BRIEF AAN DE KONING

Zijne Majesteit de Koning,

Majesteit van Harte gefeliciteerd met uw 53e geboortedag die in mijn herinnering vreugde gaf aan het land, waarin U bent gekroond tot onze Koning. De Troon waarop U berust wordt gedragen door Uw onderdanen die gebukt gaan onder het gewicht, als U niet opstaat voor de mensenrechten van Uw Landgenoten.

Nee, het is geen feest. Er valt niets te vieren in een land dat ten onder gaat aan een verschijnsel die haar bevolking van vrijheid berooft. Uw Hart huilt… dat begrijp ik heel goed. Het Hart van Nederland bloedt door een verleden dat het infarct heeft opgebouwd. Ons land ligt aan een kunstmatige beademing dat zuurstof toedient aan een karmisch lot, dat men ten koste van vrijheid in stand wil houden.

Uw Koninkrijk

Majesteit sta op! Wees de Koning die zijn landgenoten voelt onder zijn Hermelijnen mantel, waarboven het gewicht van Uw Kroon zwaarder weegt dan een wanbeleid van leiders in ivoren torens. Torens die weldra instorten als het volk de oorzaak herkend dat ten grondslag ligt aan angst voor schaarste, wat een tekort in stand houdt, waarmee Uw Koninkrijk lijdt aan onderdrukking. Angst is wat men zaait en zal oogsten als U niet ingrijpt.

Onze Leeuw

U bent onze Koning en ik vraag U om op te staan voor het volk dat wordt geregeerd door een falend beleid van de overheid die geen geloof hecht aan anderen, als wel de eigen bril waardoor men kijkt. Hun vermeende macht is volledig misplaatst als het mensenrechten schaad die Uw Troon ondermijnen. Onze Leeuw sterft op het schavot door ondeskundig handelen.

Onze Monarchie

Majesteit ik ben van huis uit Koningsgezind en draag onze monarchie een warm Hart toe, waarbij ik geloof in de saamhorigheid van een bevolking die haar vijanden bestrijdt door liefde te vertegenwoordigen. Ik ben een trotse kleindochter van mijn opa wiens vader ridderlijk heeft gestreden voor zijn ideaal om Koningshuizen te herenigen, ik geloof dat hij daar goed aan heeft gedaan. Onze voorouders hebben gevochten tegen de onmacht die wij nu vrede noemen, in de wetenschap dat het spel wordt geregeerd door de grote spelers op het schaakbord.

Meedoen Geld(t)

Een aantal jaar geleden is namens mij een brief overhandigd aan Uw geliefde, Hare Majesteit Koningin Maxima, waarom meedoen Geld(t) in een maatschappij waar menswaarden ons Bruto Nationaal Geluk renderen in de hervorming van het financieel beleid. Deze waarden zijn van levensbelang om een menswaardige toekomst te garanderen voor onze kinderen…

Het virus verbindt polariteiten in hun strijd om het gelijk, waarbij ons Hart zuurstof geeft aan een wederzijds verlangen naar eenheid…

Majesteit ik wens U en uw gezin een mooie dag, waarin de zon op U en de Uwen mag schijnen.

Van Hart tot Hart…

Erica Argelo

Deze brief is op 27 april 2020 via reguliere post verzonden aan:
Z.M. Koning Willem-Alexander: Majesteit
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

FOTO: Op Hemelvaartdag donderdag 21 mei 2020 ontving ik uit naam van Z.M. Koning Willem-Alexander een bericht van het Koninklijk huis.

“Wat je ook kunt doen, of in je dromen meent te kunnen doen, begin ermee!
In stoutmoedigheid schuilen talent, kracht en magie.”
~Goethe~
***

‘Welk normaal mens heeft dit kunnen bedenken’ Aldus H.M. Koning Willem Alexander.

Ik geloof dat ieder mens op de juiste plek en in de juiste positie is, om een (cultuur)omslag te helpen transformeren door liefde te vertegenwoordigen, ofwel het Hart te openen naar een hogere staat van BewustZIJN…

Zo ook geloof ik dat onze H.M. Koning Willem Alexander de juiste functie bekleed om ons Koninkrijk te behoeden voor de ondergang van de democratie, waarmee het Koningshuis zijn soevereiniteit blijft behouden.

Onze H.M. Koning Willem Alexander is de UITVERKOREN persoon die de dwangmatige maatregelen waanzin van het huidige kabinet kan stoppen door op te staan en zijn verantwoordelijkheid te tonen, door de spoedwet ~die onze democratie schendt~ weigeren te onderteken… Vanuit Zijne Majestueuze Soevereiniteit en zijn persoonlijke kernwaarden die met liefde en rechtvaardigheid is gevoed.

Zoals de Koning ons toesprak tijdens de dodenherdenking op De Dam “Welk normaal mens heeft dit kunnen bedenken… En… Niet normaal maken wat niet normaal is, en onze vrije democratische rechtstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin” aldus H.M. Koning Willem Alexander. Ik heb vertrouwen in de Koning zijn eigenzinnigheid en bekwaamheid, waarmee hij zijn eigen woorden kiest en doet wat hij zegt… Van Hart tot Hart…

Ik ben hoopvol…
Erica Argelo

Related posts