Meditatie

Kies voor een meditatie die bij jouw levensritme past

Vind je innerlijke bron van rust en stilte…

Meditatie kun je dagelijks toepassen om de eenheid te voelen met je innerlijk bron van rust en stilte. Je kunt op verschillende manieren mediteren waarbij we niet altijd traditioneel met gesloten ogen in kleermakerszit hoeven te zitten. Mediteren is mindfull voelen en luisteren naar de innerlijke gesteldheid en dat kan op willekeurige momenten waarbij we bewuste aandacht naar binnen richten, of op de schoonheid om ons heen.

Soms komen we tot verstilling door overdenking of door rede, maar ook door gevoelservaringen of visualisaties. Kies voor een meditatie die bij jouw levensritme past, experimenteer en oefen de kunst van het verstillen. Dat behoeft niet altijd in stilte, muziek of geleide meditatie kan bijdragen om je aandacht naar binnen te keren. Wanneer een meditatie niet voor je werkt, kies dan een andere manier. Er zijn vele oefeningen die gericht zijn op het vinden van innerlijke stilte.

Mediteren is niet alleen heilzaam voor onszelf maar ook voor de omgeving

Studies bevestigen dat meditatie niet alleen een positief effect heeft op onszelf, maar ook op de omgeving. Onderzoek hierin toont aan dat mensen die samen stil zijn een coherent veld creëren die een positief meetbaar effect heeft op de samenleving. Concreet betekent dit ook een verhoogde creativiteit en harmonie in de samenwerking.

De onderzoeken doen vermoeden dat het effect wordt veroorzaakt door een coherent veld (coherentie betekent samenhang) wat ook ontstaat bij meditatie. Dit energieveld zorgt voor harmonie, afstemming en flow dat ook bereikt wordt met het beoefenen van de HeartMath metode.
Zo kunnen we ook door een gezamenlijke meditatie een krachtig, coherent veld creëren dat bijdraagt aan economische ontwikkelingen voor het verduurzamen van de wereldse samenleving.

Onderweg naar een innerlijke STILTE

Het beoefenen van meditatie leidt tot innerlijke stilte. De stilte die je gaat ervaren heeft een helend effect waardoor je de stilte leert waarderen bij de verdieping van vraagstukken. Stilte is niet alleen je eigen diepste oorsprong, maar ook het dragende veld, of ook wel genoemd het morfisch veld, of akasha veld, waaruit alles voortkomt en wederkeert.

Als je pas begint met mediteren is het veelal makkelijker om je ogen te sluiten. Wanneer je bekend raakt met meditatie, kan het ook prettig zijn om je ogen open te houden. Richt je aandacht op een punt, zonder te staren. Op deze manier oefen je jeZelf onder alle omstandigheden vanuit een gecentreerd zelfbewustzijn te leven. Een ander voordeel is dat je bewustzijn niet wordt overspoeld met beelden en stemmingen die je geest alleen maar drukker maken.

Meditatie is geen hypnose, trance of een out-of-body ervaring. Meditatie gaat over helder en wakker zijn en het gewaarworden van innerlijke rust en verstilling. Train je mind door te blijven oefenen. Wanneer je kunt luisteren naar je gedachten en je innerlijke wereld ga je ervaren dat je niet meer wordt geleefd door onbewuste patronen, emoties en stemmingen, maar echt gaat leven. Het leert ons een innerlijk meesterschap, waardoor verlangen een praktisch geleefde realiteit wordt. Een effectieve meditatie-methode om innerlijke gedachtenpatronen te leren herkennen is het Latifa-gebed…

Een klein Zenverhaal…

Een eenzame monnik ontving enkele bezoekers bij zijn grot
Wat is het nut van leven in stilte, vroegen ze hem.

De monnik, die net water uit een diepe Bron haalde, keek op en zei: ‘Kijk eens in de Bron? Wat zien jullie?

De mensen tuurden naar het water in de diepte en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’

Een ogenblik later herhaalde de monnik zijn vraag: ‘Kijk weer eens in de Bron? Wat zien jullie nu?’

De mensen keken nogmaals en zeiden opgetogen: ‘We kunnen nu in de weerspiegeling onszelf zien!’

‘Dat is de Kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik putte water, zodoende was het water onrustig en zagen jullie niets. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. Onthoud dus, dat de stilte ervoor zorgt dat je je ware Zelf kunt zien. Maar blijf nog even wachten want er is meer…’

Enig tijd later zei de monnik: ‘Kijk nu nog eens in de Bron? Wat zien jullie nu?’

De bezoekers tuurden in de Bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen op de bodem van de Bron!’

‘Juist’ zei de monnik. ‘Als je maar lang genoeg wacht en opgaat in de stilte, dan kun je uiteindelijk de Diepste Grond van het Bestaan aanschouwen. Deze diepe inzichten over jeZelf en over het Bestaan, zullen je bevrijden van elke verwarring en levenslast. Je bent dan een ‘Oordeelloze Wijze’ geworden die in zijn Hart woont en die vanuit dit “Stille Midden” een lichtbaken voor de mensheid is.’

Van Hart tot Hart

Erica Argelo

Meditatie Flash mob Stadsverlichting Amsterdam

Terug naar het begin