(R)Evolutie van het Hart

Deze Proza is geschreven in 2014 en gepubliceerd in het boek ‘Roep van de Ziel’

DICHTERBIJ DE DICHTER

Mijn verlangen bracht Poëzie
In woorden gevangen
Sprekend door mijn Hart
Doet anderen weergalmen
In de Echo van de klank
Klinkt mijn Hart
Dat U nu hoort zingen…


♫ ♪
♪  ♫

♪♫           
♪ ♫

Het Godshuis dat ieder van ons heeft

Het Godshuis dat ieder van ons heeft, kloppend van binnen een vibratie geeft, waar wij allen naar verlangen…
Een huis dat leven ademt als kloppend Hart in de mens op deze aarde.

Ik ben de stem van het Hart
Ik ben rijkelijk vervuld
Ik open de poort van het verlangen dat de mens wil leven
Onbevangen
Moeiteloos
Overvloedig
Naar Hartenlust geven

Een schietgebed voor waarden-vol leven

Lieve God hoe kan ik met integer Hart geld verdienen, in een Wereld dat geld verspilt aan plastic dingen? Is geld een nobel streven om Hartenergie te delen in systemen die de aarde verstikken in troep, waarmee we de mensheid niet meer dienen?

Wanneer geld onzuiver is verkregen, dienen we het schuldschepsel door vergeven. Ons Hart onthult de schatkamer die het verlangen naar welvaart kansrijk vervuld in jubeljaren.

Zolang de mens Eurotekens in ieders ogen ziet, zal de ander geen liefde schenken, maar slechts tekorten aanvullen om zelf te overleven. Voeding om alleen de maag te vullen, spoelt immers rechtstreeks in het riool om nooit meer te gebruiken. De nasmaak verzuurt tot gal dat de maag nodig heeft om de Euro’s te verteren.

Maar dit wordt anders als het Euroteken wordt ingeruild voor de pupil, waarachter de Ziel schuilt van ons werkelijk vermogen. Hier ziet men het Hart kloppen dat elkaar dient vanuit een wederkerig belang, waardoor een menswaardig ecosysteem wordt geboren.

Een menswaardig ecosysteem wordt geboren

Ook ik wil graag de wereld zien, moeiteloos leven en rendabel ondernemen, maar kan mij dat -in geld uitgedrukt- niet veroorloven of permitteren om te lenen. Ver-oor-loven, ik dien mijn gehoor te loven, ofwel ge-loven, ver voorbij het oor geloven… Dit klinkt bijna Latijns, de bekende filosofentaal waarmee mensen elkaar trouw beloven om de liefde te leren bevatten met woorden.

De Dialoog dient een onderwijzende wetenschap, zoals Grieks Filosoof Socrates betoogde daarmee ieders wijsheid te ontplooien. Maar hoe kan ik van waarde zijn als geld oorverdovend in de weg zit dat mijn geluid niet wil financieren, omdat het in mij geen brood ziet om te overleven. Is Dialoog dan nog wel de pareltaal waar de mens van oorsprong in geloofde? Heeft de dualiteit van het verstand het Hart berecht, om voor geloof te moeten gaan strijden?

Dialoog dient een onderwijzende wetenschap

Hier begint de dialoog tot inkeer te komen, in te dalen en zorg te dragen voor de nieuwe geboorte. We leren de vrouwelijke cocon te koesteren tot het woord gerijpt is, om geboren te worden in een wereld die luistert naar wat ik te zeggen heb…

Het vrouwelijke, de Heilige Tempel, het Goddelijke licht dat leven schenkt aan het mannelijk zaad. De vrouw als vruchtbare leider in de blijde verwachting dat haar Heilige poort opent, waardoor zij het kind baart. Deze vrouw is integer, ontvangt en vertrouwt dat nieuw leven van binnenuit ontvouwt door een innerlijk weten, waar liefde groeit met ruimte geven.

Scheppen uit de onzichtbare wereld doe je samen…

Onze nieuwe economie heeft krachtige leiders nodig die durven scheppen uit de onzichtbare wereld. Sterke leidsmannen met lef en leidsvrouwen met pit, die vanuit het Hart duurzaam ondernemen.

Mijn vader verlangde terug naar het tijdperk van paard- en wagen, dat waren in zijn ogen Gouden tijden, verjaagd door de wapenindustrie, machines en motoren. Ik heb destijds nooit begrepen wat hij bedoelde, maar wel dat hij mopperend rebelleerde aan het geweld dat de mens regeerde. Maar nu begrijp ik wat hij onbewust voelde, zijn protest was louter een verlangen vrij te zijn van moeten en als ridder te paard het zwaard te heffen tegen onrecht. Zijn protest berustte op het deprimeren van zijn hogere doelen in een wereld van machtige heren die hun geld renderen door het menselijk Hart te laten bloeden.

Terug naar onze roots

Steeds minder mensen verkopen ziel en zaligheid voor geld. We worden wakker, zijn uitgeslapen en wrijven onze ogen open. We kijken met helder zicht in een wereld die de mens dreigt te verkopen, voor wat zij willen dat wij geloven. Mensen vertoeven graag in vreemde oorden en keren de rug toe aan stad- en land, om elders het geluk te proeven. Zij ontdekken plekken die het Hart herkennen in een ver verleden te zijn geweest.

Terug naar onze roots, de mens die we ooit waren en in onschuld zijn opgeslokt door rijk uitziende heren, die slechts gekleed waren in schaapskleren. De mens is in zijn hol gedreven, zonder nooduitgang is de voordeur dichtgesmeten, om maar niet te ontsnappen aan zijn laatste avondmaal waarin hij de mens wil opsouperen.

Ik ben de stem van het Hart

Ik ben de stem van het Hart en ik ben het zat overstemd te worden door luidruchtige hartelozen die mij vertellen wat ik moet presteren, om te renderen voor hun vermogen. Het winst-oog-merk dat slechts Eurotekens telt in andermans ogen.

Ik ben het zat overstemd te worden door hartelozen die landerijen besproeien met pesticiden dat (on)kruid doet verdelgen en daarmee (on)gedierten bestrijdt, waarmee zij de natuur uitroeien. Tenzij het Hart zich hiermee gaat bemoeien…

Ik ben het zat overstemd te worden door een wetenschap die ziekten verspreidt om medicijnen te verkopen die het zelfhelend vermogen van het Hart ontlopen.

Ik ben het zat overstemd te worden door de systemen die mij uitkleden. Ik ben naakt en wens geen geld meer te besteden aan de puinhopen van sommige leden.

Maar… ik heb een Hart dat door mijn stem kan voortleven

Mijn stem kan klinkende munten renderen in een Gouden toekomst, voor velen die hun Hart willen delen. De stem van het Hart is vreedzaam, maar oorverdovend voor de harteloze die zich achter de oren krabt en niet wil geloven dat mensen het eigen vermogen leren renderen, én… de wereld voorzien van mooie dingen. Schoonheid en liefde delen in vertrouwen dat de nieuwe wereld geboren wordt, als wij het maar willen laten renderen en allen erin geloven.

Ik ben de (R)Eevolutie van het Hart

Ik wil slowfood van eerlijke Boeren met onbespoten gedrag
Ik wil systemen die educatie excelleren in ecologisch belang
Ik wil vrije energie door natuurlijke stroomvoorziening genereren
Ik wil in eerlijke economie geld verdienen en vanuit integer Hart de wereld dienen

Ik ben de stem van het Hart
Ik ben rijkelijk vervuld
Ik open de poort van het verlangen dat de mens wil leven
Onbevangen
Moeiteloos
Overvloedig
Naar Hartenlust geven

Ik ben de stem van het Hart
Uw reisgids voor de Ziel
Voor Gelukkig Leven…

Van Hart tot Hart…

Erica

De afbeelding is een deel van een schilderij van Tomasz Alen Kopera

Related posts