Droomanalyse

LEVEN OP DE RAND VAN HET BEWUSTZIJN


Zijn dromen zintuigen van onze ziel?

Onze droomwereld is rijkelijk gevuld met een symbooltaal die we kunnen lezen. De ontrafeling van symbolen geven ‘soms verrassende’ antwoorden op thema’s en vraagstukken die ons bewust of onbewust beïnvloeden in het dagelijks leven. Dromen zijn een informatiebron die ontwikkelingen laten zien van onze waaktoestand in de realiteit. Dromen bieden dan ook inzicht in de vormgeving aan manifestatie. Voor droomanalyses kun je contact opnemen met Erica Argelo

JA… de droomwereld is een informatieve hulpbron die inzicht geeft in (voor)gevoelens en emoties in relatie met je omgeving. Soms ontvang ik informatie over collectieve gebeurtenissen of omstandigheden waarin anderen zich bevinden. Zo kan ik situaties herleiden uit mijn dromen, waardoor ik heb leren luisteren naar de complexe symbooltaal van de Ziel.

Deze voorkennis is mooi meegenomen, maar vraagt bovenal een geduldig afstemmen met mijn innerlijke stem. Het leert mij om niet onmiddellijk te reageren, maar om te anticiperen. De informatie is voorkennis, dit impliceert dat het onderweg is naar manifestatie. Geduldig zijn is niet passief afwachten, maar actief afstemmen met je innerlijk waardoor synchroniciteit kan plaatsvinden. Dit inzicht geeft ons vleugels…

Zijn dromen bedrog?

NEE… maar wel als de droomsymbolen onjuist worden vertaald, dan kun je bedrogen uitkomen.

Maar wat als dromen vorm krijgen…

Als iets te maken heeft met de huidige tijd dan zijn het de dromen van voorgaande jaren over de komst van een nieuwe aarde die aan de hemel haar opwachting maakt. De eerste dromen beangstigde mij, maar in latere dromen vertel ik mensen over de komst van de blauwe planeet en wijs naar de planeet die ik schuin achter de zon kon waarnemen. Zo rond het millenniumjaar tot ±2012 verschijnt in mijn dromen de planeet steeds dichterbij, waarmee de horizon een onheilspellende aanblik krijgt. Maar dat verdwijnt als ik de droomtaal leer duiden.

Seintjes van boven…

De Mayakalender voorspelde een einde der tijden, symbolisch gezien zou hiermee de kloktijd bedoeld kunnen worden en daarmee het lineaire denken. De nieuwe aarde in mijn droom vertaalde een vooruitzicht op een immense ontwikkeling van ons holistisch vermogen. Een circulaire denken en ruimtelijk waarnemen die ons Hart verbindt met grensoverschrijdende wetenschappen die dromen ons vertellen.

Geef nooit je dromen op…

Albert Einstein en leonardo da vinci ontvingen oplossingen voor complexe wetenschappelijke formules door hun dromen te ontcijferen. Onze dromen lichten een tipje van de sluier op naar dimensies die het verlangen aansturen om als nooit tevoren de ingeving van het Hart te volgen.

Ontdek de betekenis van je droom…

Neem contact op voor een droomanalyse

Erica Argelo

Terug naar het begin