Circle of Art is een organisatie dat inspireert tot duurzaam bewustZijn...

Social Sculpture...

Circle of Art organiseert lezingen en workshops over aandacht, synchroniciteit en gedachtenkracht dat ons creatief leert denken. De inspirerende bijeenkomsten vertellen een vernieuwde manier van denken dat de sleutel vormt voor gelukkig leven...

Samen zijn we de verandering die een radicale omslag voor uw organisatie kan betekenen.
Neem contact op voor meer informatie.
 

Training & Coaching in intrinsieke motivatie en drijfveren

Waar ligt jouw persoonlijke ambitie en wat drijft je in het leven en in je werk? Circle of Art geeft effectieve coaching die in samenspraak wordt afgestemd op het thema. Uitgangspunt in alle situaties zijn de individuele drijfveren. We kijken naar persoonlijke belangen en onderzoeken wat dat betekent in relatie met de omgeving en het werk. Ook richten we onze aandacht op de werking van groepsdynamiek en voortvloeien in de omgeving. Doel van de coaching is inzicht geven in drijfveren en ambities zodat eigen kracht wordt herkend.

Loopbaancoaching & loopbaanbegeleiding

 Wil je graag doorstromen naar een andere functie binnen de organisatie of onderzoek je nieuwe mogelijkheden in wat jou persoonlijk drijft? Met loopbaancoaching krijg je inzicht in jezelf en ontdek je waar je talenten liggen. Dat kan leiden tot verrassende inzichten en mogelijkheden tot een andere functie of werkplek of zelfs, een andere werkomgeving. De manier van coachen helpt je om je aandacht naar binnen te richten waardoor je ontdekt wat er allemaal mogelijk is om te groeien in de functie die jou laat schitteren!

Portfolio- coaching en begeleiding

Om jouw kennis en ervaring aantoonbaar te maken is de juiste opbouw van een portfolio belangrijk. Maar hoe pak je dat aan en wat laat je zien? Tijdens de coaching krijg je praktische instructies voor de opbouw van een portfolio. Je ontvangt Tools, Tips en Tricks om de gemaakte stappen in ontwikkeling helder weer te geven en E-coaching bij de uitwerking van reflectieverslagen. Het resultaat: een persoonlijk portfolio waarin al jouw kennis en kunde precies wordt weergegeven.

Begeleiden en Coachen in ontwikkelprocessen "on the Job"

Wil je het functioneren op de werkvloer onder de loep nemen? Coachen op de werkvloer op bedrijfslocatie is een krachtig en effectief middel om directe ervaring te toetsen aan beleving en waarneming. We kijken samen naar de situatie op het werk en de effectiviteit van de vaardigheden, houding en gedrag in functie en in het team.

Groepstraining bij implementatie van opleidingstrajecten

Bedrijfsopleidingen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Maar hoe zorg je dat een opleiding het juiste effect heeft? Met een adequate begeleiding vergroot je het resultaat. Bij de implementatie van opleidingstrajecten krijgen medewerkers praktische praktijkinstructies en uitleg over tools en werkwijze van de (bedrijfs)specifieke opleidingen. Vergroot het succes van opleidingen!

Gespreksbegeleiding in dialoogvoering en communicatieprocessen

In dialoog breng je complexe vraagstukken naar een hoger plan. Samenwerkende intelligenties creëren d.m.v. hun diversiteit een nieuwe werkelijkheid. Dialoogvoering biedt uitkomst tijdens transities in transformatieprocessen, innovatieprojecten, dienend leiderschap en teambuilding in verbindende samenwerking. Daarnaast heb je in een samenwerking te maken met verschillende karakters die elkaar versterken maar ook flink kunnen botsen. Dat is niet erg zolang het de oplossing niet in de weg staat. Om helderheid te krijgen is een onbevooroordeelde gespreksbegeleiding in communicatieprocessen uitermate effectief. Onafhankelijk waarnemen en begeleiden van gesprekken en conflicten met als doel: transparantie geven in de onderlinge drijfveren, belangen en motivaties.

Consultancy Profile Dynamics®

Waar liggen jouw drijfveren en wat is de kracht van een team en sluit de organisatiestructuur goed aan bij de strategie van het bedrijf? Circle of Art is een gecertificeerd Profile Dynamics® trainingsbureau. De kleurrijke methodiek is er speciaal op gericht om in deze complexe vraagstukken inzicht te geven in onderliggende drijfveren, zowel in persoonlijke als groepsgerelateerd. De methodiek wordt gemeten vanuit een test-analyse. De uitkomst van deze analyse geeft zicht op kernkwaliteiten en energiebalans en wordt uitvoerig omschreven in een helder weergegeven rapportage. De methodiek wordt door Circle of Art vakkundig begeleid. De analyse biedt een uitgangspunt voor oneindig veel situaties met willekeurige doeleinden. Lees verder

end faqOntdek de kracht van communicatie