Alles heeft een plek...  

verbinding-12 - kopie

Systemisch Werken geeft inzicht in systeemdynamieken die van invloed zijn in proceswerk. Door middel van een systeem- of structuuropstelling wordt een intern beeld van een vraagstuk zichtbaar gemaakt. Hiermee wordt systeemspanning waargenomen en mogelijk patronen onthuld die herleiden naar het familiesysteem óf gezien vanuit een bedrijfssituatie, besloten liggen in de cultuur van een organisatie.

Systemisch werken kan worden uitgevoerd als familieopstelling, organisatieopstelling, structuuropstelling of als abstracte systeemopstelling.

We zijn veel meer met elkaar verbonden dan wij ons veelal realiseren. In wezen is alles met elkaar verbonden en niets staat op zichzelf. Alles om ons heen staat in relatie met wie wij zijn.

Wij maken allemaal onderdeel uit van systemen, het eerste systeem waarvan wij deel uitmaken is ons familiesysteem. Naarmate we opgroeien, worden we gevormd door gemeenschappelijke en collectieve systemen waaraan wij ons aanpassen om te voldoen aan het normbesef. Cultuur speelt hierin ook een belangrijke rol. De overdracht en beïnvloeding vanuit het systeem is vrijwel altijd onbewust en kan mechanische blokkade opwerpen in de ontwikkeling van ons talent.

Gezien vanuit een organisatie kan deze beïnvloeding zorgdragen voor stagnering in de groei of de voortzetting van een bedrijf.

Slechts drie basiselementen dragen verantwoording voor een gezonde systeembalans...

Het onbewuste karakter van de instandhouding van het systeem kan sluimeren totdat bewustzijn in de oorzaak van de onbalans is onthuld. Het herstel van de systeembalans kan werkelijke transformatie geven naar een gezonde ontwikkeling en groei, er ontstaat zicht op ongekende mogelijkheden.

Systemisch werken leert ons kijken naar dat wat er werkelijk is zonder dit vanuit een theoretisch referentiekader te willen toetsen. Het leert ons waarnemen in het hier en nu zodat wij (ons) zelf in een diepere laag kunnen voelen en ervaren.

Er zijn verschillende manieren om systemisch naar een vraagstuk of thema te kijken.

Bij één of één begeleiding kan gekozen worden voor objecten of poppetjes waarmee personen of abstracts worden gerepresenteerd die onderdeel uitmaken van het thema. De plaatsbepaling die vanuit het innerlijk beeld wordt gerepresenteerd geeft veelal vrij snel opheldering over eventueel aanwezige systeemdruk.

Zo ook kunnen onderdelen van eenvoudige vraagstukken of thema's met simpele vormen worden getekend.

Bij een groepsbegeleiding worden de aanwezige deelnemers gevraagd om personen of abstracties te representeren in een vraagstuk of thema van een cliënt. Dit gebeurt altijd vanuit vrijwilligheid.

Zowel bij de één op één begeleiding als bij de groepsbegeleiding wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van bodemankers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan placemats die abstracties of personen representeren welke deel uitmaken van de systeemopstelling. Door op de bodemankers te gaan staan, wordt de systeemdruk waargenomen. De bodemankers worden door de vraagsteller óf begeleider geplaatst in de beschikbare ruimte.

Circle of Art organiseert systeemopstelling bijeenkomsten, neem contact op voor meer informatie.

De grondlegger van Systemisch Werken is Bert Hellinger, geboren op 16 december 1925 in het Duitse Leimen, Baden. Nadat Bert Hellinger zijn priesterschap had beëindigd, studeerde hij psychoanalyse in Wenen en ging vervolgens naar Amerika. Door zijn kennis over psychotherapieën te combineren met andere therapeutische vormen ontstond er een uniek fascinerende oplossingsgerichte methode, die wij kennen als de familieopstelling. Bert Hellinger geniet van wereldwijde bekendheid, hij is tevens auteur van 64 boeken welke in 25 talen zijn uitgegeven. Zelfs op 87 jarige leeftijd is Bert Hellinger nog altijd actief om zijn kennis met ons te delen. Uitgebreide biografie