TRANSITIE-ONTWIKKELNG

Tekst afkomstig uit het boek ROEP VAN DE ZIEL

Leiderschap is zelfbewust kiezen…

Transities van innovatie en duurzame ontwikkelingen vragen aandacht voor een aangepast onderwijs dat jonge mensen voorbereid op zelfsturende eigenschappen en individuele talentontplooiing. Ook leiderschap vraagt aandacht voor kernwaarden die dienstbaar zijn aan dàt wat we nog niet weten.

SMART = History

Schoolsystemen ondergaan momenteel een enorme transitie die op korte tijd ingevoerd gaan worden. We ondergaan een revolutionaire sprong in het educatieve stelsel. Een systeemloze methode waar kinderen vanuit individueel talent en interesse, taalkundig, rekenkundig, aardrijkskunde en geschiedkundig worden onderwezen. Het vraagt van schoolbesturen een goede onderlinge afstemming om nieuwe onderwijsmethoden door te voeren. Daarnaast vraagt het van docenten een andere rol dan zij tot nu toe innamen. De benoemende taak dat een leerkracht alle antwoorden heeft is achterhaald, het internet heeft alle kennis beschikbaar. Onze traditionele en conventionele maatschappelijke maatstaven zijn aardig in beweging.

Uniciteit…

Visuele hulpmiddelen om kerntalenten inzichtelijk te maken vormen een prachtige methodiek voor het vergroten van bewustzijn, ook bij teams die elkaar organisch hebben gevonden in de samenwerking. Want wat drijft een team mensen bijeen? Veelal is structuur van een organisatie bepalend of iets of iemand in de organisatie past. Kennelijk is er dan ook een stroming die de medewerkers organisch aantrekt, waarmee de intentie wordt uitgevoerd.

Als we gaan ingrijpen met methodieken voor het te behalen resultaat, ondermijnen we het vertrouwen op een natuurlijke groei. We bouwen weerstand op i.p.v. vertrouwen. Wel is het bijzonder lucratief ieders talent te leren kennen, en dan niet direct om een resultaat maakbaar te organiseren, maar om de organische groei van intentie te leren kennen. Er ontstaat organisch structuur voor een gezamenlijk belang. Dit klinkt in onze huidige maatschappij nog altijd wollig en irreëel, maar er zijn inmiddels al een aantal bedrijven die vanuit deze filosofie werken en ervaring opdoen.

De natuur werkt niet vanuit dualiteit maar vanuit synergie. Samenwerkende intelligenties waaruit nieuwe vormgeving wordt gecreëerd.  Leiderschap is leren begrijpen hoe we vanuit onze unieke eigenheid als onderdeel van de natuur met elkaar samenwerken.

Volgens mij is duurzaam samenwerken als ieder talent leeft in de organisatie, in plaats van gebruikt te worden voor de optimalisatie van een vooropgezet plan. De waarden omtrent het aanbieden van een gemeenschappelijke taal -methoden die kerntalenten in kleuren weergeven- zijn ontvankelijker voor cultuur, religie en sekse, voor een optimale mannelijke- en vrouwelijke samenwerking. Deze waarden zijn ook toepasbaar in de benadering- of opzet van nieuwe organisatiestructuren, dat met aanvullende visuele aspecten extra impulsen krijgt in creatiekracht. Denk aan symmetrische aspecten en Kunstobjecten dat voor een uitgebalanceerde omgeving zorgt.

Macrostructuur komt van oorsprong uit microstructuur…

Stel centrale ruimtes beschikbaar, waar groepsleden informatie omtrent vraagstukken kunnen inbrengen, inkleuren, melodie geven, klank of beweging toevoegen, waardoor vanuit andere referentiekaders inzichten ontstaan dat harmoniseert met een innerlijk weten. Maak gebruik van een metaforisch gereedschap, wat kan leiden tot de informatie om het gezamenlijk event te organiseren.

De magie van creëren begint als ik geloof in wat ik doe dat het werkt

Kennis opdoen, ervaren en bespreekbaar maken vormt altijd een mooi uitgangspunt om bijeen te komen. Dit is volgens mij een organische manier van samenwerkende intelligenties, dat zo mogelijk uitmondt in de co-creatie van een gezamenlijk doel, zonder enig vooropgezet plan. Ik geloof in deze magische samenwerking dat ons leert verwonderen over een cursus in wonderen. 

Schep een wereld die je nog niet kent, maar graag door jou ontdekt wil worden…

Een nieuwe tijd wordt geboren
Haar beweging kun je voelen
Vertrouw zijn meebewegen

In de navigatie van je hart

Liefde

Samen koersen
In een onzichtbare Wereld
Brengt het verlangen tot leven
Dat met haar geboorte is gegeven

ώ

I believe in miracles…
Erica

Related posts