Tarot & Lenormand

Niets dat bewegen kan is krachtiger dan… degene die het in beweging brengt
~Leonardo Da Vinci~

DE BRON
Het grote mysterie
Waardoor magie gaat leven
De mysterie van het mystieke Hart
Van synchroniciteit op ons levenspad
Waarbij we Zielsverwanten ontmoeten
Waarmee we het mysterie begroeten
Waarin magie wordt geboren
Vanuit een mystieke Bron
Deze grote mysterie
ZIJN WIJ
♂♀

De economische ontwikkelingen zijn in rap tempo aan het veranderen en vragen een andere manier van kijken in de herziening van bestaande systemen. De toekomst beweegt in een richting van grote onzekerheden, waarbij een bezield leiderschap kernwaarden inspireert die met het oog op de toekomst ‘Hart’ nodig zijn. Een holistische benadering kan hierin uitkomst bieden door vanuit een diepere waardencontext naar levensthema’s, projecten en/of de organisatie te herzien, met behulp van orakels. We kunnen problemen niet oplossen met de wetenschap waarmee ze zijn ontstaan. Het vraagt ons te kijken naar het niet geziene deel…

Het raadplegen van Tarot kan uitkomst bieden

Wetenschappers hebben ontdekt dat kwantumvelden beïnvloed kunnen worden door zienswijzen te veranderen. Het raadplegen van orakels is een positief vertrekpunt in het waarachtig waarnemen van de vooruitgang en verwachtingen bij intentionele èn projectmatige creatieprocessen. De Tarot geeft een grondbeginsel tot herstel van een verstoorde ordening in het kwantumveld, ook wel Akashaveld of veld van alle wonderen genoemd. Dit energieveld is vol informatie dat we fysiek waarnemen door de verbinding met onze innerlijke Bron. Wanneer we deze energiefrequentie bewust gaan waarnemen, leren we intentioneel afstemmen op ons wezenlijke potentieel.

Veranderingen of het maken van keuzes brengen soms onzekerheden met zich mee die we niet altijd in de juiste context plaatsen, omdat we met ons denken twijfelen aan onze intuïtie.  Met het raadplegen van orakels zijn we op een diepere laag in gesprek, waardoor we direct of indirect de kern van een vraagstuk boven tafel krijgen. De hamvraag ligt altijd besloten op Zielsniveau, bij aanraking van deze issues ervaart men een diepe heling waarbij puzzelstukjes op zijn plek vallen. Ons leven is één grote herinnering…

Met het duiden beschouwen we tevens de wetmatigheid het familie en/of organisatiesysteem. De herkenning bevestigt antwoorden op levensvragen en geeft inzicht in het thema waarin we zijn vastgelopen. Het raadplegen van Tarot of Lenormand is in beginsel niet bedoelt als toekomstvoorspellen, alswel behulpzaam bij het inzichtelijk maken van (gedachten)patronen waardoor ontwikkelingen sneller in flow komen. De toekomst hebben we namelijk Zelf in handen en die creëren we in het HIER en NU…

*Consulten en groepsessies vinden plaats in mijn coach-praktijk, online of bij Ananda Spiritual Living in Haarlem. Daarnaast bij beursevenmenten, of op verzoek elders op locatie. Voor consulten kun je contact opnemen met Erica Argelo. Raadpleeg ook de nieuwspagina.

Her-inner je Zielscode met wetenschap van Leonardo Da Vinci

Het Da Vinci Enigma Tarot van Caitlin Matthews geeft inzicht in het raadsel van de Ziel. Deze Tarot is zeer geschikt om persoonlijke vraagstukken en/of projecten te raadplegen. Het kaartendek is geïnspireerd op de nalatenschap van Leonardo Da Vinci en zijn kunstwerken die de magie weerspiegelen in raadselachtige aanwijzingen. De macrocosmos- en microcosmoskaarten geven extra verdieping door DIMMI (zeg mij) reflectievragen die Lenonardo aan zichzelf stelde in de kantlijn van zijn geschriften. Naast de nummerologie en de vier elementen zoals lucht, vuur, water en aarde, geven ook geometrische symbolen aanvullende informatie aan het thema. De Heilige Geometrie geeft inzicht in de werking en betekenis met betrekking tot verbindingen die voedend zijn.

‘Het vermogen om te oordelen dat aan de mens is gegeven, wordt versneld door de manier waarop de vijf zintuigen zijn verenigd in het ontvankelijke orgaan dat bekend staat onder de naam ‘Sensus Communis’ dat de Zetel is van de Ziel. Het verstand wacht op de Ziel, en niet de Ziel op het verstand, want het is de voorganger van de Ziel…’ ~Leonardo da Vinci~

‘De Herstelde Orde’ in de Tarot van de broers Onno en Rob Docters van Leeuwen

Door diepgaand onderzoek ontdekten de broers Onno en Rob Docters van Leeuwen dat er van oorsprong 80 kaarten aan het dek toebehoorden. Zij brachten de twee verdwenen kaarten erin terug die respectievelijk de Waar­heid en de Intuïtie symbo­liseren. De Waarheid is het mannelijk principe, de vader, de Animus. In de antieke Romeinse versie heet hij Jupiter. De Intuïtie of Innerlijke Waar­heid behelst het vrouwelijk princi­pe, de moeder, de Anima. *Bron

In de Tarot van De Herstelde Orde is ‘De Waarheid’ (mannelijk) en ‘De Intuïtie’ (vrouwelijk) met ‘plus +’ & ‘min -‘ aanduiding toegevoegd aan de traditionele Rider Waite Tarot. Deze hernieuwe ordening schenkt een unieke meerwaarde aan het duiden. Daarnaast is de nummerologische volgorde van de grote Arcana aangepast dat betere overeenkomten biedt met getalswaarden en meestergetallen.

Onze voorouders raadpleegden diverse orakels die behulpzaam waren bij kleine of grote levensvragen. Deze wijsheden gaan eeuwen terug in de tijd en worden nog altijd gebruikt in de hedendaagse samenleving. Eeuwenoude voorspellingstechnieken waarvan de Tarot, (Chinese)astrologie, kaartleggen, pendelen, handlijnkunde, numerologie het meest bekend zijn. De methoden kunnen veelal eenvoudig worden beoefend, maar vragen wél een gedegen studie en een deskundige ervaring in het duiden ervan. Tarot & Lenormandkaarten geven inzicht in zowel het thema als de aard van het karakter en de relatie tot anderen.

DE BRON

Een waardevolle erfenis die ik heb leren duiden

In het millenniumjaar raak ik geïnspireerd door de Rider Waite Tarotkaarten van mijn moeder die al jaren ongebruikt in de kast lagen. Mijn scholing begint met diverse studieboeken over de symbolische betekenis van de grote en kleine Arcana en het interpreteren van de vele leggingen. Aldoende wordt ik bekend met de waarden en emoties van de kaarten en de boodschap die zij vertegenwoordigen; waarbij de elementen en numerologie een aanvullende betekenis geven aan het aandachtsgebied.

Naast het werken met de Tarot in de Herstelde Orde en Da Vinci Enigma Tarot, gebruik ik bij zeer specifieke vraagstelling de Lenormandkaarten en Fr. Kipper’s waarzegkaarten van mijn oma. Deze kaarten zijn een bijzonder erfstuk die extra waarde geven aan de karmische wijsheid van mijn oma. Mijn moeders moeder was zeer bedreven in het duiden van diverse orakels, zij raadpleegde regelmatig de kaarten. Zo ook in haar Duitse verzetsstrijd tijdens de 2e wereldoorlog, waarmee zij voorzag dat Duitsland de strijd zou verliezen.

Terug naar het begin