Oefenen baart Kunst


Uitdrukking geven aan innerlijk leven ♥

IK, JIJ, WIJ en de WERELD bewogen door beeld, vorm, kleur, klank en dialoog.

Ruim 30 jaar geleden begon ik mijn creatieve talent te oefenen bij Kunstschilder Dirk Visser, in zijn tekeninstituut Dévisch’ in Zaandam. Onder zijn begeleiding leerde ik technieken die grote meesters hanteren. Dirk heeft mij vele malen berispend toegesproken, volgens hem verkwanselde ik mijn talent door het tekenen en schilderen te stoppen. In 2002 ondernam ik een nieuwe poging om mijn creatieve geest met behulp van zijn professionele adviezen weer op te pakken. Dankzij Dirk wist ik mijn visioen op ambachtelijke wijze in olieverf te vangen op een schilderij.

Vormgeven aan onze innerlijke sculptuur door Kunst te leren lezen…

Kort daarop in 2004 volgde ik cursus bij IBIS-Ateliers in Alkmaar van Herman Smorenburg, om de fijnschilderkunst te leren beoefenen. Herman is een grootmeester in de beheersing van deze klassieke fijnschilderkunst. Zijn werk kan onder de noemer geplaatst worden van het fantastisch realisme, het magisch realisme, de visionaire kunst, maar ook het symbolisme en het surrealisme. De werken van Herman Smorenburg vormen een spirituele reis in een levendig surrealisme. Zie hier een indruk van zijn werken.

De cursus van Herman schept de inspiratie om mijn innerlijk verlangen verder te verbeelden op het witte doek. In mijn streven naar perfectie zie ik mezelf geconfronteerd met een flinke dosis zelfkritiek en schaamte voor mijn fantasierijke verbeelding. Gestaag zet ik door en voltooi een reeks schilderijen die het verhaal verbeelden van een innerlijk transformatieproces, waaraan ik geen woorden kon geven. Ik beëindig mijn schilderlessen en leg wederom mijn schilderskwasten terzijde.

Een nieuw BEGIN…

Na een aantal jaar begin ik met het schrijven van gedichten en blogs over het transformatieproces die in de schilderijen en in dromen tot mijn verbeelding spraken. Het is 2012 als ik mijn eerste autobiografisch boek ga schrijven onder de titel: ‘Ontwaakt BewustZijn, De kunst van het creëren tot levenskunst verheven’.

Na negen maanden is het boek klaar dat in eigen beheer en in kleine oplage is uitgegeven. Ik heb nog lang niet alles verteld en al snel volgt een tweede boek ‘Roep van de Ziel, Argeloze wijsheden gebundeld in een boek’. In dit boek ga ik nog dieper in op het verinnerlijken door Kunst, spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verweven. In het laatste hoofdstuk beschrijf ik het innerlijk sculptuur van mijn ervaring met een beeldhouwproces waarin ik op zoek ga naar het Hart van de steen.

De Beeldhouwkunst onderscheidt zich door de driedimensionale vorm, waaraan ik een vierde dimensie wil toekennen. Het innerlijke beeld vormt immers het kunstobject, het de Kunst van innerlijk loslaten, ofwel de Kunst van het toelaten. Dit geldt zowel voor de beeldhouwer als de steen en de beschouwer. Beeldhouwer en steen zijn één in de samenwerking.

Ondertussen herken ik de ontwikkelingen van mijn kunstzinnige vorming dat ooit in mijn prille jeugd begon met tekenen. Het beeldhouwproces heeft veel overeenkomsten met mijn ervaring in de fijnschilderkunst, waar ik telkens de onderschildering moest loslaten om opnieuw in te kleuren met transparante verf. De schilderijen worden weergegeven in het boek ‘Ontwaakt BewustZijn’ met een verwijzing naar het proces en de verborgen symbolen. Kunst is de sleutel tot mijn innerlijke bron…

The Art of allowing…

Inmiddels is mijn werkkamer omgetoverd tot een heus atelier. De schildersezel stond sinds 2008 in de schuur, samen met acht onbeschilderde in plastic verpakte doeken. Nog wel ietwat onzeker begin ik wederom aan het creatief vormgeven, maar nu vanuit Ontwaakt BewustZijn. De Kunst van het creëren tot LevensKunst verheven, is niets meer dan vormgeven aan onze innerlijke sculptuur door de Kunde te leren lezen

Visual Thinking Strategies

Visual Thinking Strategies is een zeer effectieve en bovenal educatieve manier van kijken. Een methode die voor vele doeleinden ingezet kan worden. Het simuleert de verbeelding en doorbreekt patronen van geconditioneerd denken…

Wat ons leert omgaan bij het werken met contrast, kleur, vorm, beweging, klank en bovenal ons bewust maakt van verbale en non-verbale taal. Ik weet uit eigen ervaring dat Kunst bij uitstek een bijzonder transformerende werking heeft, een medium die ons leert kaders te doorbreken om de ongeziene wereld aan mogelijkheden te ervaren.

The art of allowing is een belangrijke vaardigheid in het transformatieproces.

Van Hart tot Hart…

Erica Argelo

Terug naar het begin