Privacy Verklaring

Erica Argelo – Circle of Art
Privacyverklaring van 16 mei 2018

Vrij online bewegen

Bedankt voor je bezoek aan mijn website Circle of Art waar individuele vrijheid, creatief vormgeven, transformatie en bewustzijn centraal staan. Voel je vrij om contact op te nemen als je hier meer over wilt weten, of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Bij dit online bezoek laat je online sporen na en/of andere persoonlijke gegevens.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat beschreven in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk, gemakkelijk en toegankelijk te zijn. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de basisprincipes van mijn ondernemerschap. De vormgeving aan deze verklaring schenkt mij in al zijn eenvoud het vertrouwen te voldoen aan de vernieuwde privacywetgeving die m.i.v. 25 mei 2018 van kracht is.

Gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld

Wanneer je contact opneemt of aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een aanvraag doet voor een consult of een kennismaking, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer uitsluitend om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet.
Deze privacyregel geldt ook voor de emailadressen van de ingeschreven deelnemers aan de Stadsverlichtingmeditatiebijeenkomsten, welke staan geregistreerd op de ‘Huiskamerpagina van Erica Argelo’. Deelnemers kunnen zich via deze link laten registreren en/of uitschrijven. De emailgegevens worden uitsluitend gebruikt voor informatie over de meditatiebijeenkomsten op dat huisadres. Lees verder voor meer detail.
Daarnaast is met een advocaat, gespecialiseerd in de AVG, de Profile Dynamics® Consultancy Licentieovereenkomst AVG-proof gemaakt voor een goede verwerking van persoonsgegevens. De verwerkersovereenkomst tussen (Verwerkingsverantwoordelijke) Circle of Art en Amygdala B.V. (Verwerker) is hieraan toegevoegd. Zo zijn de afspraken m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens tussen ons goed geregeld.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van diensten van ‘Circle of Art’, worden persoonsgegevens verwerkt als: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die gegevens vastgelegd?

Om contact te kunnen opnemen en dienstverlening uit te voeren zoals; raadgeving, individuele begeleidingstrajecten en/of groepsbijeenkomsten. Logischerwijs gebruik ik je naam en contactgegevens om ons contact te onderhouden en je te informeren over relevante en/of begeleiding gerelateerde zaken. Al deze informatie sla ik zorgvuldig op, inclusief alle support buiten de sessies om en alle informatie die je per mail deelt. Je contactgegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten. Daarnaast worden contactgegevens verwerkt om het bezoekersgedrag van ‘Circle of Art’ te analyseren ter verbetering van de website. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd, tenzij het onderdeel uitmaakt in de voortgang van het consult en/of coachtraject.

Wat gebeurt er met je gegevens?

Je gegevens blijven in mijn beheer en worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Uitsluitend bij noodzaak van wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigd belang van een redelijke bedrijfsuitoefening zoals:
• bank, vanwege de verwerking van betalingen
• belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
• websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
• nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
• Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website, met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er als je surft over het internet?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies kunnen voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn veilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (in constructie voor deze website).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Dit met uitzondering van de zeven jaar wettelijke bewaarplicht m.b.t. administratie, inclusief facturen met adresgegevens.

Wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het uiterlijk binnen twee werkdagen in orde. Mocht er aanleiding zijn om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens dan kan je een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Iedere nieuwsbrief biedt mogelijkheid om je gegevens aan te passen of af te melden.

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring tips, vragen of feedback?

Neem dan contact op met:
Erica Argelo – Circle of Art
Van Bloisstraat 37
1561 DN Krommenie
KvK 50245333
www.circleofartnl
e.argelo@circleofart.nl
+31 6 21 55 47 89

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

Terug naar het begin