ALCHEMIE

STILLE INSPIRATIE VANUIT ONWAAKT BEWUSTZIJN DEEL 6/7

Zie ook:
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 1
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 2
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 3
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 4
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 5

COLLECTIEVE OMSLAG

Liefdesspel van de golven
Waar man en vrouw één worden
Tot een bruisend geheel
Waar elk zijn hoogtepunt bereikt
Tot schuimkoppige liefde
Die onze vloedlijn verspreidt

De alchemie van het samensmelten van het mannelijk (ML) en vrouwelijk (VR) is een golvende energie die alle natuurlijke systeemwetten belichamen. Deze pulserende beweging zien we ook in natuurwetenschappen terugkomen. Een mooi voorbeeld hiervan is de terugtrekkende in zichzelf kerende beweging van de Zee door de magneetkracht van de Zon en de Maan, waarmee het golvende water zich kan uitrollen op de kust. De bevrijdende ML energie en verbindende VR energie zijn polaire krachten waarmee een spanning wordt opgebouwd die in de ontlading samensmelt tot complementaire eenheid. Een constante impulserende beweging van buiten naar binnen en van binnen naar buiten waarmee het kan vermeerderen. In het aanschouwen van deze pulserende beweging leren we onze kernwaarden kennen die we mogen uitreiken aan de samenleving.

Compleetheid ligt verankert in het ML & VR principe

Het vrouwelijke (Yin) is een in zichzelf kerende verticale beweging, het horizontale naar buiten gerichte mannelijke (Yang) wekt hierdoor een verticale spanning op. Het vrouwelijke geeft zich over aan de opgebouwde spanning en transformeert de samensmelting (synergie) tot nieuw leven (manifestatie). Het creatieproces beweegt door de overgave aan het loslaten. De vrouwelijke Bron is hiermee voeding voor de mannelijke kern die op zijn beurt haar bevrucht voor het creëren van nieuwe levensvormen. Pure overgave is dan ook een vrouwelijke beweging wat ons ontvankelijk maakt voor het mannelijk potentieel.

Ons Hart verenigt dat wat het Brein verdeelt

De magnetische aantrekkingskracht van het Hart verbindt ons tot de complementaire eenheid die we Zijn van binnen naar buiten. Door ons helder weten (ML intuïtie) en gevoelslichaam (VR intuïtie) te herenigen, bewegen we hemel en aarde tot een evolutionaire vernieuwing die ons wacht. Het Hart is de transmitter van liefde en intuïtieve waarneming. Hoe meer wij ons Hart leren openen voor de liefde die we zijn, hoe dichterbij wij één zijn met de schepping van onze wezenlijke natuur.

De ultieme schepping…

In essentie zijn vrouwen -door hun sensitieve vermogen- beter verbonden met het gevoelslichaam, van waaruit het nieuwe leven wordt geboren. Daarentegen zijn Mannen veelal beter verbonden met hun rationele denken, waarmee vraagstukken strategisch kunnen worden opgelost. Ook het brein kent verdeling in het ML & VR waarnemingsvermogen. Ons rationeel linkerbrein (lineair) en daarmee ML en het creatieve rechterbrein (holistisch) en daarmee VR. Hierdoor zien mannen veelal het doel waarmee zij goed kunnen focussen en vrouwen zien veelal ruimtelijk waarmee zij de sfeer bepalen, waardoor synergie wordt bereikt. Hiermee worden onze elementaire verschillen in de samenwerking compleet…

Vertragen en verstillen

Door de heelheid van de eigen essentie te voelen, zijn we ontvankelijk geworden voor onze polariteit in het samenleven. Zij hebben elkaar nodig in het scheppingsproces, met als gevolg eenwording van tegenstellingen. In mijn beschouwing leiden deze essentiële verbindingen tot een collectief transformeren waarmee we de kwantumsprong maken naar ongekende mogelijkheden. Geen kosmische- of aardse eenwording, maar hemel en aarde met elkaar verbinden. Onze collectieve uitdaging is om ons lineaire denken te laten samenwerken met de ruimtelijke waarneming van ons holistisch vermogen. Dit houdt in dat we mogen gaan vertragen, waarmee we de snelheid en tijdsgerichte lineaire gedachten leren verstillen; om onze fluisterende holistische waarnemingen te kunnen horen. Vertragen en verstillen om de influistering van het holistisch brein te kunnen vangen in nieuwe structuren die voedend zijn voor onze natuurlijke essentie.

Inspiraties vanuit de Bron

Mijn passie is vanuit een ontwaakt bewustzijn de medemens bewegen tot autonome zeggingskracht. Van hieruit ontstaat een synergie die grote veranderingen kunnen bewerkstelligen en de structuur van ons DNA opent voor nieuwe paradigma’s.

* Tekst is deels afkomstig uit ‘Ontwaakt BewustZijn, De kunst van het creëren tot levenskunst verheven’. Lees de zeven Stille Inspiratie blogberichten uit het boek dat mijn verhaal verteld van een onvoorwaardelijke liefde op de rand van het bewustzijn.

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

*De afbeelding van het olieverfschilderij ‘De Bron’ is uit de serie Circle of Art

Related posts