Cultureel Kunstzinnige vorming

Kunstvormen leren beschouwen vormt een brug naar een ruimere werkelijkheid.

Erica Argelo is autodidactisch Kunstenaar met museale ervaring in de ontwikkeling van educatieprogramma’s en groepsbegeleiding, plus een Beroeps Praktijk Vorming (BPV) mentorschap in MBO-onderwijs. Al op zeer jonge leeftijd voelde zij veel affiniteit met de diverse Kunstvormen die ze naast haar loopbaan is blijven ontwikkelen. Door haar belangstelling voor persoonlijke ontwikkeling is zij vertrouwd met een onderzoekende houding en het proces ten aanzien van gewaarworden, in vorm, kleur en positionering. Voor informatie neem contact op.

Creatieve vormgeving is een essentiële hulpbron voor persoonlijke ontwikkeling.

Een algemeen Kunstbesef begint bij het onderscheiden van objectief en subjectieve gewaarwording, wat zorgt voor verdieping en een onbevooroordeeld kijken. Met deze basiskennis vormen alle Culturele Kunststromingen een inspiratiebron bij het her-kaderen van gedachten en het inlevingsvermogen. Zie ook Visual Thinking Strategies

In navolging van nieuwe wetgeving ten aanzien van Culturele Kunst Vorming (CKV) 2.0 staat het Havo/VWO onderwijs voor de uitdaging om naast het bestaande lesprogramma, leerlingen te inspireren tot onderzoekend leren. In het kader van Kunsteducatie begeleiden wij basisscholieren, studenten en volwassenen in de Kunst van beschouwen o.a. bij museum Kranenburgh, Culturele Buitenplaats in Bergen.

Kunst is een sleutel naar onze innerlijke Bron…

Erica heeft een multidisciplinair inlevingsvermogen en schenkt aandacht aan het gewaarworden ervan. Zowel leerlingen als volwassenen verkrijgen inzicht in de eigen beleving en leren hierdoor authenticiteit te ontwikkelen. Deze vaardigheden vormen tevens een belangrijke discipline bij het CKV examenprogramma voor havo/vwo leerlingen, waarbij ‘Kunst actief meemaken’ bepalend is voor de beoordeling van het eindcijfer.

In het kader van Kunstbeschouwing en Kunstbeleving, komen we graag met u of met uw organisatie kennismaken. Wij kunnen als freelance gastdocentschap of CKV-begeleider bijdragen aan Kunst beschouwing, dat aansluit op het educatieprogramma’s van CKV docenten.

Terug naar het begin