GELUKSGETALLEN

Getal 13 vormt een ‘Meestergetal’ in Gnostische wijsheden…

Volgens verschillende bronnen van spirituele wijsheden, genieten we dertien bewustzijnslagen met elk dertien ervaringsgebieden. Zij doorvoelen het lichaam in vier neerdalende en opstijgende fases om te integreren en uitvoerbaar te maken. Zodat we ons talent kunnen leven dat het geschenk is van onze geboorte. De verschillende bewustzijnslagen en ervaringsgebieden, worden helder en duidelijk beschreven in het boek; ‘Het activeren van je Aardse Goddelijkheid, De Maria Magdalena Code III’ van Reint en Gabriëla Gaastra-Levin.~ 

Getal ‘dertien’ is dus -anders dan men ons doet geloven- hét geluksgetal bij uitstek…

Al lang voordat ik onderzoek deed naar magische boodschappen van cijfers en getallen, zag ik regelmatig opvallende cijfercombinaties in mijn gezichtsveld voorbijkomen. Mijn nieuwsgierigheid naar de betekenis groeide, naarmate ik ze steeds vaker zag. Telkens als ik op een klok, kilometerteller, telefoon of laptop, gelijke getallen ontdekte, zocht ik de symbolische betekenis op. Hoe meer ik vond, hoe meer ik de verbanden ontdekte met oeroude orakels als; Tarot, I Tjing, kaartspelen en geometrie. Hierdoor verzamelde ik een diversiteit aan informatie, waarmee ik de samenhang leerde herkennen.

De gecodeerde cijfertaal geeft informatie over persoonlijke talenten, uitdagingen, mogelijkheden, valkuilen, kosmische hulp en attendeert aandachtig te luisteren naar gedachten. De verschillende interpretaties van cijfers en ‘Meestergetallen’ heb ik kernachtig samengebracht. *Broninformatie: Google, Wikipedia, Tarot, Geometrie en Meestergetallen. Voor uitvoerig informatie, raadpleeg het boek van Dan Millman ‘Het leven waarvoor je geboren bent’ dat naam en geboortedatum in getallen vertaald naar kernwaarden.

Bereken ook je geboortegetal…

Als voorbeeld geef ik mijn geboortedatum, 19-08-1958, is in optelling: 1+9+0+8+1+9+5+8= 41 = 4+1=5. Mijn geboortecijfer is dus 5
verkregen uit de som van geboortegetal 41=4+1.

Betekenis van getallen

De complementaire progressie van elk primair getal met betrekking tot levensdoel. Te beginnen bij nul, de eerste cirkel van onze oerbron.

0 Innerlijke gaven

We beschikken allen over innerlijke bronnen als sensitiviteit, kracht, expressiviteit en intuïtie. De getalswaarde nul heeft de gave of het potentieel, deze eigenschappen overvloedig te laten stromen. Zij liggen dichter aan de oppervlakte en intensiveren de energie van het primaire levensdoel, zowel expressie als sensitiviteit. Zij kunnen hierin problemen tegenkomen, totdat de innerlijke gaven tot volledig wasdom komen.

1 Creativiteit en Zelfvertrouwen

Een onbelemmerde energiestroom dat beweging en expressie vraagt voor creatieve onderneming. Deze overvloed aan energie kan moeiteloos manifesteren, mits deze goed gekanaliseerd wordt. Anders kan deze uitmonden in destructieve verslaving.

2 Coöperatie en Evenwicht

Deze levensenergie vormt een bron van kracht en samenwerkende dienstbaarheid. Maar wel nadat zij hun grenzen, beperkingen en verantwoordelijkheden bepalen, waartoe zij bereidt zijn. Zij hebben de neiging teveel te helpen of terugtrekken in onderdanigheid.

3 Expressie en Sensitiviteit

Deze levensenergie schenkt op een directe, positieve en eerlijke manier, constructieve emotionele expressie. Zij delen gevoelens en ideeën met anderen en dienen sensitiviteit in hun uitdrukkingsvermogen te vaardigen, om opbouwend te zijn in hun uitspraken.

4 Stabiliteit en Ontwikkeling

Deze levensenergie bouwt een stevige stabiele basis in het realiseren van doelstellingen. Het is van belang dat zij geduldig en stapsgewijs de processen volgen. Met doorzettingsvermogen, flexibiliteit en intuïtief evenwicht, weten zij elk doel te bereiken.

5 Vrijheid en Discipline

Deze levensenergie schept getalenteerden op zoek naar vrijheid, via een breed spectrum aan kennis en ervaring. Soms leidt dat tot een teveel aan verantwoording. Zij zijn op aarde om door discipline en concentratie een diepgaande beleving te bereiken. Hierin ondervinden zij vaak extremen van afhankelijkheid en onafhankelijkheid, totdat ze innerlijke vrijheid hebben gevonden.

6 Visie en Acceptatie

Deze levensenergie heeft een visie die streeft naar schoonheid, puurheid en grote idealen, dat gebukt kan gaan onder oordelen, over zichzelf of anderen. Het doel is herkennen van hogere en bovennatuurlijke perfectie van alles en iedereen. Zij richten zich op grote idealen en tegelijkertijd accepteren zij het hier en nu.

7 Vertrouwen en Openheid

Deze levensenergie beschikt over een scherpe geest, die tussen de regels leest. Zij genieten van de natuur, de aarde, zee, bloemen, bijen en de lucht. Zij dienen te vertrouwen op geesteskracht, de wijsheid en liefde in zichzelf, om uit hun schulp te kruipen en in alle openheid te laten zien.

8 Overvloed en Macht

Deze levensenergie streeft naar- of vermijdt, geld, macht, beheersing, autoriteit of waardering. Op deze gebieden liggen grootse uitdagingen in het vinden en scheppen van voldoening. Zij dienen overvloed en macht onder controle te krijgen door er niet naar te streven, maar te gebruiken ten diensten van een hoger doel.

9 Integriteit en Wijsheid

Deze levensenergie eist een grote integriteit zich op hogere principes te richten, opdat zij anderen met hun voorbeeld inspireren. Hun natuurlijke verdieping en charismatische uitstraling zorgt veelal voor leidinggevende posities. Zij vormen een toonbeeld van integriteit, evenwicht en wijsheid, of belichamen een gebrek aan deze eigenschappen.~

Drijfveren

Vergelijk de drijfveren in verband met het getal, mogelijk vormen zij een persoonlijk aanvullende informatie op de dubbele getallen. Hoe de levensenergie zich manifesteert, wordt beïnvloed door de directe omgeving, persoonlijke behoeften en gevoel van eigenwaarde.

Dubbele getallen

000: Is een indicatie dat je één bent met het universum.
00.00 uur: Je hogere zelf benadrukt informatie en vraagt alertheid het advies op te volgen.

11:11: Geboorte van het nieuwe, een doorgang naar alles dat is. Deuren gaan open en deuren sluiten, men bevindt zich ertussenin voor bewuste schepping. Een met de Ziel in de schepping van het hartsverlangen.

12.12: Wees positief, draag zorgen over aan het vertrouwen waarmee ze helen en transformeren. Gebeden worden verhoord ook al is het nog niet zichtbaar.

13.13: Verlichte meesters ondersteunen door te helpen met positieve gedachten en affirmaties. Ze fluisteren, hebben je gehoord en willen helpen, wees alert op overpeinzingen en inzichten.

14.14: Breng gedachten en intenties, zonder te forceren, in contact met de Bron. Het behoeft alleen een ontspannen ademhaling om te luisteren. De Engelen zijn bij je, roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad of liefde en geborgenheid.

15.15: Gedachten manifesteren zich momenteel snel en bevorderen heilzame veranderingen. Omring je met positief ingestelde mensen, vermijdt negatieve invloeden en contacten. De getallenreeks heeft verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.

16.16: Materiële behoeften worden via consequent gedrag en positieve verwachtingen of affirmaties vervuld. Wat men wenst is wat men ontvangt. De getallenreeks verhoudt zich met aardse zaken, aangelegenheden en tastbare resultaten. Zorg dat gedachten aan materiele zaken evenwichtig en geconcentreerd zijn op vertrouwen in het spirituele.

17.17: Er is hard gewerkt aan een positieve levenshouding, deze getallenreeks is een teken dat de toegewijde manifestatie vruchten werpt. De voornemen om zich uitsluitend op het licht te richten heeft tevens helend effect op anderen. Men loopt het juiste pad, ga zo door.

18.18: Wees zelfbewust dat je net als iedereen, steun en voorspoed mag ontvangen. Sta open voor ontvangst en richt aandacht alleen op wensen en verlangens. Financiële overvloed komt op je pad.

19.19: Zorg dat de huidige gedachten positief blijven, vooral als deze verband houden met een levensopdracht. Richt de aandacht op creatieve projecten, vermijd verslaving en werk direct aan het levensdoel. Wees dienstbaar aan de samenleving door middel van aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20: Wees bewust van het belang van absoluut vertrouwen en intuïtieve wetenschap, waarmee je omringd wordt door steun van onze oerbron. Het vertrouwen zet wonderen in beweging. Houdt verbinding door gebed of meditatie met de Goddelijke bron. God praat met je…

21.21: Geloof de ideeën en openbaringen die je ontvangt en vertrouw de gedachtenkracht, om je leven positief te veranderen. We zijn met elkaar verbonden door onze gedachten, let op wat je denkt, geef aandacht aan wat je wenst.

22.22: Heb vertrouwen, maak je geen zorgen en houdt moed. De situatie is zich voor alle betrokkenen positief aan het oplossen. Gebeden worden bewaarheid. Alles komt goed, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23: Verlichte meesters vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze je omringen met steun, ze hebben gereageerd op je gebed en willen helpen.

Meester getallen

Meestergetallen worden beschouwd als krachtige vibraties, die de betekenis van enkelvoudige getallen energetisch activeren. In de numerologie worden ze gezien als één van de meest werkzame vibraties ooit. Ze worden geleerd om materie te symboliseren en ons te onderwijzen in het bereiken van verlichting. Deze wijsheid ontluikt voor hen die ogen hebben om ze te zien. In de Boeddhistische leer heiligt men de dubbele getallen en volgens Pythagoras vertolken dubbele getallen entiteiten die vertellen wat zij waarnemen. Mensen die de getallen zien, dragen de potentie in dit leven verlichting te bereiken.

Dubbele Meester Getallen als 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 overstijgen de dualiteit naar een ruimer bewustzijn. Zij worden ervaren vanuit een groter perspectief in de eenheid met alles om ons heen. Getallen die telkens terugkomen, duiden op initiaties in onze evolutie als mens. De getallen vormen een belang aan hetgeen ze bij ons losmaken, ofwel lostrillen.

Meester Getallen als 111, 222 hebben een unieke frequentie, dat op diep cellulair niveau activeert. Veelal kunnen we er geen betekenis aan geven, maar merken we wel veranderingen. We kunnen verborgen krachten uit vorige levens integreren, zonder ervan bewust te zijn, om ze in het NU te gebruiken bij onze missie. Getallen 11.11 of 22.22 vormen een overgang in het afstemmen tussen lagere en hogere frequenties. Zij worden ook wel ‘poorten’ of ‘portalen’ genoemd.

Hoofdnummers

11: vormt de geboorte en verankering van het nieuwe.
22: vormt de opbouw aan nieuw leven in een nieuwe wereld.
33: vormt de versnelde universele aandacht van wezenlijke éénheid.
44: vormt de evenwichtige herziening in onze spirituele en fysieke evolutie.
55: vormt de persoonlijke vrijheid door verkregen inzichten uit het verleden.
66: vormt de speelse creatieve uitvoering op een verantwoorde manier.
77: vormt de diepgaande openbaringen en inzichten in de wezenlijke kern.
88: vormt de weelde in het verkrijgen van meesterschap in alle werelden.
99: vormt de voltooiing van een evolutionaire cyclus, nieuwe cyclus breekt aan.

Trillingsgetallen ontcijferen bezieling

00, 000, of 0000: Het grote ongekende van wat komt, maar nog niet is geboren. Shift van tijdmatrixen, ofwel de poort van creatie alvorens de creatie.

11, 111: Geestelijke reinheid en een creatieve persoonlijkheid. Geef aandacht aan terugkerende gedachten, zij beantwoorden een vraag of verlangen. Focus op een gewenst resultaat, de mogelijkheden manifesteren zich razendsnel. Gedachten krijgen vorm, een energetische poort is geopend waardoor gedachten werkelijkheid worden. Zorg voor overeenstemming met wensen of verlangens. Nieuwe levensfase breekt aan.

22, 222, 22.22: Stimulatie, nieuwe gedachten beginnen zich te manifesteren in de realiteit. Adem gedachten met aandacht door je Hart, waardoor ze sneller manifesteren. Denk positief, visualiseer wonderen en nieuwe kansen, vertrouw de hogere sequentie van schepping zonder de frustratie. Gedachten, intenties en handelingen zullen zaden planten en ontkiemen tot groei. Beweeg vanuit polariteit, heb iets te zeggen in je leven.

33, 303, 333, 33.33: Waarheid dat door verlichte meesters is omringd, zij ondersteunen bij de opdracht en beantwoorden de vraag. Stem je op hen af en vraag waar je antwoord op wilt krijgen. Er is hulp van het universum, zij attenderen je op hulp en liefde, waarbij je wordt beschermd. Wanneer je vaker deze getallen ziet, kun je vertrouwen op kosmische hulp, je staat er niet alleen voor. Bij het stellen van een directe vraag is het antwoord “JA”. Schenkt drie-eenheid in lichaam, verstand en geest bij keuzes in overeenstemming met de Ziel. De wijsheid van de oerziel, ofwel heiligheid zien in alle keuzes.

44, 444, 44.44: Een absoluut krachtige, universele liefde. Bij een direct gestelde vraag is het antwoord “Nee”. Je kan een beroep doen op de Goddelijke oneindige wijsheid van de Schepping, dat zal leiden tot een ingenieuze oplossing. Je hebt een sterke bronverbinding en kunt Engelen vragen om rust en verbetering in een situatie, voor jezelf en anderen. Je bent zelf een Engel op aarde, een fundament van licht en hoeft niets te vrezen, alles is goed. Vernieuwing komt zonder te vragen, gedachten bouwen steen voor steen aan je toekomst. Wees bewust dat anderen je dromen in het negatieve blazen. Geloof diep tot je het bewijs ziet, kijk dwars door alle keuzes en veranderingen.

55, 555, 55.55: Ongelofelijk… Fasten your seatbelt, er zijn grote veranderingen op komst. Een aanwijzing dat er iets is gewijzigd op het levenspad, je maakt een grote positieve verandering door. Tijd van loslaten wat niet meer past en vervangen door werkzame bestanddelen. Belangrijke transformaties, gelegenheid tot ontpopping om het leven te ontvouwen waar je werkelijk wilt zijn. Het universum verandert jouw koers richting je zielstoestemming. De wijziging kan een antwoord onthullen van een vergeten gebed. 5+5+5=15=1+5=6

66, 666, 66.66: Rijkdom & Weelde… Houd gedachten op het universum gericht, maak geen zorgen om materiele zaken, wees er niet obsessief mee bezig. Het getal is lang geassocieerd met een negatieve densiteit van aarde energie. Zie de schoonheid van de planeet die ons leven schenkt, (h)erken de originele blauwdruk van leven met een referentie naar de numerieke uitleg van getal zes. De aarde is een prachtige heiligheid en begint zich terug te bewegen naar haar originele vorm. Door je af te stemmen op de ware essentie van het nummer zes, ontdek je de zachtheid en harmonie waarmee het werkt. Focus niet teveel op het materiële. Neem wat afstand van het materiële, doe eventueel aan meditatie of zelfreflectie jezelf te hervinden, of herbronnen.

77, 777, 77.77: Wijsheid & Verlichting… Alles verloopt volgens plan, er is een wijze levensles geleerd. In mentaal en fysiek opzicht op de goede weg, houd zich aan bewuste voornemens en staat in zijn/haar volledige kracht, de vibratie van een spiritueel krijger. Iemand die het smalle pad van de Ziel bewandelt. Zeven werkt voor, door en met het licht, de zeven eet, drinkt, denkt en spreekt het licht. Zevens zijn niet toegestaan buiten verbintenissen van licht te gaan, al was het maar de gedachte. Zeven brengt ons thuis, waar de wonderen gebeuren, waar we vliegen en dansen in alle vormen. Zeven is het getal waar wonder, magie gezien wordt als natuurlijke wetenschap. Zeven is de authentieke Zijnstaat.

88, 888, 88.88: Afronding van een fase, op gebied van emoties, werk of relaties. Dat wat is gezaaid, is klaar geoogst te worden. Aarzel niet om te oogsten. Grote overvloed, voorspoed stroomt in grote hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar, zorg dat de stroom naar anderen leidt als daartoe geroepen is. Zo boven, zo beneden, zo binnenin. Deze eeuwige poort leid je door voorgaande beperkingen, voorbij aan wat je kent als begrenzing. Een pure krachtbron van spirituele kernenergie. Succes en welvaart van universele zegening, dat herinnert aan de goddelijke belofte van de Heilige Schepping aan rijkdom en gulheid.

99, 999, 99.99: Geestelijke reinheid, een einde van een grote fase. Voor lichtwerkers een oproep aan het werk te gaan met hun talent, er is meer dan ooit behoefte aan jouw levenswerk. Een kosmische en persoonlijke vervulling van het Hart door zelfheling. De gulden snede, in- en uitgang van één adem, een kwantumsprong naar ongekende geschenken. Klaar om te zijn wie je bent in meervoudige keuzes, je hebt alles overwonnen.

Signalen op je pad

Onze bezielde hoedanigheid wordt vertaalt in symbolen en getallen, waardoor we ons kunnen waarnemen op een manier zoals Goddelijkheid bedoeld is. Symbolen die we in de levenswandel tegenkomen, helpen (ons)Zelf te ontcijferen, ons trillingsgetal beter te begrijpen. Signalen op ons pad brengen ons naar een diepere laag en komen altijd op een juist moment.

Tekst is afkomstig uit ‘Roep van de Ziel, Argeloze wijsheden gebundeld in een boek’

Terug naar het begin