BUSINESS & SPIRITUALITEIT

Ik heb er lang mee geaarzeld om binnen mijn zakelijk netwerk bekendheid te geven aan mijn spiritualiteit. Het heeft jaren geduurd alvorens ik me ermee vertrouwt voelde om dit kenbaar te maken, uit vrees dat de men mijn holistische denkbeelden zou verwerpen. Er was verdieping nodig om de gedachtenpatronen te doorzien, waarmee mijn autonomie werd afgewezen dat zich keer op keer afspiegelde in de realiteit. Telkens weer liep ik tegen een muur van tegenstrijdigheden, waarin mijn gevoelens niet werden gezien of gehoord en emoties moest verdedigen. Tot ik ontdekte wiens strijd ik verdedigde, en besefte dat de emotionele pijn en trauma’s uit het verleden van mijn ouders afkomstig waren.

ROLPATRONEN

Door het rolpatroon los te laten, waarin ik de spiegel van mijn ouders leefde, leerde ik de liefde en compassie te voelen waarin ik zo werd afgewezen en mezelf was kwijtgeraakt. Ik besefte dat mijn ouders ook gevangen zaten in de onzichtbare tralies van het systeem, waarin hun dromen zijn afgenomen door oorlog en (on)macht. Vergeving was mijn heling, waarbij ik werd geholpen door een mateloos verlangen naar harmonie en eenheid. Een diep vertrouwen liet mij de angst voor de zielenpijn opnieuw doorvoelen, om het patroon in liefde los te laten.

SPIEGELNEURONEN

Eenheid verkrijgen we door alle puzzelstukjes te hervinden, waarmee de spiegel van de illusie in duizend stukjes breekt. De magie van het leven is de gedachten te doorzien die het onderbewuste spiegelt in de realiteit, waarbij ik heb ontdekt dat de spiegel van het oordeel de lastigste spiegel is om te doorgronden. Een karma berust op (gedachten)patronen die zich herhalen door ons emoties en gevoel dat onze werkelijkheid creëert. Om de voortgang ervan te stoppen dienen we de werkelijkheid onder ogen te zien van ons handelen. Daarom is (zelf)vergeving een krachtige eigenschap om de eenheid van het innerlijk oog te leren doorzien. In de wetenschap noemt men dit de spiegelneuronen die het empathisch vermogen activeren en onze overtuigingen plaatsen in de realiteit. We worden dus altijd bevestigt in wat wij ten diepste denken.

DE ZEVEN MAGISCHE SPIEGELS IN RELATIES

1e spiegel: De reflectie van het moment.

2e spiegel: Dat wat we beoordelen in het moment, veroordelen of vreugde geven.

3e spiegel: De essentie die we voelen bij herkenning in de ogen van de ander; de aantrekkingskracht of wat je bent kwijtgeraakt of weggegeven, of wat je is afgenomen.

4e spiegel: Verslaving of dwangpatronen, waarin je dierbaren kwijtraakt of je verlangen bevriest.

5e spiegel: Wat we hebben meegekregen van onze opvoeders, geloven en overtuigingen over oordelen over onszelf.

6e spiegel: De donkere nacht van de Ziel brengt verwarring en onbalans in ontvouwen van het proces.

7e spiegel: Stelt ons de mogelijkheid dat alle uitkomsten goed zijn, zonder oordeel of vergelijking.

DE HEILIGE GRAAL

Ons aangeboren talent is zo verweven met wie je bent, dat we de waarde ervan veelal over het hoofd zien. Met mijn mediamieke gave was ik altijd op zoek naar context, om de taal van de Ziel te leren begrijpen en betekenis te geven aan mijn holistische waarden die de realiteit oversteeg. Als kind had ik al bijzondere dromen en ideologische gedachten over liefde en harmonie, ik herinner me de gesprekken aan de keukentafel. Echter, men lachte om mijn verhalen over volkeren die in vrede en respect samenleven. Zo begon ik al vroeg onzeker te worden over mijn gevoelsbeleving dat haaks stond op de realiteit waarin ik opgroeide. Ik leerde me in rap tempo aanpassen aan een maatschappij die mijn zienswijze naïef en argeloos vond, waardoor ik een muur van zelfbescherming creëerde.

Ons gevoel is het gebed waarbij elke ervaring ons dieper verbindt met de innerlijke Bron, met het doel de wonden uit het systeem van herkomst te helen. Langs deze eenzame weg heb ik de eenheid in mezelf ervaren, waarmee we meesterschap verkrijgen over ons mediumschap. Via kunstvormen, systemisch werken, Tarot, numerologie, droomanalyse, HeartMath, Profile Dynamics® en meditatie hervond ik vertrouwen in mijn intuïtieve waarden. Door er over te gaan schrijven zag ik de verbanden die ik in mijn consulten deel.

DE KRACHT VAN VERBEELDING

We kunnen tegelijkertijd kijken in het verleden, heden en toekomst., waarmee we ons wezenlijke zelf ontdekken in de innerlijke beelden. Bekijk jezelf eens in verschillende leeftijden en zie de rode draad die van invloed is geweest op jouw ontwikkeling. Welke competenties heb je ontwikkeld die nodig waren om je autonomie te hervinden. Zijn wie je voelt, zeggen wat je wil en doen wat je ten diepste denkt, vormen sleutels om geluk te ervaren op ons levenspad.

Inmiddels heb ik reeds velen mogen begeleiden in het ontplooien van het pure potentieel dat zo in zichzelf aanwezig is, deze natuurkracht geldt ook voor organisaties en projecten. Liefde is de intrinsieke waarde van het Hart, hier komt alles samen. MAGIE is het toverwoord dat alles met elkaar verbindt. Ik help je graag bij het vinden van DE HEILIGE GRAAL…

IK KAN mijn wereld veranderen
Door mijn Hart te volgen en naar mijn gevoel te luisteren
Waarmee ik verwachtingen kan loslaten
En terugkeren naar het huidige moment

IK BEN mijn wereld aan het veranderen
Door diep te ademen, met aandacht bij mijn Hart
Door waardering te hebben voor wie ik ben
Voor dat wat ik heb en dat wat ik nu ontmoet
En nog niet kan weten, zonder beoordelen accepteer

IK BEN MIJN WERELD aan het transformeren
Door emotie te voelen om mijzelf te helen
Door het luisteren naar mijn innerlijke stilte
Waarin ik mijn gedachten kan horen fluisteren
Waarmee ik de diepte van mijn emoties vertrouw
Als GIDS en voeding voor MIJN BEZIELING

Waarbij ik telkens vraag… WAT ZOU DE LIEFDE DOEN?
Erica Argelo

Related posts