Profile Dynamics®

De ontwikkelspiraal

De Profile Dynamics® analyse is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel van Amerikaans hoogleraar Clare W. Graves (1914-1986). Samen met tijdgenoot Abraham A. Maslow worden zij gerekend tot de stroming van de humanistische psychologie. De theorie van Clare W. Graves biedt een belangrijke sleutel tot het verkrijgen van inzicht in onze individuele drijfveren. In zijn theorie geeft hij aan hoe menselijke waarden zich ontwikkelen in relatie tot hun omgeving. De ontwikkelingsfasen van Graves omvatten het complete wereldbeeld van persoonlijkheid, drijfveren, motivatie, overtuigingen, denkwijzen en gedrag. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de navolging hiervan zijn de ontwikkelfasen herzien vanuit de kleurwetenschap en schematisch in 7 kleuren weergegeven.

TIJD VOOR TURKOOIS…

Erica Argelo is uw Profile Dyamics consultant die vanuit haar persoonlijke drijfveren, de gemeten waarden analyseert vanuit een Turkoois & Geel waardensysteem. Daardoor heeft zij een holistische kijk op vraagstukken die een totaalbeeld geven van het persoonlijke in relatie met de omgeving en het doel dat men nastreeft. Bekijk onze Tarieven en neem contact op voor vragen of maken van een afspraak.

Open deze link naar de drijfverentest-analyse en vul je code in

Onze onderliggende drijfveren zijn doorslaggevend voor het verloop van contact en/of samenwerking. Als we de onzichtbare motivatie van onszelf en anderen begrijpen, dan kunnen we onze communicatie verbeteren tot op een niveau van werkelijk inzicht en wederzijds begrip. Wij zijn dan beter in staat om kenbaar te maken wat ons vanuit de kern doet bewegen. Zie hieronder een willekeurig voorbeeld van het individuele ananlyse profiel, in zowel expressie als weerstand en van de energiebalans in de omgeving

Groepsprofielen kunnen uitkomst bieden

In het bedrijfsleven kan inzicht in elkaars drijfveren leiden tot intrinsiek gemotiveerd personeel en een betere samenwerking. Inzicht in wat mensen drijft is de sleutel tot succes voor een beter werkklimaat en bedrijfsresultaat. Zelfkennis en inzicht in de ander, van zowel medewerker als de organisatie, dragen bij aan een betere performance, goede werksfeer en de onderlinge communicatie. Profile Dynamics heeft een speciale module voor het analyseren van teams en geeft inzicht in interacties tussen individuele groepsleden. de module is bedoeld voor ondersteuning van teambuilding sessies en teamtrainingen.

Jouw drijvende kracht

Bestel hier het boek “Jouw drijvende kracht” een praktische handreiking voor werken met drijfveren voor individuen, teams en organisaties.
Open deze link voor het lezen van onze Whitepapers. Voor verdere informatie neemt u contact op met Circle of Art.

“True Colors” by Cyndi Lauper

Terug naar het begin