Vlinders ontmoeten elkaar

VLINDERS ONTMOETEN ELKAAR BIJ DE BRON

Het vraagt nogal wat moed en doorzettingsvermogen om zichtbaar te Zijn in een wereld waar oude economie nog bezig is de laatste restjes weg te schrapen… Dit is de weg die transformatie onvermijdelijk maakt.

Transformatie komt niet uit de lucht vallen. Het vraagt een naar binnenkerende beweging waarbij we een innerlijke wereld ontdekken, en met dit binnenste naar buiten keren…

Ik spreek graag in metaforen… Ze roepen beelden op die de natuur ons voorspiegelt. Een soort van natuurlijke wetenschap. Gewoon een kwestie van aandacht. Als ik op zoek ga naar de betekenis dan vind ik woorden die uitleg geven. En dit noem ik de reis van de Ziel.

Zo vormt wakkere wetenschap de reis van mijn Ziel. Ze helpt me schrijven in een taal die iedereen kan luisteren en tussen de regels door zichzelf hoort fluisteren.

Open je voor de stem van je Hart en luister naar een verhaal hoe rupsen leren vliegen…

Transformatie begint als de voedingsbodem van de rups op is. De rups vreet zich vol aan de bladeren waarop hij loopt. Dit is alles wat hij wil leren. De rups eet en eet, tot hij erbij neervalt en noodzakelijk moet interen om te ontlasten van zijn vraatzucht.
De rups trekt zich terug, popt zich in en hangt zijn leven aan een zijden draad… Hij gaat immers dood als de cocon van buitenaf opengaat…

De rups wordt week, verzacht zijn huid en is stil van binnen. Tot zijn lichaam vleugels groeit, dat op zeker moment de cocon doet openbreken. Onwennig hangt de vlinder aan de cocon, en is nog onwetend hoe het zijn vleugels moet dragen. Pas als de vlinder de vleugels spreidt kan de wind ze drogen, volpompen met lucht en eronder scharen.

De wind draagt de Vlinder naar de Bron, waar alle Vlinders voeding halen en samenkomen… Deze gevleugelde vrijheid schenkt rupsen het vertrouwen hun vraatzucht te overstijgen. In te teren op vermogen om met sterke vleugels de wereld te verrijken tot een duurzaam onderkomen.

Vlinders ontmoeten elkaar bij de Bron…

We zijn aan het ontwaken. We zijn uitgeslapen in een wereld van een sterk verouderde economie, waar sommigen nog steevast in geloven. Autoriteiten worden niet meer serieus genomen, publiekelijk uitgelachen en klemgezet in vraagstukken, waarvan wij de antwoorden niet meer geloven. Zij verdrinken in een oceaan van leugens en bedrog en varen een koers dat hun schip doet zinken…

De revolutie van het Hart is vreedzaam, maar slaat in als een bom bij de harteloze.

De kracht van het Hart maakt zichtbaar waaraan de elite zich verrijken. Wakker schenken wij ze liefde uit het Hart, dat hen leert achterom te kijken naar de wereld die zij achterlaten.

Hier versmelt financiële rijkdom met het Hart waardoor overvloed gaat stromen in de wederkerigheid van het scheppend vermogen. De waarde wordt herboren uit de voedingsbron waarin duurzame economieën samenkomen.

Ons Hart vormt het Godshuis waarin we elkaar vinden.
Een veilige ontmoetingsplek om onze waarden te verbinden.

Liefde is het elixer waaruit we leven schenken.
De wereld is en wordt zoals we denken…

Samen zijn we de verandering

In de inademing ontmoet ik jou
In de uitademing ontmoet je mij
Van Hart tot Hart…

Stel dat we hier allemaal zijn met een missie…
Wat is die van jou ?

Erica Argelo

Klink hier naar het begin van de pagina

Related posts