Ons Nieuw Normaal

Welk normaal mens heeft dit kunnen bedenken’ Aldus H.M. Koning Willem Alexander.

Ik geloof dat ieder mens op de juiste plek en in de juiste positie is, om een (cultuur)omslag te helpen transformeren door liefde te vertegenwoordigen, ofwel het Hart te openen naar een hogere staat van BewustZIJN…

Zo ook geloof ik dat onze H.M. Koning Willem Alexander de juiste functie bekleed om ons Koninkrijk te behoeden voor de ondergang van de democratie, waarmee het Koningshuis zijn soevereiniteit blijft behouden.

Onze H.M. Koning Willem Alexander is de UITVERKOREN persoon die de dwangmatige maatregelen waanzin van het huidige kabinet kan stoppen door op te staan en zijn verantwoordelijkheid te tonen, door de spoedwet ~die onze democratie schendt~ weigeren te onderteken… Vanuit Zijne Majestueuze Soevereiniteit en zijn persoonlijke kernwaarden die met liefde en rechtvaardigheid is gevoed.

Zoals de Koning ons toesprak tijdens de dodenherdenking op De Dam “Welk normaal mens heeft dit kunnen bedenken… En… Niet normaal maken wat niet normaal is, en onze vrije democratische rechtstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin” aldus H.M. Koning Willem Alexander. Ik heb vertrouwen in de Koning zijn eigenzinnigheid en bekwaamheid, waarmee hij zijn eigen woorden kiest en doet wat hij zegt… Van Hart tot Hart…

DE WERELD IS EN WORDT ZOALS WE DENKEN…

Ik ben hoopvol…
Erica Argelo

Lees ook BRIEF AAN DE KONING

Related posts