Tarot & Lenormand

De Zetel van de Ziel…

Niets dat bewegen kan is krachtiger dan… degene die het in beweging brengt ~Leonardo Da Vinci~

Veranderingen of het maken van keuzes brengen soms onzekerheden met zich mee die we niet altijd in de juiste context plaatsen, omdat we met ons denken twijfelen aan onze intuïtie. Deze disbalans van Hart en Hoofdzaken zorgen ervoor dat signalen van het lichaam worden genegeerd die ons juist vertellen wat we nodig hebben om goede keuzes te maken. Met het duiden van een kaartlegging zijn we op een diepere laag in gesprek, waardoor we direct of indirect de kern of het thema van een levensvraagstuk boven tafel krijgen. De hamvraag ligt altijd besloten op Zielsniveau, bij aanraking van deze issues ervaart men een diepe heling waarbij puzzelstukjes op zijn plek vallen. Ons leven is één grote herinnering…

Her-inner je Ziescode met wetenschap van Leonardo Da Vinci

Het Da Vinci Enigma Tarot van Caitlin Matthews geeft inzicht in het raadsel van de Ziel. Deze Tarot is zeer geschikt om persoonlijke vraagstukken en/of projecten te raadplegen. Het kaartendek is geïnspireerd op de nalatenschap van Leonardo Da Vinci en zijn kunstwerken die de magie weerspiegelen in raadselachtige aanwijzingen. De macrocosmos- en microcosmoskaarten geven extra verdieping door DIMMI (zeg mij) reflectievragen die Lenonardo aan zichzelf stelde in de kantlijn van zijn geschriften. Naast de nummerologie en de vier elementen zoals lucht, vuur, water en aarde, geven ook geometrische symbolen aanvullende informatie aan het thema. De Heilige Geometrie geeft inzicht in de werking en betekenis met betrekking tot verbindingen die voedend zijn.

‘Het vermogen om te oordelen dat aan de mens is gegeven, wordt versneld door de manier waarop de vijf zintuigen zijn verenigd in het ontvankelijke orgaan dat bekend staat onder de naam ‘Sensus Communis’ dat de Zetel is van de Ziel. Het verstand wacht op de Ziel, en niet de Ziel op het verstand, want het is de voorganger van de Ziel…’ ~Leonardo da Vinci~

Het raadplegen van Tarot kan uitkomst bieden…

Hoe beter we verbonden zijn met onszelf, hoe bewuster we onze toekomst vormgeven. Het raadplegen van Tarot is een helende methodiek voor het herstellen van emotionele waarden, zoals we die ook kunnen herkennen in de wetmatigheid bij het systemisch werken. De herkenning bevestigt antwoorden op levensvragen en geeft inzicht waarin we zijn vastgelopen. Het raadplegen van de Tarot of Lenormand is dan ook geen toekomstvoorspelling, maar een herstel van gedachtenpatronen waardoor nieuwe ontwikkelingen kunnen manifesteren.

Onze voorouders raadpleegden diverse orakels die behulpzaam waren bij kleine of grote levensvragen. Deze wijsheden gaan eeuwen terug in de tijd en worden nog altijd gebruikt in de hedendaagse samenleving. Eeuwenoude voorspellingstechnieken waarvan de Tarot, (Chinese)astrologie, kaartleggen, pendelen, handlijnkunde, numerologie het meest bekend zijn. De methoden kunnen veelal eenvoudig worden beoefend, maar vragen wél een gedegen studie en een deskundige ervaring in het duiden ervan. Tarot & Lenormandkaarten geven inzicht in zowel het thema als de aard van het karakter en de relatie tot anderen.

DE BRON

Een waardevolle erfenis die ik heb leren duiden…

Rond het millenniumjaar raak ik geïnspireerd door de Rider Waite Tarotkaarten van mijn moeder, de kaarten lagen al jaren ongebruikt in haar boekenkast. Hier begint mijn eerste kennismaking met de magie van het duiden in de Tarot. Door het lezen van verschillende studieboeken over de betekenissen van de grote en kleine Arcana, leer ik deze oerwijsheid in de diverse kaartleggingen interpreteren en raak ik bekend met emoties die bij de kaarten horen. Aldoende leerde ik de symbolische betekenissen te vertalen in de boodschap die de kaartlegging laat zien, waarbij de vier elementen en numerologie een toegevoegde informatie verstrekken over de aandachtsgebieden.

Het duiden verdiept zich door een studie in de Tartot van ‘De Herstelde Orde’

In de Tarot van De Herstelde Orde is ‘De Waarheid’ (mannelijk) en ‘De Intuïtie’ (vrouwelijk) met ‘plus +’ & ‘min -‘ aanduiding toegevoegd aan de traditionele Rider Waite Tarot. Daarnaast is de volgorde van de grote Arcana aangepast dat betere overeenkomten biedt met nummerologische getalswaarden en meestergetallen. Deze nieuwe ordening schenkt een meerwaarde aan het duiden.

Jaren later ontvang ik van mijn moeder de Lenormandkaarten en de Fr. Kipper’s waarzegkaarten van mijn oma, een waardevol erfstuk uit de vrouwenlijn. Mijn oma ‘mijn moeders moeder’ was zeer bedreven in het duiden en raadpleegde regelmatig de kaarten. Zo ook gedurende haar Duitse verzetstrijd, waarmee zij voorspelde dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Voor mij betekenen deze kaarten een bijzondere waarde die symbool staan voor het karmisch doorgeven van de leer…

Bezield Leiderschaps ontwikkeling

De economische ontwikkelingen zijn in rap tempo aan het veranderen en vragen een andere manier van kijken in de herziening van bestaande systemen. De toekomst beweegt in een richting van grote onzekerheden, waarbij een bezield leiderschap ons inspireert tot kernwaarden die met het oog op de monetaire hervormingen ‘Hart’ nodig zijn…

Door de onophoudelijke studie en ervaringen bied ik deskundige Tarot-consulten aan, in zowel mijn coach-praktijk als bij organisaties en bedrijven. Voor consulten kun je contact opnemen met Erica Argelo.

Terug naar het begin