Circle of Art

Het verhaal waarmee het allemaal begon…

Ik blik even terug naar de herfst van 2002, naar het moment waarop ik met opgetrokken knieën op de bank meimerend voor me uitstaar. Mijn ogen blijven rusten op de schilderdoeken die naast de kast staan. Drie maanden eerder heb ik ze in een overmoedige bui gekocht, en tja en daar staan ze dan. Ik voel de druk om ermee aan de slag te gaan en voel spijt dat ik me door mijn enthousiasme zo heb laten beïnvloeden.

Maar dan ineens, vanuit het niets, zie ik een helder beeld van een zeegezicht met een mooie wolkenpartij tegen een azuurblauwe lucht. Een bijzonder detail aan dit visioen is een doorschijnende ronde bol die boven de zee zweeft, alsof deze vanuit zee de kust bereikt. Ik ben verbijstert door de helderheid en raak geïnspireerd, een blij sprankelend gevoel maakt zich van mij meester. Dit beeld wil ik vastleggen op het schilderdoek…

De Kunst van het creëren tot levenskunst verheffen…

Na voltooiing op het witte doek ontstaat de titel “De Bron”. De ronde cirkel vormt een inspiratiebron voor een reeks schilderijen die mijn diepe verlangen verbeelden. De symboliek in de schilderijen verbeelden de vijf elementen, ether, water, lucht, vuur en aarde. Het zesde element frequentie is het fine-tunen van dromen en verlangens die ik beschrijf in mijn boeken en gedichten. Open deze link voor de boeken

Aankoop Artwork

Alle schilderijen zijn tevens verkrijgbaar in hoge resolutiefoto op canvasdoek. Deze zijn leverbaar via Circle of Art. Kijk voor prijs en bestelmogelijkheden op Circle of Art Artwork

De Bron

De Bron zo helder als glas
Weerspiegelt al het leven
Wie in zuiverheid is verbonden
Zal oorspronkelijkheid geven
Vanuit Ontwaakt Bewust Zijn

Thema: Ether
Doel: Creativiteit ~de waarheid spreken en te horen krijgen~
Uitdaging: Zelfexpressie ~luisteren, gevoel voor timing~
Transformatiereacties: Spirituele groei ~ritme, krachtig spreken, delen, vriendschap~

Bewustwording

De vrouw heeft zich boven het wolkendek neergelegd en verheft zich boven de donker samenpakkende wolken. alsof er nóg een andere realiteit speelt dan de werkelijkheid. Kennelijk geeft deze kosmische wereld een soort van beschermde veiligheid, een toevluchtsoord om de harde en snelle rationele wereld te ontvluchten. Zij koestert het vrouwelijk bewustzijn in haar moederschoot. Met gesloten ogen lijkt zij haar emotionele gekwetstheid meditatief te negeren en er volgt meer. De verte kondigt zich meer inzichten aan waaraan de vrouw zich dient te laven, alvorens zij zich beneden het wolkendek kan manifesteren. Haar innerlijk getuigt van een helder licht dat zich een weg baant door de donkere diepte van het onbewuste zelf.

Thema: Water
Doel: Verbondenheid ~om te voelen, ervaren en plezier te hebben~
Uitdaging: Zelfvoldoening ~koestering van zichzelf en anderen~
Transformatiereacties: Stemmingsvol ~geborgenheid, onthechting, sociale vaardigheden~

Balans

De jongeman vertegenwoordigt een zinnebeeld van kracht. De inzichten die hij in beide handen vasthoudt lijkt hij volledig te kunnen dragen. Met gesloten ogen geeft hij zich over aan de warme zonnestralen die hem in het licht plaatsen. Het lijkt een goddelijk licht, een bron van bewustzijn waaraan de man zich dient te onderwerpen. De horizon wordt verlicht door het serene licht en oogt nog ver weg. De jongeman die de inzichten draagt bevindt zich op een wolkendek. De wolken kleuren als de zevende chakra, de chakra van bewustzijn, denken, weten, inzicht, transcendentie, immanentie en meditatie. Het licht heeft een transparante roze nevel, wat de aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde doet vermoeden. De aarde is nog niet bereikt, maar de zichtbare golven zullen weldra uitrollen op de kust.

Thema: Lucht
Doel: Evenwicht ~om te beminnen en bemind te worden~
Uitdaging: Acceptatie ~van zichzelf houden, vreedzaam, respect, mededogen~
Transformatiereacties: Scheppend ~krachtig, vriendschap, creëren, communiceren~

Vriendschap

Het bewustzijn wordt aangereikt door het mannelijke principe, het kosmische brein. Het vrouwelijke principe ontvangt dit met zekere overgave. Zij koestert het geschenk met haar liefde waardoor zich in het centrum iets levendigs begint te vormen, het Hart. Beide handen weerspiegelen in de bol, de schaduw van het vrouwelijke steekt donker af tegen het mannelijke licht, zoals de zon de maan weerkaatst waarmee zij voor onze aardse begrippen zichtbaar wordt. De rode nagels symboliseren de passie die zichtbaar door haar aderen stroomt. Er wordt vriendschap gesloten in het ontvangen van de leer.

Helpende handen

De bol symboliseert het bewustzijn dat wordt gedragen door het mannelijke en vrouwelijk principe. Er is echter onbalans waardoor het bewustzijn behoefte heeft aan de vrouwelijke aanraking, zij draagt bij aan een gezonde balans en voorkomt dat het bewustzijn aan diggelen valt. De schittering in het midden van de bol doet vermoeden dat er een bijzonder licht in de bol aanwezig is. Een licht dat zijn weergave nog niet kent; we spreken van een ongekend talent dat op handen wordt gedragen en aan het licht dient te komen.

The Gift

Een pastel van mijn linkerhand die het bewustzijn aanreikt. De krijtpastel draagt de titel ‘The Gift’. De betekenis is in de weerspiegeling een geschenk aan mezelf. Met het kijken in de spiegel naar mijn hand tijdens het tekenen was ik onbewust van de symboliek. De spiegelreflex van mijn linkerhand, heeft mijn rechterhand verbeeld op de tekening. Het vrouwelijk principe overhandigt daarmee een geschenk aan het mannelijke principe. Het vertegenwoordigt een ander manier van kijken naar de werkelijkheid. Wat je denkt te zien is niet altijd de werkelijkheid, maar slechts de perceptie van wat je zou verwachten…

Transformatie

Rood als context van de basischakra en een vurig verlangen naar ware liefde. De paarse en lila tegenkleur is een mengeling van blauw met rood. De diepte van de kleur wordt bepaald door de zuivere verhelderende werking van het wit. Het verwoordt bijna een tantristische ervaring op het witte doek. De rode kleur weerspiegelt het overlevingssysteem van de mens, de vurigheid en daadkracht van onze levensenergie, in het Taoïsme ook wel de KI- energie genoemd. Deze laat het leven door onze aderen stromen, de vermenging met het zuiver wit schept rood tot zachtheid in cerise roodroze tinten, een vertegenwoordiging van zuivere liefde.

Blauw vertegenwoordigt de keelchakra, het gesproken woord in het uiten van ons wezenlijke zelf. Hoe meer het blauw met de levensenergie vermengd raakt, hoe meer de paarse kleur van de 7e chakra wordt geëvenaard. Dit gebeurt in gradaties van een diep indigo (schaduw van het onbewuste) tot de spirituele dichtheid van paars (spirituele dominantie). De vermenging met de zuiverheid van maagdelijk wit (bewustzijn) transformeert spiritualiteit in de kleurlila, wat een speelsheid vertegenwoordigt in de ontvankelijkheid van ware liefde vanuit zuiver bewustzijn. Liefde als objectieve waarnemer is een onuitputtelijke bron van waaruit wij scheppen. Levenskunst is bewust in liefde leven. Het oog weerspiegelt ons bewustzijn, wat slechts een projectie is vanuit ons brein.

De Parel van de Ziel

De parel van de Ziel wordt zichtbaar als de bloem zich volledig heeft geopend. Schaamteloos en zonder terughoudendheid schenkt zij haar Hart aan ieder die zich met de zoete nectar wil voeden en verspreiden. In de fluweelzachte kern van de bloem leeft het groene hart, dat zich in lange voelsprieten met gouden uiteinden zichtbaar uitstrekt naar buiten.

Slechts één uiteinde maakt met haar licht rood geopende mond een uitnodigend gebaar in opwachting van het zaad, waarvan de schenker die zich daaraan waagt wordt beloond met de parel binnenin. Hiermee vormt dit tafereel een licht erotisch schouwspel in zijn zuiverste vorm.

Geboorte van het Zielsbewustzijn

De kunst van het weglaten is een belangrijke vaardigheid bij het ontluiken van het zielsbewustzijn. Alle omringende informatie is de illusie die wordt weerspiegeld vanuit de receptoren van het brein. De geboorte van ons zielsbewustzijn is niets anders dan het ontleren van de automatische responsen. De eierschil symboliseert het ego die met zijn schild bescherming geeft aan de zachte binnenkant. Binnenin groeit een kostbaar geschenk dat zichtbaar wordt als de schil van het ego is gebarsten en met zorg wordt ontmanteld. Wat nu rest is een volwassen ego die dienstbaar is aan de Ziel, bewust aanwezig en alert op mogelijke gevaren. De schil geeft uitsluitend nog schaduw op het oppervlak, waarmee we de richting van ons licht kunnen bepalen. Schaduw is slechts een donker waarin we ons licht schijnen.

Het zielsbewustzijn spiegelt een licht waarmee zij het middelpunt vormt in deze compositie. Als achtergrond is gekozen voor een lichtblauwe kleur, vermengd met de zachte violettinten. De lichtblauwe kleur vertegenwoordigt emotionele eigenschappen in idealisme en vertrouwen door middel van intuïtief inzicht. Lichtblauw bevordert communicatie en zelfexpressie in de verruiming van het blikveld. Het violet –ook wel indigo genoemd– vertegenwoordigt het oersymbool: De God, de heilige drie-enheid. Psychologisch leidt dit tot zelfverwerkelijking door streven naar vrijheid en behoefte zichzelf te zijn.

De Droomboom

De frisse groene kleur kondigt net als de lente een nieuw leven aan. De lichtblauwe achtergrond geeft een impressie van het idealisme en oer-vertrouwen in de intuïtieve waarneming. De zee reikt tot aan de horizon en is koel en stil van aard, gelijk als de lucht in een weerspiegeling. Het enige wat de lucht van het water onderscheidt, is het licht aan de horizon waarmee een zonnige toekomst wordt voorspelt.

De boom heeft haar wortels verankerd op een frisse groene ronde vorm, wat mij doet denken aan de appel die Eva krijgt aangereikt als symbool voor liefde en vruchtbaarheid. Zij ontvangt hiermee alle kennis van waaruit de dualiteit is ontstaan. De appel wordt altijd in verband gebracht met de vrouwelijke bloesem en heeft een vaste plaats in de mythologie, die veelal is gewijd aan godinnen van de liefde, erotiek, vruchtbaarheid en onsterfelijkheid.

De boom lijkt bijna symbolisch uit deze vrouwelijke schoonheid te verrijzen om haar takken tot aan de hemel te laten groeien met bloesem van transparant bewustzijn. De vrouw kan alleen met haar rechterhand uitreiken naar de bloesem, haar linkerhand is onlosmakelijk verbonden met het kind, dat symbool staat voor haar kwetsbare onschuld. Zowel de volwassen vrouw als het kind staan met beide voeten gegrond aan de wortels die in de groene aardkorst liggen verankerd. Het licht werpt slechts nog schaduw op hetgeen achter hen ligt.

Thema: Aarde
Doel: Funderen ~om er te zijn en te hebben~
Uitdaging: Zelfbehoud ~op gemak voelen, vertrouwen, aarden, veiligheid en zekerheid ervaren~
Transformatiereacties: Kritisch ~structuur, ordenen, overzicht, rust, succesvol~

Het Project

De compositie lijkt wonderbaarlijk veel op de versluierde informatie van het familiesysteem. Het project is vastgelopen en lijkt zijn weg niet te kunnen voortzetten. Echter, inzicht maakt het obstakel zichtbaar. De hoek is omlijnd met een rode draad, het is deze rode draad die het patroon laat zien en voor opheldering zorgt waarmee het obstakel kan worden weggenomen. Het lichte schijnsel van het bewustzijn laat menselijke schimmen zien die zich oprichten naar het project. We kunnen hiernaar kijken als drie generaties mannen en vrouwen die het leven hebben doorgegeven aan de volgende generaties. Of de vrouwenlijn van waaruit ik voortkom en de oerkracht mijn essentie kan ervaren. Of het aantal mensen die betrokken zijn bij het project dat vanuit mijn talent wordt geboren.

Alle uitleg is mogelijk in een compositie waar ruimte is gelaten voor invulling. De kleurstelling vertaalt een psychologische symboliek. Zo wordt de buitenrand gekleurd in het donkerblauw als oersymbool van Vadertje Tijd, acceptatie van begrenzingen en verplichtingen van het bestaan in lotsgebondenheid. Het rood staat voor de levensenergie die een rode draad vormt in de lotsgebondenheid. Het turquoise inzicht geeft een symbolische waarde aan tevredenheid, rust, bescherming, geluk en sympathie. Het oersymbool blauwe violet (indigo) vertegenwoordigt de heilige drie-eenheid in de zelfverwerkelijking door vergeestelijking en bevrijding van lotsbepaling. Wit symboliseert zuivere liefde en betrouwbaarheid, waarmee iedere andere kleur verzacht tot een warm pastel.

Stargate

Stargate is de doorgang naar nieuwe dimensies. Het pad ernaartoe is verlicht en leidt regelrecht naar de piramide die in directe verbinding staat met de kosmische energie, het veld van alle wonderen. Zoals in het voorgaande project de rode draad zichtbaar werd gemaakt, is deze hier volledig uit het beeld verdwenen. Het turkoois gekleurde bewustzijn wordt gedragen door stevige pijlers die de doorgang vormen naar de piramide, waar de nieuwe dimensie zich voltrekt in het veld van alle wonderen.

Eenmaal aangekomen leidt de weg ons naar een ongekend gebied, waar wij de kunst van het creëren leren beheersen.

Eenheid

De droomboom heeft haar wortels verder vertakt en in de grond verankerd, waarmee de vrucht kan worden gedragen. Het mannelijk en vrouwelijk heeft zich verstrengeld tot een innige omhelzing, waarbij de vrouw zorgt voor een evenwichtige balans vanuit haar vrouwelijke essentie. De man biedt de vrouw zijn liefde en geborgenheid, zodat zij haar bewustzijn kan schenken aan het kosmisch licht. Hij koestert haar naakte lichaam wat tot de bevruchting heeft geleid. Het zaad van de man is getransformeerd door de inzichten die de vrouw uit de droomboom heeft geplukt.

Het nieuwe leven heeft alle ruimte om te ontluiken. De houten stam heeft zich gesplitst in twee evenredige delen, die tot levendigheid zijn gekomen in de vrouwelijke en mannelijke eenwording. De kundalini is het energiekanaal dat transformeert tot volledige innerlijke realisatie, in een complementaire eenheid. De boomtwijgen tellen de overige drie inzichten en vormen daarmee de drie-eenheid die het ontluikende bewustzijn van voeding voorzien.

Thema: Vuur
Doel: Transformatie
Uitdaging: Zelfbepaling ~in je kracht staan, energierijk, zelfvertrouwen, eigenwaarde, evenwicht, verantwoordelijkheid nemen~
Transformatiereacties: Naar buiten gericht ~energiek, vurig, hartelijk, levensvreugde~

Terug naar het begin