Bezield Leiderschap

De sleutel naar GELUK…

Stel jezelf eens de volgende vragen…

 • Wat levert het je op als je in je kracht staat?
 • Wat weerhoud je om je talent te leven?
 • Wat is nodig om te vertrouwen op de haalbaarheid van jouw dromen en verlangens?

De antwoorden vragen aandacht van onze innerlijke stem. Ons Alter-Ego = in latijn letterlijk vertaalt ‘andere ik’ vormt soms een obstakel en roept nog wel eens weerstand op. Jezelf zijn creëert flow in je leven. Het mooie is dat we hiervoor niets hoeven te leren, maar het aangeleerd gedrag dat ons ervan weerhoudt ontleren.

Oefening baart Kunst…

Het programma Bezield Leiderschap is speciaal ontwikkeld voor een ontmoeting met ons ware Zelf. Met behulp van een aantal beschouwingen leren we onszelf op een diepere laag kennen. Door inzicht in onze eigenwaarden ontdekken we de Levenskunst van het creëren. Oefening baart Kunst… doe je mee?

We nodigen u uit voor een ontdekkingsreis naar je essentiële Zelf. Gaandeweg ontwikkelen we vaardigheden die inspireren tot moeiteloos leren leven.

Intentie:
Intensief programma Bezield Leiderschap voor mensen met durf en zelfreflectie.

Betreft:
Programma voor intensieve individuele coaching op basis van waardenprincipes voor betekenisvol leven & ondernemen, ontwikkeld door Erica Argelo, Circle of Art, The key of Life.

Doel:
Inzicht in intrinsieke waarden, motivatie, drijfveren, relaties, groepsdynamiek en een gezonde energiebalans in overeenstemming met het doel en/of betekenisvolle missie.

Functiegericht:
Met het programma kunnen we een vertaalslag maken naar functie gerelateerde handelingen en werkprocessen, waarbij we onze aandacht richten op bedrijfsspecifieke competenties.

PROGRAMMA OPBOUW

Het programma ‘Bezield Leiderschap’ is opgebouwd in 9 contactmomenten, verdeeld over 3 blokken en een tijdsbestek van 3 maanden. Elk blok behandelt een thema waarin we steeds iets dieper ingaan op kernwaarden, drijfveren en competenties, waarmee we in negen stappen bewust zijn van je bezieling.

 • We beginnen het 1e blok met een intakegesprek waarbij we vraagstukken en behoeften inventariseren die we tijdens het begeleidingsproces extra belichten.
 • In totaal bestaat het 1e blok Kernwaarden uit 3 face to face bijeenkomsten van elk 90 minuten.
 • Tussen het 1e en 2e blok is er een evaluatiemoment van ± 60 minuten middels Skype, of indien dit niet mogelijk is per telefoon.
 • Het 2e blok Systemisch kijken bestaat uit 2 face to face bijeenkomsten van elk 90 minuten.
 • Tussen het 2e en 3e blok is er wederom een evaluatiemoment van ± 60 minuten.
 • Het 3e blok Hartcoherentie bestaat weer uit 2 face to face bijeenkomsten van elk 90 minuten.

PROGRAMMA INHOUD

Intakegesprek:
Het programma wordt voorbereidt met een intake gesprek waarin we vraagstukken en behoeften inventariseren die tijdens het begeleidingsproces extra worden belicht. Daarbij maken we een planning voor de voortgang van het hele traject, tussentijdse aanpassingen blijven mogelijk.

Transformeren vanuit kernkracht
Als basis gebruiken we de Profile Dynamics® analyse waarmee we onderliggende drijfveren en kernwaarden, zowel systematisch alswel statistisch in beeld brengen. Deze (h)erkenning kan een motiverende oproep zijn aan het intrinsiek vermogen en helpt het ontwikkelproces versnellen bij het maken van vervolgstappen. We gebruiken methoden als; het NLP-communicatiemodel, Systeemopstellingen, HeartMath methode, Visual Thinking Strategies, creatieve vormgeving, (Kunst)beschouwingen en dialoog waarmee we spiritueel verdiepen en systemisch leren kijken.

Open hier de pagina voor de tarieven

Ook groepstrainingen zijn mogelijk waarbij we ook -indien nodig- in basis gebruik kunnen maken van de Profile Dynamics® analyse. Vanuit de individuele drijfveren ontstaat er inzicht in de onderlinge communicatie, de groepsdynamiek en werkprocessen. Circle of Art heeft hiervoor de training “Gekleurd Samenwerken”.

*Erica Argelo heeft al vele mensen in diverse bedrijfssectoren met succes begeleid. Zij is een gecertificeerd consultant Profile Dynamics® en ervaringsdeskundig in zowel individuele als teambegeleiding, zo ook met de HeartMath methode. Daarnaast heeft zij twee jaar lang opleidingen gevolgd in het systemisch werken met o.a. familie- en organisatieopstellingen en het NLP-communicatiemodel. Sinds een aantal jaar begeleidt zij ook groepen met Kunstbeschouwingen en Visual Thinking Strategies.

Klaarmaken voor de reis “Departure”

We maken ons los van hectiek en nemen de tijd om onze gewoontes te herzien. We richten onze blik in de spiegel en ontdekken wat ons mooi maakt. We vullen onze koffer met talenten die we gedurende de reis verder ontwikkelen, met Profile Dynamics® geven we een kleurrijk gewicht aan de bagage.

Work on progress… Wie ben IK?

1e Blok: Thema Kernwaarden

We starten het programma met het invullen van een Profile Dynamics® analyse-test. Deze test wordt aan de hand van keuzevragen digitaal afgenomen en verwerkt tot een uitvoerige rapportage die inzicht geeft in onze drijfveren en energiebalans.

De methodiek maakt kernwaarden inzichtelijk en typeert drijfveren in zeven kleuren die staan voor herkenbare eigenschappen en denkwijzen. Het geeft (in)direct (h)erkenning in persoonlijk handelen en het effect op samenwerking en groepsdynamiek.

De methodiek meet zowel expressie als weerstand en de energiebalans voor een voedende omgeving. Dit persoonlijke document vormt een kleurrijk begin aan de vervolgstappen van het programma.

Onze drijfveren vertegenwoordigen kernwaarden die we veelal onbewust toepassen. De herkenning van expressie en weerstand motiveert ons intrinsiek vermogen tot effectief samenwerken.

Onze kernwaarden zijn doorslaggevend voor het verloop van contact en/of samenwerking. Als we drijfveren van onszelf en anderen begrijpen, kunnen we onze communicatie verbeteren tot op een niveau van wederzijds begrip. Wij zijn dan beter in staat om uitdrukking te geven aan wat ons intrinsiek doet bewegen.

We leven momenteel in het transformatietijdperk, ofwel we zijn onderweg naar een onbekende toekomst die we ergens diep van binnen kennen. Aandacht is essentieel in het herkennen van onze eigenwaarden. Zijn wie je voelt, zeggen wat je wil en doen wat je ten diepste denkt, vormen sleutels voor gelukkig leven.

Het programma van het 1e Blok vormt een basisstructuur voor bewuste aandacht vanuit een autonome zeggingskracht dat bijdraagt aan collectieve veranderingen. Deze individuele ontwikkeling creëert harmonieuze relaties in onze samenleving, zowel privé als in de werkomgeving.

Resultaat:
Erkenning van drijfveren, kernwaarden en eigenschappen
Waardering voor weerstand en contrastwaarden
Gevoel voor richting en purpose
Zeggingskracht en autonomie

Tussentijdse evalutatie:

 • Zijn we op de goede weg?
 • Worden kernwaarden bewust ingezet?
 • Zijn er (hulp)vragen?
 • Is er behoefte aan feedback?

*Indien nodig is aanvullende feedback tijdens het hele traject beschikbaar.

Bewustzijn van de onderstroom “The rising waters”

We gaan op avontuur en ontdekken een onderstroom waarvan we de oorsprong herkennen. Door systemisch te leren kijken verwijderen we onnodige bagage. Dit inzicht maakt ons lichter…

2e Blok: Thema Systemisch kijken

Er zijn drie werkzame basisprincipes die zorgen voor een gezonde systeembalans waaronder:

 • Binding – Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
 • Volgorde – alle plekken vormen een principiële ordening naar elkaar
 • Geven en nemen – voor een evenredige energiebalans

Onbalans in deze basisprincipes zorgen in veel gevallen dat we niet worden gezien of gehoord, we rebbelleren of passen ons aan wat leidt tot onvervulde verlangens. Alles heeft een eigen plek en maakt deel uit van een groter geheel.

We onderzoeken het spanningsveld waarin de patronen zichtbaar worden. Door de herkenning werken we aan versterkende condities die een transformerende werking hebben op wenselijke (gedrag)veranderingen.

Alles is een projectie vanuit de innerlijke staat van zijn, in denken, voelen en weten. Hoe bewuster we hiervan worden, hoe meer we onszelf zijn. Systemisch kijken leert ons zien wat er werkelijk is, het leert ons waarnemen in het hier en nu waarbij wij onszelf in een diepere laag ervaren.

Uitdrukking geven aan innerlijk leven ♥

Creatief vormgeven aan de innerlijke structuur door anders te leren kijken. Al naargelang persoonlijke ontwikkelbehoeften, zijn er diverse creatieve mogelijkheden om vraagstukken en/of thema’s verder te onderzoeken.
Visual Thinking Strategies -ook wel VTS genoemd- is een zeer educatieve manier van kijken en een veel voorkomende methode bij (Kunst)beschouwingen, vormgeving en culturele aspecten. Een methode die voor vele doeleinden ingezet kan worden. Het simuleert de verbeelding en doorbreekt patronen van geconditioneerd denken…

Resultaat:
Inzicht in patronen en grensen aangeven
Verhoogde kansen op flowervaringen
Zelfvertrouwen en realisatiekracht
Waardering voor eigen zienswijze

Tussentijdse evaluatie

 • Zijn we op de goede weg?
 • Ontvangen de kernwaarden erkenning?
 • Zijn er (hulp)vragen?
 • Is er behoefte aan feedback?

*Indien nodig is aanvullende feedback tijdens het hele traject beschikbaar.

Meegaan met de stroom “Sense your identity”

We gaan ontspannen… We laten de tijd samensmelten met onze ademhaling in de ontdekkingstocht naar essentiële waarden. We geven aandacht aan onze Hartcoherentie door een kennismaking met de HartMath methode.

3e Blok: Thema Hartcoherentie

Sinds 2010 werken we met de ademhalingstechniek van de HartMath methode en zijn we bekend met de positieve resultaten waar het gaat om stressreductie, het hervinden van energiebalans en emotionele gezondheid. In dit 3e en laatste blok richten we onze aandacht op het verstillen, waarbij we kennismaken met het belang van bewust ademen en hartfocus dat zorgt voor Hartcoherentie. We maken dit tastbaar en aantoonbaar met de HeartMath emWave® 2 die speciaal is ontwikkeld om regulering van hartcoherentie te trainen. Het meetinstrument geeft directe feedback in het oefenen van zelfregulering.

HartMath is een wetenschappelijk onderbouwde methode die ons bewust maakt van de heilzame werking van ademen met hartfocus. Hierdoor wordt stress gereduceerd tot een normale spanning die geen invloed heeft op het metabolistish systeem. Door deze oefening te conditioneren in dagelijkse bezigheden zorg je voor betere energiebalans. Het vormt een belangrijke katalysator voor het verkrijgen van hartcoherentie en flow-ervaringen.

Inmiddels heeft wetenschap ontdekt dat het Hart de meest intelligente lichaamsfunctie is, ons leven lang meegaat en de blauwdruk vormt van wie we Zijn. Het blijkt veel meer denkkracht te bevatten dan het brein, dat alleen maar kennis heeft van wat we al weten.

Kijken naar het niet geziene deel… Aandacht voor de innerlijke stem ♥

Bezield leiderschap gaat over leiding overdragen aan het leven zelf dat ons wordt ingefluisterd door het Hart. Om naar ons Hartsverlangen te luisteren hoeven we alleen maar het leven te ademen. Ons mystieke Hart heeft geen woorden, maar gevoelens van wat is. Compassie is een levenskracht die alles in het universum met elkaar verbindt.

 • Iedere gedachte is een schepping
 • Emotie verandert DNA
 • DNA verandert materie
 • Gedachten plus emotie scheppen overtuigingen
 • Overtuigingen plaatsen mogelijkheden in de realiteit

Dit scheppingsproces is ontdekt door onderzoek in de kwantumwetenschap. Het verleden maakt toekomst. Alleen het heden kan het verleden veranderen naar een nieuwe uitkomst.

We leren door contrast:
Dit vormt de dualiteit die we ontmoeten in onze spiegel, waarmee we de eenheid zijn die alle spirituele wijsheden bedoelen te zeggen. Aandacht schept materie die het gevoelslichaam omzet in vorm, intentie bepaalt het resultaat. Aandacht versus Liefde van Hart tot Hart ♥

Resultaat:
Meer energie en vrede in jezelf
Veerkracht in zelfregulatie van stress
Waardering voor verstilling en ontspanning

Wat laat je achter en wat neem je mee “Sense your desire”

We hebben een schat aan mogelijkheden ontdekt en maken keuzes in het voortzetten van onze reis. We ontdekken de levenskunst van het creëren tot ver voorbij de horizon…

We zijn thuisgekomen in (ons) Zelf. We bruisen van energie en voelen ons herboren met de talenten die we tijdens de reis hebben ontdekt. De koffers zijn gevuld met geschenken die we delen in de relatie met onze omgeving. We ronden de reis af met een grenzeloos gevoel aan mogelijkheden…

We Zijn bewust van een evenwichtige balans van waarden en principen die bijdragen aan het algemeen belang.

Welkom thuis “Arrivel”

DE BRON

De Bron zo helder als glas
Weerspiegelt al het leven
Wie in zuiverheid is verbonden
Zal oorspronkelijkheid geven
Vanuit Ontwaakt Bewust Zijn

Alles groeit met aandacht, men creëert wat men verwacht te vinden…

Stel dat we hier allemaal zijn met een missie, wat is die van jou?

Reislustig geworden?
Neem contact op voor uitgebreide reisinformatie.

We zien uit naar de ont-moeting,
Van Hart tot Hart…

Terug naar het begin