ONS MIDDEN

Dichters spreken genezende woorden

Met goede moed bezinnen, liefhebben en elkaar beminnen met poëzie, waarmee het Hart de schoonheid van haar natuurkracht bereikt.
Het verlangen naar verandering opent de mens voor dieper schouwen in…

ONS MIDDEN

Ik hou van een
Gezond verstand
Dat heelt
wat de mens
verdeelt
In voor of tegen

De regels
Leren overwegen
Die het samen leven
Respecteren
In een land
Waar angst regeert
Door gebrek aan tijd
En onwetendheid

Er is hoop…

Er is een zachte hand
Die leidt naar
Onze oorsprong
Wees welkom
In het land van ooit
Waar de liefde
Overheerst
Dat nooit
Oordeelt
Maar heelt
Wat eens verdeeld was

In ons leeft
De Bron
In het midden
Dat klopt
Voor iedereen
In de geest van weten

Adem vrij

Bij het ontmoeten
Groeten wij
Van Hart tot Hart

Ook als het stopt
En de hemel
Vleugels geeft
Om op te stijgen
Naar een volgend leven

~Erica Argelo~

Related posts