Natuurwet & Transformatie

Tekst afkomstig uit het boek ROEP VAN DE ZIEL

We vormen eenheid vanuit non-duaal bewustzijn

Transformatie is alleen mogelijk vanuit het vrouwelijke principe, dit is de natuurwet, dat kan niemand ontkennen. De vrouw vormt de cocon, zij transformeert het mannelijk zaad & vrouwelijke eicel tot nieuw leven. Het project van de visionair Jacque Fresco heet niet zonder reden ‘Venus Project©’. Onze uitdaging is dualiteit te overstijgen om te verbinden tot een samenwerkende eenheid, in overeenstemming met de natuurwet. Voor mij reden het man/vrouw thema telkens weer aandacht te geven, simpelweg omdat we enkel en alleen een eenheid kunnen vormen vanuit een non-duaal bewustzijn. We zijn zo mooi anders en wederzijds afhankelijk, waardoor we -alleen weerloos- werken als energieke krachtcentrale.

Transformatie ontstaat niet door druk uitoefenen of sancties opleggen, maar door ruimte te bieden aan proceswerk. Hierbij refereer ik ook aan politieke onderwerpen als sociale- en gemeenschappelijke dienstverlening.

De slang bijt zijn eigen staart

Gemeentelijke- en overheidsinstanties zullen eerst zelf een drastische transformatie dienen te ondergaan, alvorens zij mensen begeleiden die gebruikmaken van hun dienstverlening. Ik zie vele kansen voor verbetering, die simpelweg niet worden gezien vanwege de interne structuur van de organisatie. Soms hebben organisaties geen belang bij verbetering, omdat zij willen vasthouden aan de eigen structuur vanwege financiële middelen en dan is transformatie al bij voorbaat gedoemd te mislukken. De slang bijt zijn eigen staart.

Een reëel toekomstperspectief

In aanloop naar een sociaal leefbare samenleving, ben ik voorstander van invoering van een basisinkomen voor zelfrealisatie. Dit grondbeginsel biedt mogelijkheden het individueel talent optimaal te ontwikkelen en te benutten. Op lange termijn realiseren we hierdoor een intelligente leefgemeenschap die opereert vanuit kernkracht, dit is wezenlijk anders dan functioneren vanuit overlevingsdrang. Mijn inziens creëert deze uitgangspositie een reëel toekomstperspectief.

Samen kijken, elkaar aanvullen, zonder oordeel…

Deze politieke thema’s vragen aandacht en zelfreflectie, wie, wat en waarom? Basisvoorwaarden voor inkomen zijn levensvraagstukken voor een gezamenlijk belang, dat vooralsnog geen ruimte geeft aan diversiteit en het onbekende. Het vraagt in ieders belang ruimte waarin we mogen falen. Vertrouwen dat men zelf antwoorden kent die nodig zijn voor complexe vraagstukken. Samen kijken, elkaar aanvullen, zonder oordeel, zonder beperking van moeten. Loslaten van geconditioneerde kaders waardoor ruimte ontstaat voor vernieuwing. Volgens mij is dit wat de huidige tijd van ons vraagt, zelfverwezenlijking alvorens we conditioneringen moeten ont-leren.

Van Hart tot Hart…
Erica

Related posts