Erica Argelo

Als je de ingeving van je hart volgt, zit het leven vol verrassingen

Mijn naam is Erica Argelo, geboren op 19 augustus 1958 in de Zaanstreek waar ik opgegroei tot kunstenaar, poëet en schrijver van Ontwaakt BewustZijn, ROEP VAN DE ZIEL & DICHTER BIJ DE BRON. Daarnaast ben ik procesbegeleider en een verbindende schakel bij innovatieve projecten & monetaire ontwikkelingen.

Na een lange loopbaan in diverse bedrijfssectoren waaronder: detailhandel, facilitaire dienst, directiesecretariaat, financiële sector en coachdocentschap bij het Nationaal Consortium voor Bedrijfsgroepen, wilde ik het ondernemerschap beproeven. Een beproeving waarbij ik mijn purpose ontdek dat voortvloeide vanuit De Bron van Circle of Art. De schilderijen vertellen het verhaal van mijn droom die voor iedereen welvaart creëert.

Mijn passie is bijdragen aan de sociaal economische samenleving, waarbij ik aandacht heb voor contrastwaarden die aanzetten tot het ontwikkelen van een beter leefklimaat. Voor mij betekent ‘zelfsturend leiderschap’ (h)erkenning van je bezieling in relatie tot de omgeving, ik noem het verlangen naar autonomie. Ik heb al veel mensen in diverse (top)functies en bedrijfssectoren met succes mogen begeleiden.

Ik ben opgeleid tot gecertificeerd Profile Dynamics® consultant en deskundig in zowel individuele als teambegeleiding, zo ook in de HeartMath methode. Daarnaast heb ik twee jaar opleidingen gevolgd in het systemisch werken met o.a. familie- en organisatieopstellingen en het NLP-communicatiemodel. Sinds een aantal jaar begeleid ik ook groepen met Kunstbeschouwingen en Visual Thinking Strategies.

Door mijn mediamieke gaven ontdek ik parallellen met oude culturen, wetenschap, filosofie, sociologie, psychologie, metafysica en kleuranalyses. Daarmee ondervond ik verdere verdieping in Tarot & Lenormand, droomanalyses, nummerologie en kunstzinnig vormgeven, waarmee ik heb leren herkennen hoe gedachten het gevoelslichaam beïnvloeden.

Ik ben de dromer van mijn schepping…

Mijn heldinnenreis begint in het millenniumjaar 2000, met het bezoek aan een hoogbejaarde helderziende vrouw voor een tarotlegging. Zij voorspelt mij een bijzonder gelukkig leven, als ik de keuze van mijn Hart durf te maken. Wat zij daarbij met nadruk verteld is; “U moet niets doen, U moet het laten gebeuren”. Dat deze beproeving vele jaren zou duren, had ik destijds niet kunnen bedenken.

De rode draad van transformatie is aandacht, ofwel het zilveren koord waarmee we verbonden zijn met een hoger bewustzijn. Een reisgids voor de Ziel in het ontdekken van essentiële kernkracht. Zijn wie je voelt, zeggen wat je wil en doen wat je ten diepste denkt, vormen sleutelwoorden voor synchroniciteit op het levenspad. Deze avontuurlijke reis geeft inzicht in spiritualiteit en wetenschap, zij vormen een brug tussen twee werelden, een zichtbare en onzichtbare waarin we samenleven. De weg van tegenstellingen en complementaire eenheid van Hart, hoofd en lichaam, vormt de sleutel naar geluk.

Alles is een projectie vanuit de innerlijke staat van zijn, in denken, voelen en weten. Hoe bewuster we zijn van opgelegde patronen, vanuit cultuur of religie, hoe beter wij in staat zijn met ons Hart te communiceren en onze blauwdruk leren (h)erkennen. Deze ontwikkeling heeft een bijzonder heilzame werking, waarbij de omgeving langzaam harmoniseert tot een volledige acceptatie van wie je wezenlijk bent. En hoe graag willen we niet onszelf Zijn.

Stel dat we hier allemaal zijn met een missie, wat is die van jou?

~DE BRON~

De Bron zo helder als glas
Weerspiegelt al het leven
Wie in zuiverheid is verbonden
Zal oorspronkelijkheid geven
Vanuit Ontwaakt Bewust Zijn

De Bron olieverfschilderij

~Erica Argelo~

Terug naar het begin