Erica Argelo

Als je de ingeving van je hart volgt, zit het leven vol verrassingen

Deze quote lijkt mij een mooi begin voor een korte omschrijving van mijn missie.

Mijn naam is Erica Argelo, geboren op 19 augustus 1958 in de Zaanstreek waar ik ben opgegroeid tot kunstenaar, poëet en schrijver van ‘Ontwaakt BewustZijn’, ‘Roep van de Ziel’ & inspiratiebundels. Zo ook een heuse innovatiepionier, een procesbegeleider, inspirator/coach en verbindende schakel bij sociaal economische projecten en monetaire ontwikkelingen.

Na een lange loopbaan in diverse bedrijfssectoren waaronder: detailhandel, facilitair, directiesecretariaat, financiële sector en coachdocentschap in praktijkonderwijs, wilde ik het ondernemerschap beproeven. Een beproeving waarbij ik mijn purpose ontdek door aaneenschakeling van ontwikkelingen die voortvloeide uit De Bron van Circle of Art. Een serie schilderijen die het verhaal vertellen van mijn droom dat voor iedereen welvaart creëert.

Mijn passie is bijdragen aan sociale economische samenleving, waarbij ik aandacht heb voor contrastwaarden die aanzetten tot het ontwikkelen van een beter leefklimaat. Voor mij betekent ‘zelfsturend leiderschap’ (h)erkenning van je bezieling in relatie tot de omgeving, ik noem het verlangen naar autonomie. Voor informatie neemt u contact op.

Ik ben de dromer van mijn schepping…

Mijn heldinnenreis begint in het millenniumjaar 2000, met het bezoek aan een hoogbejaarde helderziende vrouw voor een tarotlegging. Zij voorspelt mij een bijzonder gelukkig leven, als ik de keuze van mijn Hart durf te maken. Wat zij daarbij met nadruk verteld is; “U moet niets doen, U moet het laten gebeuren”. Dat deze beproeving vele jaren zou duren, had ik destijds niet kunnen bedenken.

Ik adem Kunst waarmee ik mijn Argeloze inspiraties zowel kan verwoorden als verbeelden. Door mijn sensitive paranormale vermogen ben ik op zoek gegaan naar antwoorden in (grensoverschrijdende)wetenschap, filosofie, sociologie, psychologie, energetica, metafysica, kleuranalyses, systeemopstellingen (werken met morfische velden), droomanalyses en kunstzinnig vormgeven aan innerlijke beelden. Zo ben ik de hoge-sensitiviteit gaan herkennen die onze gedachten en gevoelslichaam aansturen.

De rode draad van transformatie is aandacht, ofwel het zilveren koord waarmee we verbonden zijn met een hoger bewustzijn. Een reisgids voor de Ziel in het ontdekken van essentiële kernkracht. Zijn wie je voelt, zeggen wat je wil en doen wat je ten diepste denkt, vormen sleutelwoorden voor synchroniciteit op het levenspad. Deze avontuurlijke reis geeft inzicht in spiritualiteit en (natuur)wetenschap, zij vormen een brug tussen twee werelden, een zichtbare en onzichtbare waarin we samenleven. De weg van tegenstellingen en complementaire eenheid van Hart, hoofd en lichaam, vormt de sleutel naar geluk.

Stel dat we hier allemaal zijn met een missie, wat is die van jou?

Alles is een projectie vanuit de innerlijke staat van zijn, in denken, voelen en weten. Hoe bewuster we zijn van opgelegde patronen, vanuit cultuur of religie, hoe beter wij in staat zijn met ons Hart te communiceren en onze blauwdruk leren (h)erkennen. Deze ontwikkeling heeft een bijzonder heilzame werking, waarbij de omgeving langzaam harmoniseert tot een volledige acceptatie van wie je wezenlijk bent. En hoe graag willen we niet onszelf Zijn. Open hier de IK-Ben Elevator pitch met een knipoog 😉

DE BRON

De Bron zo helder als glas
Weerspiegelt al het leven
Wie in zuiverheid is verbonden
Zal oorspronkelijkheid geven
Vanuit Ontwaakt Bewust Zijn

De Bron olieverfschilderij

~Erica Argelo~

Terug naar het begin