TAROT CURSUS

DE INNERLIJKE WEG VAN DE TAROT

Deze herfst gaat na lange voorbereiding een wens in vervulling. Met ingang van dinsdag 27 september starten we de Tarotcursus met ‘De innerlijke weg van de Tarot’. De cursus is verdeeld over zeven middagen die worden gehouden in mijn praktijk in Krommenie. De locatie geeft ruimte aan 5 deelnemers, wat zorgt voor optimale persoonlijke aandacht en veel gelegenheid om te oefenen; waarbij we leren vertrouwen op de intuïtieve waarneming. De Tarot vormt een aanvullende methodiek bij praktijkondersteuning en begeleidingsprocessen, en een praktische handleiding voor innerlijk leven.
Scrol naar onder op deze pagina voor de kosten en het lesschema.

GESCHIEDENIS VAN DE TAROT

De herkomst van de Tarot is tot op heden een groot raadsel. Er zijn zelfs beweringen die teruggaan in de tijd van de Farao’s, daarnaast zijn er aanwijzingen gevonden in geschriften uit 1300 n. Chr. in Frankrijk. Latere dateringen komen uit de stad Bern in Zwitserland en uit Italië. Men vermoedt dat Zigeuners de Tarot in Europa hebben verspreidt. Men neemt wel aan dat het woord ‘TAROT’ in oorsprong een samenvoeging is van twee Egyptische woorden: Tar = weg of pad en Ro = Koning of Koninklijk. Daarnaast zijn er verwijsbare lettercombinaties die mogelijk de diepere betekenis van de TARO(T) onthullen.

TORA = Leer, aanwijzing (Hebreeuws)
ORAT = De taal, het woord (van het Latijnse – oratio)
RATO = De verwezenlijking ( van het Latijnse – ratus)
ATOR = Egyptische Godheid van de inwijding
ROTA = Het rad der wording (Latijn)
OTAR = Horen (van het Grieks – otarion)
AROT = Werken (van het Grieks – arotos)

Deze vertalingen geven een goede omschrijving van de TAROT als handreiking voor zelfverwezenlijking. In deze ontwikkeling is de TAROT geen toekomstvoorspelling, maar openbaart een potentieel die ervaringen positief beïnvloeden. De toekomst hebben we in eigen hand door ons Hart te volgen, waarin de TAROT ons op weg kan helpen.

WERKNIVEAUS VAN DE TAROT

ARCANA = meervoud van het Latijnse woord Arcanum, dat ‘geheim’ betekend. Elke kaart ofwel Arcanum onthult een geheim vanuit het onderbewustzijn. Tarot verwordt daarmee een leerweg naar binnen die het bewustzijn vergroot van het potentieel dat de mens belichaamd.

GROTE ARCANA bestaat uit 22 Arcanum met getalswaarden 0 t/m 21. Zij vertegenwoordigen de macrokosmos van de innerlijke (microkosmos) leerweg. De Arcana vertelt de cyclische bewustzijns ontwikkeling die tegen de klok in, linksom wordt gelezen. Elke afronding begint bij het 0-punt van een vrijgekomen energie, waarmee we nieuwe ervaringsgebieden ontdekken.

KLEINE ARCANA bestaat uit 56 kleine Arcanum, verdeeld over vier elementen die emoties onthullen van de innerlijke zijnsstaat, zij vertegenwoordigen de microkosmos van de (macrokosmos) leerweg. Elke reeks bestaat uit 14 kaarten met 10 getalswaarden van 1 t/m 10) plus vier hofhouding kaarten waaronder: Koning, Koningin, Ridder en Page. De hofkaarten vormen de leidinggevende principes in het doorgeven van de abstracte mechanismen van de Grote Arcana naar de uitvoerende kleine Arcana.

MIJN PERSOONLIJKE LEERWEG IN DE TAROT

In het millenniumjaar ontvang ik de traditionele Rider Waite Tarotkaarten van mijn moeder die al jaren ongebruikt in de kast liggen, hier is mijn passie voor de Tarot geboren. Door studie en een grote belangstelling voor de Tarot leer ik de grote en kleine Arcana definiëren. Aldoende raak ik bekend met de elementen en de nummerologische waarde van de vier emblemen die de thematiek vertegenwoordigen.

Mijn kennis wordt verbreed door de aanschaf van ‘De Tarot in de Herstelde Orde’ van de broers Onno en Rob Docters van Leeuwen die door diepgaand onderzoek ontdekken dat in oorsprong 80 kaarten aan de Tarot toebehoorden. Zij brachten de twee verdwenen kaarten terug in het spel onder de noemer; De Waarheid en De Intuïtie. De Waarheid vormt het mannelijk principe, de vader, de Animus. In de antieke Romeinse versie heet hij Jupiter. De Intuïtie of Innerlijke Waarheid behelst het vrouwelijk principe, de moeder, de Anima. Deze hernieuwde zienswijze geeft een extra dimensie aan het duiden en goede overeenkomsten met getalswaarden en meestergetallen.

Jaren later ontvang ik de Lenormandkaarten en Fr. Kipper’s waarzegkaarten van mijn oma. Mijn oma (mijn moeders moeder) was zeer kundig in het duiden van orakels, zij raadpleegde regelmatig de kaarten. Tijdens haar Duitse verzet in de 2e wereldoorlog voorzag zij dat Duitsland de strijd zou verliezen. Deze orakelkaarten duiden nog altijd oma’s karmische wijsheid.

DANKWOORD

De Tarot in de herstelde orde is voor mij een grote inspiratiebron, wat het duiden van de Tarot in een nieuw daglicht plaatst. Mijn dank gaat dan ook uit naar de diepgaande studie van de gebroeders Onno & Rob Docters van Leeuwen, waarop een groot deel van de inhoud van de cursus is gebaseerd. Daarnaast is de cursus  aangevuld met verdiepende aspecten uit de Tarot studieboeken van de Duitse Astroloog en Tarot expert Hajo Banzhaf (1949 – ꝉ 2009). Zijn Tarotboeken beschrijven aanvullende informatie, vanuit zowel de traditionele Tarot, als ook de Astrologie en I-Tjing.

CURSUSDAGEN EN LESINHOUD

Dinsdag 27 september van 13.00 uur tot 16.00 uur
Les 1: Arcana werkniveaus van de Tarot en haar archetypische opbouw

Dinsdag 11 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur
Les 3: Het kardinale en het vaste kruis van de grote arcana en de fundamentele levenscyclus

Dinsdag 4 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur
Les 2: Het veld van de materiële en spirituele activiteiten van de grote arcana

Dinsdag 18 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur
Les 4: De Koninklijke arcana en haar embleem in besturend & leidend en maatschappelijk werkniveau

Dinsdag 25 oktober geen les in verband met de herfstvakantie

Dinsdag 1 november van 13.00 uur tot 16.00 uur
Les 5: De kleine arcana van Staven en Munten en de symboliek van de 10 stadia van het embleem

Dinsdag 8 november van 13.00 uur tot 16.00 uur
Les 6: De kleine arcana van Bekers en Zwaarden en de symboliek van de 10 stadia van het embleem

Dinsdag 15 november van 13.00 uur tot 16.00 uur
Les 7: Het definiëren van de Tarot in de diverse leggingen

De kosten voor deze Tarotcursus bedragen € 375,- incl. btw. en lesmateriaal, excl. Tarotkaarten.
Neem contact op als er nog vragen zijn of meld je direct aan, je bent meer dan welkom.

Graag tot ziens!

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo
Tel: +31 (0) 621 55 47 89
e.argelo@circleofart.nl