Kunst


Kunst ontwikkelt een andere kant van het brein dat ons holistisch leert kijken

Kunstbeschouwing vormt een mooie tool voor de ontwikkeling van het creatieve denkvermogen. Het leert anders waarnemen, nodigt uit tot dialoog, schept ruimte voor diversiteit, bevordert groepsintelligentie en stimuleert co-creatieve samenwerking.

IK, JIJ, WIJ en de WERELD bewogen door beeld, vorm, kleur, klank en dialoog.

Soms zeggen we onszelf te verliezen of nog niet te hebben gevonden waarbij we op zoek gaan naar zingeving… Maar het ‘Zelf’ is niet iets dat je vindt, het is iets dat je zelf creëert… Zelfvertrouwen in onze creatieve bron her-innert ons aan wat we denken kwijt te zijn.

Uitdrukking geven aan innerlijk leven ♥

Deze creatieve wijsgeer zijn wij veelal ontleert omdat systemen de gedachtenkracht overnemen. Er wordt voor ons gezorgd, gedacht en gecreëerd tot een standaardnorm die kan uitmonden in crisis, kijk maar om ons heen. Een problematiek kan niet worden opgelost door gedachten waarmee ze zijn gecreëerd. Hier liggen kansen naar verbetering en de vraag om natuurlijke inspiratiebronnen te activeren.

Verbeeldingskracht is zaad voor de toekomst…

Verbeelding is een effectieve manier van creëren dat verrassende inzichten geeft. Het is ons innerlijk beeld dat de werkelijkheid omvormt, dat kan negatieve of positieve gevolgen hebben. Aandacht van focus vormt een belangrijke factor in het creëren van constructieve gedachten…

Meer in plaats van minder, overvloed in plaats van schaarste, wat je ziet is wat je creëert…

Op zoek naar creatieve wegen…

Door middel van (Kunst) beschouwen en creatief vormgeven ontdekken we een innerlijke wijsheid. We onderkennen de relatie waardoor we onszelf ontmoeten in een spiegel van herkenning. Één van de toegepaste methoden is ‘Visual Thinking Strategies’ (VTS) dat tegenwoordig veelvuldig wordt ingezet bij Kunsteducatie en Kunstbeschouwing. Deze wijsgeer leidt tot grensverleggende aandacht…

Terug naar het begin