Collectieve Healing

Angst versus Liefde zijn één in het ontrafelen van het raadsel

We dragen allen bij aan een systeem ofwel een collectief programma, waarmee we iets in onszelf helen. De heling is veelal het doorvoelen van ons oordeel, waaruit we ontwaken als we beseffen dat alle creaties uit éénheid bestaan. We zien ons oordeel gespiegeld in de realiteit, zonder besef dat onze aandacht inzichtelijk maakt wat er in ons leeft. Oordelen vanuit de opvoeding, religie, cultuur en traumatische ervaringen, blijven onze ervaringen beïnvloeden tot het inzicht is verkregen waarmee heling kan plaatsvinden. Zo dragen we allen bij aan collectieve heling door vergeving. Vergeving van ons eigen oordeel, waarmee we de ander bevrijden van schuld.

Hier dragen we ons collectieve Hart bij aan de gezondheidzorg, farmaceutische industrie & natuurgeneeskunde, educatie, kunst & cultuur, landbouw & veeteelt, voedselvoorziening, mensenrechten, dierenwelzijn, natuur & milieu, wetenschap en financiële sector & monetaire hervormingen. Waarmee de onrechtmatigheden in de sector worden omgezet naar duurzame vernieuwingen.

Angst versus Liefde zijn één in het ontrafelen van het raadsel dat ons het leven schenkt waar we naar verlangen.

Het Hart schept ruimte voor een nieuwe realiteit…

De mensheid ligt aan een digitaal infuus, waardoor wesenlijk niemand in de ogen van de ander kijkt. Het hoofd buigt voorovergebogen in de illusie die een realiteit belooft voor ieder die het beeldscherm geloofd. Kunnen we nog leven zonder de digitale maakbaarheid of raken we dan de illusie kwijt?

Tja, de nieuwe wereld roept een verward geluid dat unaniem een aards verlangen oproept naar verbinding en de eenheid waar men voor pleit. Maar dat vraagt eerst de eigen Bron te raadplegen. Ons eigen Hart dat leven rondpompt, onze ledematen zuurstof geeft en de ogen laat kijken in een spiegel van gelijkwaardigheid.

Aandacht voor waarden dat Geld(t) voor eerlijke samenleving en hoe bewustZijn ons kan verrijken….

De mens vertegenwoordigt het leven dat ons waarden schenkt en bij onverantwoord handelen de mensheid schaad, waardoor zijn eigen populatie dreigt uit te sterven. Ik, jij en wij zijn de generatie die overvloed kunnen creëren uit onze zaden die ontkiemen vanuit eigenwaarden. Een nochtans onontgonnen gebied dat de aarde voorziet van meer waarden dan tot nu verkregen.

De tijdgeest vraagt onze eigenwaarden te herontdekken, waarmee we toekomst scheppen voor onze kinderen. Vooralsnog heeft men de eigen waarden uitgeleend aan instituten die schuldenlasten veroorzaken, doordat Hart-waarden ontbreken aan de bewaartijd. De mens raakt overdatum, Uw dagen zijn geteld… Maar er is hoop!

Het Hart beïnvloed de houdbaarheid van ons leefklimaat, een draadloos contact dat verbindingen vormt en waarden schenkt aan onze aarde. Men behoeft alleen het Hart synchroon te voelen kloppen bij de medemens die hoopt op bezinning van de digitale-maakbaarheid, en ruimte schept voor de leefbaarheid op onze aarde.

Van Hart tot Hart…
Erica

VLINDERS ONTMOETEN ELKAAR BIJ DE BRON

Related posts