: Inspiraties

Will 2012 bring us into a new dimension?

According to calendars of ancient cultures announces 2012 a new era.
An era in which we learn to transcend our limitations into new possibilities.

We can no longer ignore, everywhere we are facing effects of rapidly growing changes and modified circumstances. We seem to be towards a crises ...... but ..... is crises the correct word? ...... is it not just habitual fear of change.

Brengt 2012 ons naar nieuwe dimensies?

Door Erica Argelo 12 december 2011 in categorie: Inspiraties

Brengt 2012 ons naar nieuwe dimensies?

Volgens de kalenders van oude culturen kondigt 2012 een nieuw tijdperk aan.
Een tijdperk waarin wij onze beperkingen leren overstijgen naar nieuwe mogelijkheden.

We kunnen er met z'n allen niet meer om heen, overal worden we geconfronteerd met gevolgen van snel groeiende veranderingen en gewijzigde omstandigheden. We lijken af te stevenen op een crisis ...... maar ..... is crisis wel het juiste woord? ......... is het niet gewoon angst voor verandering.

De kunst van het creëren "Van rups tot vlinder"

Door Erica Argelo 01 december 2011 in categorie: Inspiraties

De kunst van het creëren

In een eerder blogbericht "De kunst van het creëren in geometrie van getallen" heb ik aangegeven dat alertheid op synchroniciteit de toegang is tot je innerlijke bron. Zo heb ik ontdekt dat schijnbare toevalligheden in verbinding staan met de richting waarin ik word gedreven. Die richting is direct verbonden met mijn innerlijke bron ...

Al het vermogen om bij je innerlijke bron te komen ligt in jezelf besloten.

Zijn dromen zintuigen van onze ziel?

Door Erica Argelo 30 november 2011 in categorie: Inspiraties

Zijn dromen zintuigen van onze ziel?

Onze droomwereld is rijkelijk gevuld met symbooltaal.

De ontrafeling van de symbolen kan verrassende antwoorden geven op vraagstukken die ons in het dagelijks leven bezighouden. Zij zijn een bron van informatie in onze ontwikkeling. Dromen kunnen tools geven waarmee je vorm kan geven aan manifestatie. Een aantal jaar geleden heb ik een van mijn vele dromen vastgelegd in een schilderij, deze heb ik heel toepasselijk "De droomboom" genoemd (zie foto).

Ontdek de kracht van communicatie en ervaar de spontaniteit van FLOW

Door Erica Argelo 23 november 2011 in categorie: Archief

Op 9 en 10 november jl. heeft Circle of Art tijdens de beursevent van het Zakenplatform in EXPO Haarlemmermeer gezorgd voor een beleving van FLOW in ondernemend Kennemerland. De bezoekers werden uitgenodigd een kijkje voorbij de grenzen te nemen om zich te verwonderen over het uitzicht op nieuwe mogelijkheden.

Levenskunst

Door Erica Argelo 21 november 2011 in categorie: Inspiraties

Levenskunst

 liefde is een ruimte waarin je elkaar ontmoet
een ruimte met vruchtbare grond die ontluikt tot leven in overvloed

Soms raak ik geïnspireerd tot het schrijven van gedichten die ik graag wil delen. Veelal word ik geprikkeld naar aanleiding van een gebeurtenis. 

Zo heb ik ruim 2 jaar geleden "Levenskunst" geschreven en voorgedragen bij het huwelijk van mijn vriendin ......

Het vinden van balans

Door Erica Argelo 18 november 2011 in categorie: Inspiraties

Het vinden van balans

Het vinden van balans is niet zozeer iets toevoegen maar juist iets weglaten. Onbalans is het doorschieten van de schaal ........ een teveel.

Een tekort betekend dat je moet compenseren wat ergens anders teveel aanwezig is. De ultieme actie is om te ontdekken wat het teveel is, en de ballast te verwijderen waardoor het evenwicht weer in balans komt.

De kunst van het creëren in geometrie van getallen

Door Erica Argelo 16 november 2011 in categorie: Inspiraties

De kunst van het creëren in geometrie van getallen

De magische werking van symmetrie en synchroniciteit heeft al enige jaren mijn aandacht.
In november 2008 bezocht ik het grensoverschrijdende natuurwetenschappen “Frontier” Symposium in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Het Symposium was gevuld met boeiende lezingen.

Alles is mogelijk als je de verbinding aangaat

Door Erica Argelo 03 november 2011 in categorie: Inspiraties

Alles is mogelijk als je de verbinding aangaat

In 2002 voelde ik een ongekende drang om uitvoering te geven aan een visioen welke ik perse wilde vastleggen. Met deze expressie heb ik vorm gegeven aan "De Bron" (zie foto). Dit is essentieel geweest voor de verbinding met de creatieve bron die in mijzelf besloten lag en van waaruit Circle of Art is ontstaan.

De kunst van creëren is het toelaten van onverklaarbare impulsen die zich spontaan vanuit je hart aandienen. De levenskunst in communicatie is het aangaan van de dialoog met je hartsverbinding.

<<  1 2 3 [4