Aandacht voor Zijn-waarden...

dialoogDe complexiteit van de huidige tijd vraagt om gespreksvormen die leiden tot vernieuwing van onze economie tot een duurzame ecologische samenwerking. Wat wij hiervoor nodig hebben is het creëren van de juiste condities waarin diverse intelligenties in gemeenschap kunnen worden samengebracht. De oude wijze indianen en aristocraten van het oude Griekenland maakten gebruik van de dialoog om tot nieuwe overeenstemming te komen.

Dialoog is een effectieve manier van communiceren waarbij we elkaar inspireren tot samen-denken.
Het stimuleert luistergedrag en geeft ruimte aan eigenwijze invulling van gespreksthema's. Het voeren van een dialoog geeft iedereen een stem waarmee hij/zij gehoord wordt en zo vanuit eigen- wijsheid bijdraagt aan een gezamenlijke intelligentie. De intentie van deze activiteit is diversiteit te verbinden tot een samenwerkend brein van creatief inzicht.

Dialoog vormt een goede basis te inspireren tot grensverleggende inzichten die kunnen leiden tot uitvoerende projecten én helpt aandacht in onderlinge relaties te versterken waarmee we elkaar begrijpen. Wat wij hiervoor nodig hebben is het creëren van de juiste condities waarin een diversiteit aan intelligentie kan worden samengebracht.

Samen –met vele ogen- kijken naar iets wat je nooit alleen kunt zien wordt ook wel Pareltaal genoemd. Een moeiteloze samenlevingskunst waar parels worden gevangen in kleine stukjes werkende wijsheid. De kennis, kunde en ervaringen van anderen helpen je bij jouw levenskunstenaarschap waarin iedere parel een wens vervult. De beroemde Griekse filosoof Socrates, ±400 v Chr. voerde de dialoog om te onderwijzen, hij stelde vragen om de individuele mens van binnenuit tot inzicht te laten komen.

Dialoog als meesterschap voor de 21e eeuw... 

De dialoog als open systeem voor het samenbrengen van gezamenlijke intelligenties. Het woord dialoog is afkomstig van het Grieks dialogos wat zoveel betekend als; dia=door en logos=woord, het verwijst naar de zin, betekenis, bewustzijn, wat door het woord wordt overgebracht. De beroemde Griekse filosoof Socrates, ±400 v Chr. voerde de dialoog om te onderwijzen, hij stelde vragen om de individuele mens van binnenuit tot inzicht te laten komen.

In dialoog wordt een thema van verschillende invalshoeken belicht én wordt men waarnemer van de eigen gedachten en fijngevoeligheid die veel verder reikt dan ons automatische denken.

Mijn brein = gesloten systeem > en/of
Ons brein = open systeem > en/en

In dialoog geven we de leiding aan het bewustzijn, hier zijn wel specifieke voorwaarden voor nodig om te laten plaatsvinden. Veelal worden gesprekken niet geleidt door het bewustzijn, maar door het denken met zijn directe oordelen.

  • Het is nodig om te vertragen zodat we tussen stimulus en respons kunnen indalen voor dieper onderzoek
  • Bewust innerlijk oordeel uitstellen, want dat is de respons die direct uit het automatische brein komt in reactie op de stimulus.
  • Het in vrijheid stellen van waarden, bv. ons zelfbeeld of culltuur etc. het vraagt van ons emotionele volwassenheid = emotionele intelligentie (EQ HQ).

We zijn intelligenter als we deel uitmaken van een intelligente gemeenschap. De capaciteit van ons brein wordt bepaald door het aantal actieve verbindingen (neurale paden). Wanneer we dialoog toepassen binnen sociale gemeenschappen of organisaties zal de capaciteit van onze denkkracht exponentieel toenemen. Er ontstaat vervolgens een collectieve intelligentie vanuit een collectief bewustzijn.

Een open systeem...

Dialoog herstelt groei en geeft gezonde voeding aan een gemeenschap, team of organisatie.

Een Bohmiaanse dialoog is een vorm van samen –met vele ogen- kijken naar iets wat je nooit alleen kunt zien. Individuele blindheid kan alleen helemaal worden gezien door samen te gaan kijken. In groepsverband kunnen transformatieprocessen veel sneller worden volbracht. We kunnen alleen gezamenlijk onze collectieve informatievelden veranderen waarmee we collectieve transformatie mogelijk maken.

Bohemiaanse dialoog wordt ook wel de Pareltaal genoemd in een moeiteloze samenlevingskunst waar parels worden gevangen in kleine stukjes werkende wijsheid. De kennis, kunde en ervaringen van anderen helpen je bij jouw levenskunstenaarschap waarin iedere parel een wens vervult.

De wens is de vader van de gedachte...

Als we op elkaar gelijkende wensen vervuld zien, worden we nieuwsgierig naar de manier waarop dat is gebeurd. Als we de werkzame bestanddelen tot samenhangend, reproduceerbaar geheel weten te vormen, hebben we het recept, een oplossingspatroon, een succesformule.

Zie ook 'Door de bomen het bos zien - Ontdek de eenvoud onder de complexiteit in relaties en organisaties' van Jan Bommerez.

Als transformatie op microniveau plaatsvindt, ontstaat als vanzelf transformatie op macroniveau.
Transformeren vanuit kernkracht .......
Ook in de cultuuromslag van uw organisatie.
Circle of Art organiseert en begeleidt dialoog bijeenkomsten, neem contact op voor advies en informatie.

Een bijzonder inspirerende boekentip om het onzichtbare te leren zien... Roep van de Ziel, Argeloze wijsheden gebundeld in een boek