Systemisch kijken


Alles heeft een plek…

Slechts drie basiselementen dragen de zorg voor gezonde systeembalans…

Grondlegger van systemisch werken Bert Hellinger ontdekte dat er 3 basisprincipes in een systemen werkzaam zijn.

  • Binding – Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  • Volgorde – Alle plekken hebben een rangorde naar elkaar
  • Geven en nemen – Voor evenredige balans

De rode draad van Systemisch Werken is de binding met het systeem van herkomst en kan worden uitgevoerd als familieopstelling, organisatieopstelling of abstracte structuuropstelling. Neem contact op voor informatie.

Het Systemisch coachen geeft inzicht in systeemdynamieken die van invloed zijn bij proceswerk. Door middel van een systeem- of structuuropstelling wordt het interne beeld van een vraagstuk zichtbaar gemaakt. Hierdoor worden systeemspanningen en gedragspatronen waargenomen die het familiesysteem onthullen, óf ‘gezien vanuit een bedrijfssituatie besloten liggen in de cultuur van een organisatie’.

We zijn veel meer met elkaar verbonden dan we ons veelal realiseren. In wezen is alles met elkaar verbonden, niets staat op zichzelf. Alles om ons heen is in relatie met wie we zijn.

We zijn allen onderdeel van systemen

Het eerste systeem waarvan wij deel uitmaken is ons familiesysteem. Naarmate we opgroeien, worden we gevormd door gemeenschappelijke en collectieve systemen waaraan wij ons aanpassen om te voldoen aan het normbesef. Cultuur speelt hierin ook een belangrijke rol.

De overdracht en beïnvloeding vanuit het systeem is vrijwel altijd onbewust en kan mechanische blokkade opwerpen in de ontwikkeling van ons talent.

Gezien vanuit een organisatie kan deze beïnvloeding zorgdragen voor stagnering in de groei of de voortzetting van een bedrijf.

Het onbewuste karakter van de instandhouding van het systeem kan sluimeren totdat bewustzijn in de oorzaak van de onbalans is onthuld. Het herstel van de systeembalans kan werkelijke transformatie geven naar een gezonde ontwikkeling en groei, er ontstaat zicht op ongekende mogelijkheden.

Systemisch kijken leert ons zien wat er werkelijk is

Het leert ons waarnemen in het hier en nu zodat wij (ons) zelf in een diepere laag kunnen ervaren, zonder dit vanuit een theoretisch referentiekader te willen toetsen. Er zijn verschillende manieren om systemisch naar een vraagstuk of thema te kijken.

Bij één of één begeleiding kan gekozen worden voor objecten of poppetjes waarmee personen of abstracts worden gerepresenteerd die onderdeel uitmaken van het thema. De plaatsbepaling die vanuit het innerlijk beeld wordt gerepresenteerd geeft veelal vrij snel opheldering over eventueel aanwezige systeemdruk. Zo ook kunnen onderdelen van eenvoudige vraagstukken of thema’s met simpele vormen worden getekend.

Bij een groepsbegeleiding worden de aanwezige deelnemers gevraagd om personen of abstracties te representeren in een vraagstuk of thema van een cliënt. Dit gebeurt altijd vanuit vrijwilligheid.

Zowel bij de één op één begeleiding als bij de groepsbegeleiding wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van bodemankers. Denk bijvoorbeeld aan voorwerpen welke abstracties of personages representeren die deel uitmaken van de systeemopstelling. Door op de bodemankers te gaan staan wordt de systeemdruk waargenomen. De bodemankers worden door de vraagsteller óf begeleider geplaatst in de beschikbare ruimte.

Bron: De grondlegger van Systemisch Werken is Bert Hellinger, geboren op 16 december 1925 in het Duitse Leimen, Baden. Nadat Bert Hellinger zijn priesterschap had beëindigd, studeerde hij psychoanalyse in Wenen en ging vervolgens naar Amerika. Door zijn kennis over psychotherapieën te combineren met andere therapeutische vormen ontstond er een uniek fascinerende oplossingsgerichte methode, die wij kennen als de familieopstelling. Bert Hellinger geniet van wereldwijde bekendheid, hij is tevens auteur van 64 boeken welke in 25 talen zijn uitgegeven. Zelfs op 87 jarige leeftijd is Bert Hellinger nog altijd actief om zijn kennis met ons te delen. Open deze link op Wikipedia voor een uitgebreide biografie.

Terug naar het begin