Geboorte van de nieuwe mens

Beperkingen leren overstijgen naar nieuwe mogelijkheden.

In de natuur veranderen structuren voortdurend. Iedere aanwezigheid heeft een unieke eigenheid dat bijdraagt aan het complexe geheel, deze diversiteit zorgt voor een evenwichtige balans. De natuur werkt dan ook niet vanuit dualiteit maar vanuit synergie. Samenwerkende intelligenties waar-door een nieuwe vormgeving ontstaat.

Het besef van deze natuurwetenschap kondigt een geboorte aan van een nieuwe mens die begrijpt hoe we vanuit ons unieke eigenheid kunnen gaan samenwerken. In deze herontdekking van ons-Zelf, ontwikkelen we een synergie die moeiteloos nieuwe dimensies opent.

Jaren van verwachting laat ik achter, waardoor ik het ‘ge-duld’ oefende wat mij leerde afstemmen op bewegingen van een kosmische natuurwet. Alles wijst in een richting waarin we ons bewust aanpassen aan de cycli van het leven zelf, als onderdeel van een collectieve samenhang.

Als we de natuurwet volgen, ontpopt er een nieuwe realiteit waarin we aandacht hebben voor de natuur, voor ons-Zelf- elkaars waarden en een eerlijke verdeling, waarbij we samenwerken aan duurzame structuren voor de overvloed die de aarde aan ons schenkt.

* Onderwijs, waarbij individueel talent centraal staat.

* Een zorgstelsel zonder winstoogmerk dat aandacht heeft voor mens- en natuurgeneeskunde.

* Een gezond financieel systeem dat bijdraagt aan eerlijke economie en duurzaam samenleven.

* Een politieke agenda die fundamentele draagkracht faciliteert voor levenskwaliteit.

* Het genereren van natuurlijke energiebronnen en ecologische bedrijfsvoering.

 * En tenslotte, natuurlijke en onbespoten voedsel dat de mens voorziet van brandstof.

Geconcentreerde co-creaties vormen het fundament voor ecosystemen, door een Hart-gedreven organisatie en een gezamenlijk belang komen zij moeiteloos samen.

Niemand weet waar we naar toe gaan, er hangt iets in de lucht wat het lineair brein niet kan bevatten, simpelweg omdat het ongekend is. Een ding is zeker… we staan aan het begin van een nieuw tijdperk waarin de nieuw geboren mens bruist van een positieve energie die aandacht heeft voor duurzame Globale samenleving.

Oefening baart Kunst…. Het grappige hierbij is dat we vrijwel niets hoeven te leren, maar alleen sommige aangeleerde vaardigheden te ontleren… minder i.p.v. meer. Ontleren als vaardigheid om je latent talent te kunnen leven. Ons natuurtalent kun je herkennen aan eigenwijsheid, creativiteit, nieuwsgierigheid en spontaniteit, deze eigenschappen dragen bij aan het toekomstbeeld dat we vormen….

Aandacht voor het NU, waar alles plaatsvindt en de toekomst bepaald. En dat begint hier… Vertrouw je intuïtie…

Work on progress…

Samen ademen in een vredelievende wereld

In de inademing ontmoet ik jou

In de uitademing ontmoet je mij

Van Hart tot Hart…

Erica Argelo

Terug naar begin

Related posts