De Kracht van Stilte


Conflictbeheersing op diep cellulair niveau

Het lichaam creëert materie, ons gevoelslichaam houdt het vast tot het wordt geboren. Dit kan zowel positieve als negatieve aspecten dragen, want wat heb je vastgehouden?

Cognitief kunnen we dingen vergeten, maar het lichaam heeft een bijzonder goed geheugen dat direct reageert als het wordt aangeraakt, met handen, woorden of gedachten. Men ervaart een emotie en gelijktijdig een oordeel dat bepalend is voor de beleving. Dat kan fijn, mooi, lief of grappig zijn, maar ook herinneren aan iets dat is verdrongen. Als we onszelf gaan herkennen in de tegenwerking die we van anderen krijgen, ontdekken we een conditionering dat ons behoed je volledig potentieel te leven.

Kijken naar het niet geziene deel

Hier leren we onszelf kijken naar het niet geziene deel dat behoefte heeft aan heling. We herkennen het op momenten dat het wordt aangeraakt wat ons meestal een gevoel van onvermogen geeft. Zolang we hier onbewust van zijn, schieten we in de verdediging, voeren strijd, of trekken ons terug om een pijnlijke confrontatie te vermijden. We blijven achter met een onbevredigend gevoel waarin we niet gehoord zijn. We hebben allen een uniek stemgeluid dat gehoord wil worden, dit is een basisbehoefte dat ons bestaansrecht geeft, weten dat wat je te zeggen hebt zinvol is en ertoe doet in deze wereld.

Dit oerverlangen kan dwingend aanhouden, het is immers de Ziel die ons hiertoe aanzet en bijna smeekt, zie me nou, probeer me te begrijpen, zie nu eens wie ik werkelijk ben en wat ik te bieden heb. En zolang we dit projecteren op de ander, zien we onszelf niet acteren in de spiegel die ons afwijst. Ons brein pakt de beleving op en beoordeelt informatie met innerlijke waarden dat bij een laag zelfbeeld, afwijzing als vanzelfsprekend aanneemt als waarheid.

Aandacht voor de innerlijke stem

Dit vraagt om aandacht, aandacht voor de innerlijke stem die vertelt wat er allemaal aan ons ontbreekt aan kennis, kunde, middelen om je kwaliteit, die anderen maar niet willen begrijpen te kunnen uitvoeren.

Inmiddels heeft wetenschap ontdekt dat het Hart de meest intelligente lichaamsfunctie is, ons leven lang meegaat en de blauwdruk vormt van wie we Zijn. Het blijkt veel meer denkkracht te bevatten dan het brein, dat alleen maar kennis heeft van wat we al weten en ooit eens in het archief is opgeslagen. De wetenschap noemt dit ook wel clusters, die ook badly-clusters bevatten, ofwel beperkende overtuigingen wat misschien wel sleutels zijn om verbinding te maken met dieperliggende gebieden. Poorten die openen naar nieuwe dimensies in het onbewuste.

Spiritueel leiderschap gaat over leiding overdragen aan het leven zelf dat ons wordt ingefluisterd door het Hart wat leven schenkt. We hoeven het alleen maar te ademen en te luisteren naar het Hartsverlangen dat met onze geboorte is gegeven.

Hoog-gevoeligheid als kernkracht.

Ben je bereidt de signalen te ontvangen en de impuls op te volgen met alle gevolgen? Ofwel getuige Zijn van ongekende magische wonderen die alleen DOOR jou verricht kunnen worden.

Ik geloof in de natuurlijke creatiekracht van mannelijke en vrouwelijke waarden in hun samenwerking.

Echter transformatie kan uitsluitend DOOR het vrouwelijke principe. Transformatie kun je niet doen, dat kan alleen geboren worden door een nieuwe creatie ter wereld brengen. En dat begint bij de bevruchting van een zaadje. Deze oerprincipen zijn ook van toepassing op ons brein.

Waarmee voed je jezelf?

Alles begint bij het hebben van een gedachte, wat het lichaam vasthoud tot het gerijpt is om geboren te worden. We worden dus altijd bevestigt in wat we voelen, het spreekt de waarheid van het moment dat we alleen in stilte kunnen luisteren. Hier voelen we onsZelf dat vertelt in welke positie we ons bevinden en beschikken we over een bewuste keuze, of wij dit willen laten groeien of laten afnemen. We hebben individueel een absolute invloed op het collectief als we maar geloven dat onze gedachten bepalend zijn voor het grote geheel, hier zijn we allen één.

Wanneer de media boodschappen uitzend die conflicteren met onze innerlijke waarden, verstart ons lichaam en houdt beelden vast. Dit beïnvloed gedachten, als we dit allemaal geloven is er een collectief dat de realiteit beïnvloed. Er ontstaat een werkelijkheid die wij menen te voelen en daarmee mogen verwachten. En dit is hoe de hele wereldeconomie werkt. We worden op celniveau uitgenodigd te volgen wanneer men onbewust is van het spel. Ofwel het rookgordijn, zoals ik dat in ‘Roep van de Ziel’ beschrijf, waarop men op gevoelsniveau wordt getriggerd te reageren.

Alles wat aandacht krijgt groeit…

Ook positieve berichten, het is wel een iets langere weg omdat we geconditioneerd zijn in dualiteit. De onbalans in deze eenheid zorgt voor het collectief waar we nu naar kijken, het filmdoek waarop alle collectieve projecties worden gespiegeld. Er is maar één manier om dat te transformeren en dat is de innerlijke dualiteit opheffen, waar-DOOR de nieuwe werkelijkheid zich kan manifesteren.

We leren door contrast:

Licht – donker

Hard – zacht

Mooi – lelijk

Dik –dun

Lekker – vies en ga zo maar door…

En oordelen met Hart, hoofd en lichaam, wat inzicht geeft als we beseffen dat het de eigen creatie is.

Leren door contrast, dit vormt de dualiteit die we ontmoeten in onze spiegel, waarmee we de eenheid zijn die alle spirituele wijsheden bedoelen te zeggen. Aandacht schept materie die het gevoelslichaam omzet in vorm, intentie bepaalt het resultaat.

En zo groeit alles met aandacht, men creëert wat men verwacht te vinden…

Van Hart tot Hart

Aandacht versus Liefde

Erica Argelo

Infinite Potential: The Life and Ideas of David Bohm

“Infinite Potential: The Life and Ideas of David Bohm” is about the man Einstein called his “spiritual son” and the Dalai Lama his “science guru.” A brilliant physicist and explorer of Consciousness, Bohm’s incredible insights into the underlying nature of reality and the profound interconnectedness of the Universe and our place within it are truly transformational.

Terug naar het begin