Aanbod


Bijdragen aan een betekenisvolle economie

Circle of Art is een organisch groeiende organisatie die past bij de innovatiekracht van onze economische samenleving, waarin we samenwerken aan welvaart voor iedereen. Neem contact op. Wij werken samen met zelfstandig professionals die een bovengemiddelde aandacht hebben voor natuurlijke (hulp)bronnen en menselijke factoren.

De kern van Circle of Art is BewustZijn, Verbinden, Creëren, Kunst en Dialoog…

Werken aan een eerlijk Financiël Economisch & Ecologisch en Sociaal Samenleven is onze drijfveer, waarmee we bijdragen aan de verduurzaming van innovaties die de samenleving opnieuw helpen organiseren. We houden van een menswaardig bestaan waarin we vrij kunnen ademen.

Mijn passie is bijdragen aan onze sociaal economische samenleving, door holistisch coachen & procesbegeleiding aan uiteenlopende thema’s; waarbij ik streef naar bewustzijnsverruiming en het ontwikkelen van autonome waarden. De diverse mogelijkheden worden zowel individueel als in groepssessies aangeboden. We gaan er met elkaar iets moois van maken…

Overige informatie…

Gecertificeerd consultancy Profile Dynamics®
Opgeleid in Familie/Organisatie opstellingen
Gespecialiseerd in Tarot & Lenormand
Boeken, inspiratie, blog’s en gedichten
Getraind in de HarthMath methode
Deskundige Droomanalyses
Visual Thinking Strategies
Kunsteducatie
Creatief, organiserend, open minded en sensitief in het creëren van mogelijkheden.

Allemaal facetten die bijdragen aan co-creatieve samenleving

Terug naar begin