NIEUWE DIMENSIES


EVOLUTIE VAN ONS MENSELIJK BEWUSTZIJN

We leven in een overgangsfase van een informatietijdperk naar een transformatietijdperk, waarin evolutie als biologisch begrip het proces van verandering in alle vormen van leven, van generatie op generatie, wordt doorgegeven. CIRCLE OF ART geeft aandacht aan het ontwikkelen van bezield leiderschap, waarmee we opnieuw leren creëren vanuit onze BRON. Het vormgeven aan jouw blauwdruk in dit leven is wat de wereld nodig heeft, om gezamenlijk de kwantumsprong te kunnen maken naar een wereld van ongekende mogelijkheden.

Zoals de Maya’s voorspelden, luidde 2012 een verandering van tijdperk in, waarin de mensheid wordt uitgedaagd haar creativiteit en verbeeldingskracht tot volledige expressie te laten komen. Deze creatiekracht zal in het huidige Aquarius tijdperk alleen nog maar verder toenemen, waarbij we ons telkens verwonderen over nieuwe inzichten. Mijn drijfveer is een gezamenlijk creëren vanuit onze uniciteit, waarbij we streven naar een hoger morele waarde ten behoeve van onze mondiale samenleving.

DE BRON

Door een opeenvolging van synchroniciteit heb ik in 2005 een conceptplan ingebracht bij gemeente Bergen NH, voor de uitvoering van een multifunctioneel centrum voor bewustzijn in het voormalig gemeentehuis Elkshove. Dit prematuur concept -waarover tot 2007 met diverse partijen overleg is gevoerd- vormt tot op de dag van vandaag een spectrum voor een uitdagend project, waarin het ongekende zich kan voltrekken. Het uitgangspunt is een transparante ontmoetingsplek waar mensen vanuit autonome waarden vormgeven aan hun blauwdruk.

Al eeuwenlang vertellen spirituele geschriften dat lichaan en Geest verbonden zijn. De wetenschap is hier verdeeld over, maar langszaam komt het besef dat bewustzijn de drijvende kracht is naar een nieuw paradigma. De tijd lijkt nu te zijn aangekomen waarin we vorm gaan geven aan het creatieve veld, waarbinnen de nieuwe manifestatie kan plaatsvinden. Haar belang vindt zijn oorsprong in de Evolutie waarin de mens van origine streeft naar hogere morele waarden. Een diep verlangen dat als katalysator dient om eenheid te ervaren met de BRON van het leven, waarin we elkaar zijn kwijtgeraakt. Dit evolutionaire centrum voor bewustzijn doet dienst als inspiratiebron, om innerlijke waarden te verwezenlijken, voor een collectieve transformatie door het beantwoorden van de vraag; waartoe ben ik in deze timeshift geboren.

CENTRUM VOOR EVOLUTIONAIRE SPIRITUALITEIT

Deze ruimtelijke omgeving schept een gelegenheid waarin we essentiële waarden verbinden aan het Hart en haar sensitieve vermogen, dat zo mooi resoneert met de natuur en het leven dat ons ademt…

Dit manifest vraagt een verbindende samenwerking van mensen die met elkaar resoneren naar eenzelfde bestemming, waarbij we streven naar een centrum voor bewustzijn en bewustwording; waarin de “LevensKunst” centraal staat. Vooralsnog gaat het om het proces ernaartoe, waarbij we geen vooropgezet plan hanteren naar de realisering van het complex. Het initiatief vraagt om mensen die resoneren met het plan en mee-participeren in het project. Realisatie is het uitgangspunt, waarbij de voorzieningen vanzelf in beweging komen. De investering is tijd, energie, creativiteit en verbeeldingskracht waarmee wij ons gaan verwonderen over de ‘nu nog ongekende’ mogelijkheden.

Om de individuele drijfveren en effectiviteit binnen het creatieteam inzichtelijk te maken, kunnen we gebruikmaken van een methodiek waarmee onze kernwaarden in configuratie gaan resoneren op een hogere intelligentie. Are you ready to join…

Van Hart tot Hart
Erica Argelo