Methodiek Profile Dynamics

Profile Dynamics analyse

De methodiek Profile Dynamics analyse is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel van Amerikaans hoogleraar Clare W. Graves (1914-1986). Samen met tijdgenoot Abraham A. Maslow worden zij gerekend tot de stroming van de humanistische psychologie. De theorie van Clare W. Graves biedt een belangrijke sleutel tot het verkrijgen van inzicht in onze individuele drijfveren. In zijn theorie geeft hij aan hoe menselijke waarden zich ontwikkelen in relatie tot hun omgeving. De ontwikkelingsfasen van Graves omvatten het complete wereldbeeld van persoonlijkheid, drijfveren, motivatie, overtuigingen, denkwijzen en gedrag. Alle aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In navolging hiervan zijn de ontwikkelfasen, gezien vanuit de kleurwetenschap, schematisch in 7 kleuren weergegeven.

Tijd voor Turkoois...
Erica Argelo is uw Profile Dyamics consultant, zij analyseert vanuit een Turkooise waardensysteem en geeft daarmee een holistische kijk op vraagstukken die een totaalbeeld geven van het persoonlijke in relatie met de omgeving en het doel dat men nastreeft. 

Individueel drijfverentest-analyse
cover JDK 400x396Onze onderliggende drijfveren zijn doorslaggevend voor het verloop van contact en/of samenwerking. Als we de onzichtbare motivatie van onszelf en anderen begrijpen, dan kunnen we onze communicatie verbeteren tot op een niveau van werkelijk inzicht en wederzijds begrip. Wij zijn dan beter in staat om kenbaar te maken wat ons vanuit de kern doet bewegen.

Jouw drijvende kracht
In het bedrijfsleven kan inzicht in elkaars drijfveren leiden tot intrinsiek gemotiveerd personeel en een betere samenwerking. Inzicht in wat mensen drijft is de sleutel tot succes voor een beter werkklimaat en bedrijfsresultaat. Zelfkennis en inzicht in de ander, van zowel medewerker als de organisatie, dragen bij aan een betere performance, goede werksfeer en de onderlinge communicatie.

Bestel hier het boek "Jouw drijvende kracht" een praktische handreiking voor werken met drijfveren voor individuen, teams en organisaties.

Profile Dynamics heeft een speciale module voor het analyseren van teams en geeft inzicht in interacties tussen individuele groepsleden. de module is bedoeld voor ondersteuning van teambuilding sessies en teamtrainingen.

Groepsprofielen kunnen hierin uitkomst bieden. Open deze link voor het lezen van onze Whitepapers.

Download hier de brochure van Profile Dynamics. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Circle of Art.

Bekijk hieronder een willekeurig voorbeeld van een kleurananlyse in zowel expressie als weerstand en energiegevende omgeving.

 analyse expressie en energiebalans