De filosofie achter Circle of Art


Doel
van Circle of Art is "door middel van bewuste creatie vanuit authenticiteit" bijdragen aan de transformatie van onze collectieve mind. Deze krachtige ontwikkeling zal uiteindelijk leiden tot harmonie in onze samenleving.

  • Wil je de creatiekracht ontdekken van de (interne) dialoog?
  • Ben je nieuwsgierig naar de verbinding met jezelf en je omgeving?
  • Ben je bewust van de mogelijkheden als je werkelijke verbinding aangaat?

Visie van Circle of Art is dat inzicht in persoonlijk talent leidt tot creatieve zelfontplooiing. Deze ontwikkeling geeft ons individuele vrijheid en de ruimte van waaruit we vormgeven. Verandering in observatie en waarneming heeft een grote kans van slagen wanneer men positief in verbinding staat met de innerlijke bron.