Flow

AbundanceFlow is de verbinding met het hart in het NU waarin denken, voelen en doen volledig op één lijn liggen. Deze synchroniciteit geeft je vleugels.

Hoe zullen wij met elkaar omgaan als we vanuit ons hart leven en wat zal dat betekenen voor onze relaties en economische samenleving? Boeiende vragen .... kan jij een beeld vormen hoe jouw omgeving eruit gaat zien en welke gedachten ben je nu aan het luisteren .......... ?

Leven vanuit je hart is een missie die begint bij jezelf, die invloed heeft op je leefomgeving, en vervolgens voor een omslag kan zorgen in ons collectief bewustzijn. Wanneer leef je vanuit je hart? Zoals dieren en planten zich aanpassen aan hun natuurlijke omgeving om te aarden en volledig tot bloei komen, zo kunnen wij ons hart volgen en de omgeving creëren waarin wij volledig kunnen schitteren. Leven vanuit je hart is leven als de natuur en vanuit volledig potentieel bijdragen aan de wereld in welke vorm dan ook.

Leven in flow is vanuit bewuste focus leiding overdragen aan het leven zelf en je vol overgave laten leiden door intuïtie en schijnbare toevalligheden. In de natuur is schijnbare toevalligheid het werk van een hogere intelligentie die zorg draagt voor een optimaal leefklimaat volgens de principes van de natuurwetten. De verbinding met het hart geeft toegang tot de oneindige intelligentie van de natuurwetten.

De wet van aantrekkingskracht komt in werking als je bewuste aandacht geeft aan de richting die jij voor jezelf hebt bepaald. Je doel en de middelen zijn beiden te vinden in je potentieel.

Circle of Art schenkt aandacht aan diverse katalysatoren die tot flow leiden en laat zich hierin o.a. inspireren door de natuurlijke balans van wetenschap en spiritualiteit.