Tarot & Lenormand

Niets dat bewegen kan is krachtiger dan… degene die het in beweging brengt ~Leonardo Da Vinci~

DE BRON
Het grote mysterie
Waardoor magie gaat leven
De mysterie van het mystieke Hart
Van synchroniciteit op ons levenspad
Waarbij we Zielsverwanten ontmoeten
Waarmee we het mysterie begroeten
Waarin magie wordt geboren
Vanuit een mystieke Bron
Deze grote mysterie
ZIJN WIJ
♂♀

BUSINESS EN SPIRITUALITEIT

De economische ontwikkelingen zijn in rap tempo aan het veranderen en vragen een andere manier van kijken in de herziening van bestaande systemen. De toekomst beweegt in een richting van grote onzekerheden, waarbij een bezield leiderschap kernwaarden inspireert die met het oog op de toekomst ‘Hart’ nodig zijn. Een holistische benadering kan hierin uitkomst bieden door vanuit een diepere waardencontext naar levensthema’s, projecten en/of de organisatie te herzien, met behulp van orakels. We kunnen problemen niet oplossen met de wetenschap waarmee ze zijn ontstaan. Het vraagt ons te kijken naar het niet geziene deel…

DE INNERLIJKE WEG VAN DE TAROT

Veranderingen of het maken van keuzes brengen soms onzekerheden met zich mee die we niet altijd in de juiste context plaatsen, omdat we met ons denken twijfelen aan onze intuïtie.  Met het raadplegen van orakels zijn we op een diepere laag in gesprek, waardoor we direct of indirect de kern van een vraagstuk boven tafel krijgen. De hamvraag ligt altijd besloten op Zielsniveau, bij aanraking van deze issues ervaart men een diepe heling waarbij puzzelstukjes op zijn plek vallen. Ons leven is één grote herinnering…

Wetenschappers hebben ontdekt dat kwantumvelden beïnvloed kunnen worden door zienswijzen te veranderen. Het raadplegen van orakels is een positief vertrekpunt in het waarachtig waarnemen van de vooruitgang en verwachtingen bij intentionele èn projectmatige creatieprocessen. De Tarot geeft een grondbeginsel tot herstel van een verstoorde ordening in het kwantumveld, ook wel Akashaveld of veld van alle wonderen genoemd. Dit energieveld is vol informatie die we fysiek waarnemen door de verbinding met onze innerlijke Bron. Wanneer we deze energiefrequentie bewust gaan waarnemen, leren we intentioneel afstemmen op ons wezenlijke potentieel.

DE SPIEGEL VAN DE ZIEL

Met het duiden beschouwen we tevens de wetmatigheid van familie- en/of organisatiesysteem. De herkenning bevestigt antwoorden op levensvragen en geeft inzicht in het thema waarin we zijn vastgelopen. Het raadplegen van Tarot of Lenormand is in beginsel niet bedoelt als toekomstvoorspellen, alswel behulpzaam bij het inzichtelijk maken van (gedachten)patronen waardoor ontwikkelingen sneller in flow komen. De toekomst hebben we namelijk Zelf in handen en die creëren we in het HIER en NU…

*Consulten en groepsessies vinden plaats in mijn coach-praktijk, online of bij House of Bien in Heemstede. Daarnaast bij beursevenmenten, of op verzoek elders op locatie. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Erica Argelo. Raadpleeg ook de nieuwspagina.

DE BRON

Onze voorouders raadpleegden diverse orakels die behulpzaam waren bij kleine of grote levensvragen. Deze wijsheden gaan eeuwen terug in de tijd en worden nog altijd gebruikt in de hedendaagse samenleving. Het meest bekend zijn: Tarot & Lenormand, (Chinese)astrologie, Pendelen, Handlijnkunde en Numerologie. De methoden kunnen in alle eenvoud worden beoefend, maar vragen wél gedegen studie en deskundigheid in het duiden. De Tarot verheldert zowel het thema als aard van karakter in relaties en de omgeving.

EEN WAARDEVOLLE ERFENIS

In het millenniumjaar raak ik geïnspireerd door de Rider Waite Tarotkaarten van mijn moeder die al jaren ongebruikt in haar kast lagen. Vanaf dan begint mijn scholing met diverse studieboeken over de symbolische betekenis van de grote en kleine Arcana en het interpreteren van de vele leggingen. Aldoende wordt ik bekend met de waarden en emoties van de kaarten en de boodschap die zij vertegenwoordigen; waarbij de elementen en numerologie een aanvullende betekenis geven aan het aandachtsgebied.

Naast het werken met verschillende Tarot-deks gebruik ik bij zeer specifieke vraagstelling de Lenormandkaarten en Fr. Kipper’s waarzegkaarten van mijn oma. Deze kaarten zijn een bijzonder erfstuk die extra waarde geven aan de karmische wijsheid van mijn oma. Mijn moeders moeder was zeer bedreven in het duiden van diverse orakels, zij raadpleegde regelmatig de kaarten. Zo ook in haar Duitse verzetsstrijd tijdens de 2e wereldoorlog, waarmee zij voorzag dat Duitsland de strijd zou verliezen.

Terug naar het begin