Dialoog

Transformeren vanuit kernkracht…


Dialoog is een effectieve manier van communiceren waarbij we elkaar inspireren tot samen-denken.

De complexiteit van de huidige tijd vraagt gespreksvormen die leiden tot vernieuwing van onze economie in duurzame ecologische samenwerking. Wat daarvoor nodig is zijn de juiste condities waarmee een verscheidenheid aan intelligentie wordt samengebracht voor een gemeenschappelijk doel. De oude wijze indianen en aristocraten van het oude Griekenland maakten gebruik van de dialoog om tot nieuwe overeenstemmingen te komen. Neem contact op voor informatie over dialoogtafels.

Het stimuleert luistergedrag en biedt ruimte voor eigen-wijze aanvulling van gespreksthema’s. Het voeren van dialoog geeft iedereen een stem die bijdraagt aan de collectieve intelligentie. De intentie van de activiteit is om diversiteit te verbinden tot een samenwerkend brein van vernieuwde inzichten.

Dialoog vormt een effectieve basis om grenzen te verleggen bij projecten die zijn vastgelopen. De gespreksvorm versterkt de aandacht voor onderlinge relaties waardoor we elkaar beter gaan begrijpen. Wat wij hiervoor nodig hebben is het creëren van de juiste condities.

Samen –met vele ogen- kijken naar iets wat je nooit alleen kunt zien wordt ook wel Pareltaal genoemd. Een moeiteloze samenlevingskunst waar parels worden gevangen in kleine stukjes werkende wijsheid. De kennis, kunde en ervaringen van anderen helpen je bij jouw levenskunstenaarschap waarin iedere parel een wens vervult.

Dialoog als meesterschap voor de 21e eeuw…

De dialoog als open systeem voor het samenbrengen van gezamenlijke intelligenties. Het woord dialoog is afkomstig van het Grieks dialogos wat zoveel betekend als; dia=door en logos=woord, het verwijst naar de zin, betekenis, bewustzijn, wat door het woord wordt overgebracht. De beroemde Griekse filosoof Socrates, ±400 v Chr. voerde de dialoog om te onderwijzen, hij stelde vragen om de individuele mens van binnenuit tot inzicht te laten komen. In de dialoog wordt een thema van verschillende invalshoeken belicht én wordt men waarnemer van de eigen gedachten en fijngevoeligheid die veel verder reikt dan ons automatische denken.

Mijn brein = gesloten systeem > en/of
Ons brein = open systeem > en/en

In dialoog geven we de leiding aan het bewustzijn, hier zijn wel specifieke voorwaarden voor nodig om te laten plaatsvinden. Veelal worden gesprekken niet geleidt door het bewustzijn, maar door het denken met zijn directe oordelen.
• Het is nodig om te vertragen zodat we tussen stimulus en respons kunnen indalen voor dieper onderzoek
• Bewust innerlijk oordeel uitstellen, want dat is de respons die direct uit het automatische brein komt in reactie op de stimulus.
• Het in vrijheid stellen van waarden, bv. ons zelfbeeld of onze cultuur. Het vraagt van ons emotionele volwassenheid = emotionele intelligentie (EQ HQ LQ)

We zijn intelligenter als we deel uitmaken van een intelligente gemeenschap. De capaciteit van ons brein wordt bepaald door het aantal actieve verbindingen (neurale paden). Wanneer we dialoog toepassen binnen sociale gemeenschappen of organisaties zal de capaciteit van onze denkkracht exponentieel toenemen. Er ontstaat vervolgens een collectieve intelligentie vanuit een collectief bewustzijn.

Een open systeem…

Dialoog herstelt groei en geeft gezonde voeding aan een gemeenschap, team of organisatie.
Een Bohmiaanse dialoog is een vorm van samen kijken naar iets wat je niet alleen kunt zien. Individuele blindheid kan alleen helemaal worden gezien door samen te gaan kijken. In groepsverband kunnen transformatieprocessen veel sneller worden volbracht. We kunnen alleen gezamenlijk onze collectieve informatievelden veranderen waarmee we collectieve transformatie mogelijk maken.

De wens is de vader van de gedachte…

Als we op elkaar gelijkende wensen vervuld zien, worden we nieuwsgierig naar de manier waarop dat is gebeurd. Als we de werkzame bestanddelen tot samenhangend, reproduceerbaar geheel weten te vormen, hebben we het recept, een oplossingspatroon, een succesformule.

Als transformatie op microniveau plaatsvindt, ontstaat als vanzelf transformatie op macroniveau.

Transformeren vanuit kernkracht…

Ook in de cultuuromslag van uw organisatie.

Terug naar het begin