Mediteren heeft niet alleen een heilzame werking voor onszelf...

Stilte is een holle ruimte waarin we ons-Zelf ont-moeten en horen fluisteren...

Onze Levensbron geeft alle inspiratie voor het ontwikkelen van bewustzijn die we door stilte leren waarnemen. Wijsheid is een spiegel van (h)erkenning waarmee we Hart, Hoofd en Buik verbinden tot zo binnen, zo buiten...

 

~Volg de adem door je Hart~

 

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die samen stil zijn een coherent veld creëren, welke een positief meetbaar effect heeft op de samenleving. Concreet betekent dit een verhoogde harmonie en creativiteit die de economische samenleving verduurzamen.

Door middel van meditatie bijdragen aan verbeterde wereldeconomie. Innerlijke harmonie creëert een coherent veld dat bijdraagt aan collectieve waarden. Zo binnen Zo buiten... Overvloed begint bij geven...

 

Na een periode van STILTE volgt er altijd beweging…

 

Stadsverlichting.hartZondag 24 juni 2018 was de laatste Stadsverlichting-meditatie bijeenkomst in de woonkamer van Erica Argelo in haar woonplaats Krommenie. Na 7 jaar vrijwillige organisatie van de maandelijkse huiskamermeditaties is het besluit gekomen de stilte te verruilen voor actie.

Alles is aan verandering onderhevig, zo ook de maandelijkse bijdrage aan het Stadsverlichtingsproject waaraan Erica zeven jaar lang met veel plezier, liefde en toewijding heeft meegewerkt.

Stadsverlichting is een project van Tijn Touber waarbij mensen op gezette tijden hun woonkamer beschikbaar stellen voor een gezamenlijke meditatie. kijk op de website voor een huiskamer bij jou in de buurt...

  

Van Hart tot Hart...

Erica Argelo ~ Circle of Art