TAROT CURSUS


DE INNERLIJKE WEG VAN DE TAROT

De Tarotcursus is een handleiding voor innerlijk leven en zelfverwezenlijking, en een praktische ondersteuning bij procesbegeleiding. De Tarot openbaart een potentieel die ontwikkelingen positief beïnvloeden. De toekomst hebben we in eigen hand, waarin de TAROT ons op weg kan helpen. De Tarotcursus ‘De innerlijke weg van de Tarot’ is verdeeld over zeven bijeenkomsten die plaatsvinden in mijn praktijk in Krommenie. De kleine setting zorgt voor optimale persoonlijke aandacht en geeft ons veel gelegenheid om te oefenen, waarbij we leren vertrouwen op de intuïtieve waarneming.

CURSUSDAGEN

Maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur
Dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur

Stuur een bericht als je op één van bovenstaande dagen wilt starten.

LESINHOUD

Les 1: Arcana werkniveaus van de Tarot en haar archetypische opbouw
Les 2: Kardinale & vaste kruis van de grote arcana & fundamentele levenscyclus
Les 3: Het veld van de materiële en spirituele activiteiten van de grote arcana
Les 4: De Koninklijke arcana en haar embleem in zowel besturend & leidend als maatschappelijk werkniveau
Les 5: De kleine arcana en de symboliek in de 10 stadia van de vier emblemen
Les 6: De kleine arcana en de podiumkaarten in de 10 stadia van de vier emblemen
Les 7: Het definiëren van de Tarot in de diverse leggingen

De kosten voor deze Tarotcursus bedragen € 375,- incl. btw. en cursusboek, excl. Tarotkaarten.
Neem contact op als er nog vragen zijn of meld je direct aan, je bent meer dan welkom.

GESCHIEDENIS VAN DE TAROT

De herkomst van de Tarot is tot op heden een groot raadsel. Er zijn zelfs beweringen die teruggaan in de tijd van de Farao’s, daarnaast zijn er aanwijzingen gevonden in geschriften uit 1300 n. Chr. in Frankrijk. Latere dateringen komen uit de stad Bern in Zwitserland en uit Italië. Men vermoedt dat Zigeuners de Tarot in Europa hebben verspreidt. Men neemt wel aan dat het woord ‘TAROT’ in oorsprong een samenvoeging is van twee Egyptische woorden: Tar = weg of pad en Ro = Koning of Koninklijk. Daarnaast zijn er verwijsbare lettercombinaties die mogelijk de diepere betekenis van de TARO(T) onthullen.

TORA = Leer, aanwijzing (Hebreeuws)
ORAT = De taal, het woord (van het Latijnse – oratio)
RATO = De verwezenlijking ( van het Latijnse – ratus)
ATOR = Egyptische Godheid van de inwijding
ROTA = Het rad der wording (Latijn)
OTAR = Horen (van het Grieks – otarion)
AROT = Werken (van het Grieks – arotos)

Deze vertalingen geven een goede omschrijving van de TAROT als handreiking voor zelfverwezenlijking. In deze ontwikkeling is de TAROT geen toekomstvoorspelling, maar openbaart een potentieel die ervaringen positief beïnvloeden. De toekomst hebben we in eigen hand door ons Hart te volgen, waarin de TAROT ons op weg kan helpen.

WERKNIVEAUS VAN DE TAROT

ARCANA = meervoud van het Latijnse woord Arcanum, dat ‘geheim’ betekend. Elke kaart ofwel Arcanum onthult een geheim vanuit het onderbewustzijn. Tarot verwordt daarmee een leerweg naar binnen die het bewustzijn vergroot van het potentieel dat de mens belichaamd.

GROTE ARCANA bestaat uit 22 Arcanum met getalswaarden 0 t/m 21. Zij vertegenwoordigen de macrokosmos van de innerlijke (microkosmos) leerweg. De Arcana vertelt de cyclische bewustzijns ontwikkeling die tegen de klok in, linksom wordt gelezen. Elke afronding begint bij het 0-punt van een vrijgekomen energie, waarmee we nieuwe ervaringsgebieden ontdekken.

KLEINE ARCANA bestaat uit 56 kleine Arcanum, verdeeld over vier elementen die emoties onthullen van de innerlijke zijnsstaat, zij vertegenwoordigen de microkosmos van de (macrokosmos) leerweg. Elke reeks bestaat uit 14 kaarten met 10 getalswaarden van 1 t/m 10) plus vier hofhouding kaarten waaronder: Koning, Koningin, Ridder en Page. De hofkaarten vormen de leidinggevende principes in het doorgeven van de abstracte mechanismen van de Grote Arcana naar de uitvoerende kleine Arcana.

MIJN INNERLIJKE LEERWEG IN DE TAROT

In het millenniumjaar raak ik geïnspireerd door de Rider Waite Tarotkaarten van mijn moeder die al jaren ongebruikt in haar kast lagen. Vanaf dan begint mijn scholing met diverse studieboeken over de symbolische betekenis van de grote en kleine Arcana en het interpreteren van de vele leggingen. Aldoende wordt ik bekend met de waarden en emoties van de kaarten en de boodschap die zij vertegenwoordigen; waarbij de elementen en numerologie een aanvullende betekenis geven aan het aandachtsgebied.

Mijn kennis wordt verbreed door de aanschaf van ‘De Tarot in de Herstelde Orde’ van de broers Onno en Rob Docters van Leeuwen die door diepgaand onderzoek ontdekken dat in oorsprong 80 kaarten aan de Tarot toebehoorden. Zij brachten de twee verdwenen kaarten terug in het spel onder de noemer; De Waarheid en De Intuïtie. De Waarheid vormt het mannelijk principe, de vader, de Animus. In de antieke Romeinse versie heet hij Jupiter. De Intuïtie of Innerlijke Waarheid behelst het vrouwelijk principe, de moeder, de Anima. Deze hernieuwde zienswijze geeft een extra dimensie aan het duiden en goede overeenkomsten met getalswaarden en meestergetallen.

Naast het werken met verschillende Tarot-deks gebruik ik bij zeer specifieke vraagstelling de Lenormandkaarten en Fr. Kipper’s waarzegkaarten van mijn oma. Deze kaarten zijn een bijzonder erfstuk die extra waarde geven aan de karmische wijsheid van mijn oma. Mijn moeders moeder was zeer bedreven in het duiden van diverse orakels, zij raadpleegde regelmatig de kaarten. Zo ook in haar Duitse verzetsstrijd tijdens de 2e wereldoorlog, waarmee zij voorzag dat Duitsland de strijd zou verliezen.

DANKWOORD

De Tarot in de herstelde orde is voor mij een grote inspiratiebron, wat het duiden van de Tarot in een nieuw daglicht plaatst. Mijn dank gaat dan ook uit naar de diepgaande studie van de gebroeders Onno & Rob Docters van Leeuwen, waarop een groot deel van de inhoud van de cursus is gebaseerd. Daarnaast is de cursus  aangevuld met verdiepende aspecten uit de Tarot studieboeken van de Duitse Astroloog en Tarot expert Hajo Banzhaf (1949 – ꝉ 2009). Zijn Tarotboeken beschrijven aanvullende informatie, vanuit zowel de traditionele Tarot, als ook de Astrologie en I-Tjing. Lees ook de pagina Tarot & Lenormand

Graag tot ziens!

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo
Tel: +31 (0) 621 55 47 89
e.argelo@circleofart.nl