Visual Thinking Strategies


Ik zie ik zie wat jij niet ziet…

Veelal ziet iedereen andere aspecten wanneer we naar eenzelfde beeld of situatie kijken. Deze andere kijk is ons niet vreemd omdat we kijken vanuit de eigen perceptie die gekleurd is door ervaringen, drijfveren, expressie, verlangens en overtuigingen. Voor informatie neem contact op.

Visual Thinking Strategies (VTS) is een wetenschappelijk onderbouwde methode die je beter leert observeren door naar beelden of kunstwerken te kijken. Het gaat om open en zonder oordeel kijken, onderzoeken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar. VTS verbetert vaardigheden zoals kritisch en creatief denken. VTS leert je beter waarnemen, levert een bijdrage aan kritisch en analytisch denken en verbetert de taalvaardigheid.

Kijken is een kunst

Wat zie ik?
Wat betekent dat?
En wat vind ik er van?

Door objectief en met een open blik te gaan kijken en erover praten, ontdekken we soms een verborgen betekenis. Veelal geeft het stof tot nadenken, waarbij we geheime boodschappen van de Ziel weten te ontrafelen.

Kunstbeschouwing

Door middel van VTS-technieken ontdekken we de bouwstenen van een kunstwerk, zoals beeldaspecten, tekentechniek, compositie, donker / licht, kleurgebruik, vorm, materiaal en betekenis. De procesbegeleider draagt bij aan de verwondering door de vragen en zienswijzen te herhalen en ontdekkingen samenvatten in concrete vaststellingen, waardoor een verdieping plaatsvindt.

Het proces vertraagt door stilte momenten voor observatie

Vraag 1:
Wat gebeurt er in de afbeelding of object?

Vraag 2:
Waaraan zie je dat…?

Vraag 3:
Wat kunnen we nog meer ontdekken?

We ontdekken steeds meer nieuwe wegen op het gebied van kunstbeschouwing

Terug naar het begin