PERCEPTIE ONDER DE LOEP

STILLE INSPIRATIE VANUIT ONWAAKT BEWUSTZIJN DEEL 3/7

Zie ook:
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 1
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 2

Creatie begint daar waar de aandacht naartoe gaat, vraag is… waar zijn je gedachten nu?

Ons wereldbeeld wordt waarneembaar vanuit de perceptie van onze zintuigen, de uiting van deze waarneming noemen we een projectie. We projecteren de perceptie tot werkelijkheid zodat we bevestigt worden in onze waarneming. Welkom in de wonderlijke wereld van creatie.

Alles wat aandacht krijgt groeit…

We beginnen langzamerhand bewust te worden dat we allen verantwoordelijkheid dragen voor de creatie van de reële wereld. Alles groeit met aandacht en wordt daarmee manifest, zo kunnen we dingen laten groeien of laten afnemen. We hebben dus invloed op de realiteit en zijn in staat om met bewuste aandacht een nieuwe werkelijkheid te creëren. Deze bewustwording stelt ons in staat de kwantumsprong te maken naar het transformatietijdperk.

De bewustzijnscrises die we momenteel doorleven brengt ons naar nieuwe dimensies waarin we zelf onze werkelijkheid kiezen. Tja, en wie wil er nu een werkelijkheid creëren van angst en schaarste, dat leidt alleen maar tot controle en onderdrukking. Controle wordt uitsluitend vanuit het systeem uitgeoefend om chaos te beteugelen en het is juist de chaos van waaruit de nieuwe werkelijkheid kan ontstaan. Controle en machtsvertoning komen vanuit het linkerbrein (lineaire denken) en kan alleen repeteren wat eens is geweest. Deze lineaire gedachten zorgen nu voor de bewustzijnscrisis met zijn paradoxale werking in de uitoefening van controle, versus alle potentieel van het rechterbrein. Het linkerbrein verwerpt de holistische waarneming van het rechterbrein tot zweverig, ongrijpbaar en wantrouwt haar ingevingen met als gevolg in onze huidige cultuur, regels, regels, en nog eens regels.

Een vernieuwt denken, geeft ons stof tot na-denken…

Als wij de mogelijkheid hebben om onze huidige omstandigheden te transformeren naar ecologische systemen en globalisering, dan kunnen wij dat alleen doen als wij ons volledig potentieel gaan gebruiken. De aandrijving voor het activeren van ons natuurlijk systeem is ieders hart, dat uiteindelijk het collectieve hart gaat vormen van de samenleving. De Hartintelligentie -ofwel brein van het Hart- vormt de katalysator voor vervanging van de oude controle- en machtsstructuren, van het lineaire denken. Deze fysieke manier van denken zorgt voor wezenlijke vernieuwing en transformeert het lineaire denken tot een dienstbaar herstructureren van het potentieel, dat door het proces is vrijgekomen. Wat leeft er in mij en waar begint de ander?

Vrijgekomen energie…

Wees je ervan bewust dat weerstand alles vasthoudt wat je los wilt laten. Systemen kunnen uitsluitend voortbestaan door weerstand. Polarisatie zorgt voor een tegenkracht waardoor het keerpunt wordt bereikt, waarbij aandacht gaat naar wat men wil creëren. Projectie vanuit het Hart creëert een werkelijkheid van harmonie en een leven in overvloed. Hoe dieper we tot inkeer komen, hoe beter we de energiestroom waarnemen waartoe onze aandacht leidt. Hierin ontluiken onze individuele natuurtalenten, zij komen optimaal tot bloei in een cha-orde van diversiteit die ons compleet maakt in de schepping vanuit een natuurlijk ritme. Organisch bewegen naar een nieuwe realiteit door het te laten gebeuren vanuit een ander perspectief dan wij dachten, vraagt een bezield leiderschap. Het leven is een grote herinnering, dat herinnert aan onze missie waarvoor we geboren zijn. In deel 4/7 ga ik dieper in op de paradoxale werking van een (onvervuld) verlangen.

Inspiraties vanuit de Bron

Mijn passie is vanuit een ontwaakt bewustzijn de medemens bewegen tot autonome zeggingskracht. Van hieruit ontstaat een synergie die grote veranderingen kunnen bewerkstelligen en de structuur van ons DNA opent voor nieuwe paradigma’s.

* Tekst is deels afkomstig uit ‘Ontwaakt BewustZijn, De kunst van het creëren tot levenskunst verheven’. Lees de zeven Stille Inspiratie blogberichten uit het boek dat mijn verhaal verteld van een onvoorwaardelijke liefde op de rand van het bewustzijn.

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

Related posts