LOSLATEN OF OMARMEN

Vasthouden aan loslaten vormt een hypnose voor herhalen

We worden steeds bewuster van de automatische respons van het Ego, waarmee we voortdurend uit contact gaan met wat er werkelijk is. Voor sommigen klinkt dit als een cliché, maar voor een wezenlijke verandering moeten we hetgeen dat we willen loslaten met liefde omarmen. Ons Hart is ons meest intelligente orgaan dat lichaamscellen kan omvormen en aangeleerde gewoonten overstijgen, voor een bredere kijk op de werkelijkheid. We zetten het masker af waarachter wij schuilgaan om de realiteit te ontmoeten die het veroorzaakt.

In het verleden heb ik veel moeite ondervonden met loslaten, waarover men in de volksmond zo makkelijk spreekt. Wat ik ook probeerde, ik bleef geconfronteerd met de emotie. De beproefde methoden gaven wel een tijdelijk gevoel van opluchting, maar raakte niet de essentie van de oorzaak. De ervaring heeft mij één remedie geleerd die mij werkelijk tot de kern heeft gebracht, en dat is in verbinding blijven met wat je los wil laten.

Het is helend als je werkelijk JA kan zeggen

Wanneer we ons dieper verbinden in relaties, komen we soms emoties tegen die ons beperken en een diepgang voorkomen. We willen het verleden loslaten voor een nieuwe start, maar voelen blokkades afkomstig uit een eerdere ervaring of familiekarma. Wanneer we de emoties loslaten ofwel negeren in plaats van verduren, gaan we de oorzaak uit de weg waarmee ze cyclisch terugkomen. Deze relaties geven een mogelijkheid om te ontwikkelen naar meer bewustzijn, waarmee we (on)bewuste emoties leren waarnemen en verduren.

Een zachte remedie voor het loslaten

Echte heling wordt verkregen als we de persoon ontmoeten die een overdracht kan verduren en zonder afwijzing overeind blijft. In mijn praktijk wordt dit thema regelmatig besproken, waarbij ik de tegenoverdracht spiegel die het niet geziene deel in het licht plaatst. Bij veel situaties ontmoeten we een overdracht- en tegenoverdracht vanuit ons systeem van herkomst, raadpleeg hiervoor systemisch werken. De bewustwording van plek, ordening en karmische patronen opent nieuwe wegen.

Loslaten is een werkwoord

Loslaten is niet iets wat we kunnen doen, maar wel kunnen laten gebeuren. Soms hebben we leermomenten nodig om te ontdekken dat doorzettingsvermogen in het verduren ervan en onze bereidheid tot kwetsbaar zijn, bijdragen aan zelfacceptatie. Een mentaal loslaten onderdrukt het gevoelslichaam dat noodzakelijk is om een nieuwe werkelijkheid te doen aarden in onze realiteit. Met de ervaringen leren we ons Hart, hoofd en lichaam wezenlijk verbinden aan de missie waarvoor we geboren zijn.

Ons mannelijk & vrouwelijk ont-moeten hun schaduw in elkaars licht

De masculiene wereld leeft in een emotioneel gecontroleerd systeem dat gevoelens beredeneerd, opdat het ego niet in verwarring raakt. Daarentegen neemt het vrouwelijke gevoelens zowel ruimtelijk als zintuigelijk waar dat veelal door de rede wordt omstreden als onnozel en onwaar. Wanneer we onze bronkrachten (h)erkennen staan we open voor de magie van het ongekende

Als we de bronkracht van het mannelijke omarmen kan de controlerende dominantie van het ego worden losgelaten. Dit impliceert bijna dat loslaten een mannelijk thema is, waarbij het opvalt dat loslaattechnieken veelal door mannen zijn ontwikkeld die de vrouwelijke essentie verstillen. Daarmee wordt het begrijpelijk dat mannen in het algemeen makkelijker iets loslaten dan vrouwen. De bronkracht van ons vrouwelijke is overgave en ruimte geven aan groei en ontwikkeling, waardoor er vernieuwing kan ontstaan. De vrouwelijke natuur vormt een cocon van liefde waarbinnen transformatie kan plaatsvinden, zie het als de geboorte van nieuw leven; ofwel het ongekende zichtbaar laten worden.

Wat we algemeen willen loslaten, wordt veelal veroorzaakt door onbewuste (gedachten)patronen. Wanneer we inzicht verkrijgen in de herkomst, worden we toegankelijker voor ons ware potentieel. Mogelijkerwijs is onze levensmissie, het onzichtbare zichtbaar én bovenal voelbaar maken, waardoor evolutie plaatsvindt. Door systemisch te gaan kijken worden deze onderliggende dynamieken herkenbaar. Pas als de illusie is ontmaskerd ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Het raadplegen van Orakels kan behulpzaam zijn bij het inzichtelijk maken van (gedachten)patronen, waardoor ontwikkelingen sneller in flow komen.

De zin en onzin van loslaten

Is loslaten nu wel zo zinvol, of is het een list van het brein om niet te hoeven voelen? Als het laatstgenoemde de intentie is, ontstijgen we met z’n allen de aarde in een kosmische illusie. Deze droom gaat voorbij aan de evolutiesprong naar een duurzame wereld. Het wordt tijd dat we leren aarden en voelen, om dat wat wezenlijk is te gaan waarnemen. Pas dan erkend de mensheid ieders missie, waarmee we samen de aarde redden van haar ondergang dat NU een keuze vraagt.

Het “loslaten” wordt veelal benoemd als moeten of willen, maar is in essentie ruimte geven aan het proces. Ruimte scheppen is de definitie van loslaten, om datgene te ademen wat je ten diepste waarneemt. We kunnen immers niet echt loslaten, er zijn oneindig veel (gedachten)patronen, collectieve overtuigingen en een collectief geweten. Hoeveel levens denk je te kunnen loslaten, hoe wil je dit gaan doen? Ons holistisch beginsel is bodemloos, het is één grote samenhang van verbindingen in een tijdloze ruimte.

Het verlangen naar verandering opent ons voor een dieper bewustzijn, waardoor we kunnen besluiten vanuit een breder perspectief te gaan kijken. Het inzicht in dynamieken en systeemwetten opent diepere lagen in de structuuropbouw van ons DNA. Hierin ligt de informatie besloten die wezenlijke verandering mogelijk maakt en duurzamer is dan verandering van focus. We belichamen ongekende mogelijkheden als we de emoties omarmen die we in elkaar weerspiegelen. Als we dit gaan inzien én durven toelaten, zijn we één groot intelligent brein, waarin het oude plaatsmaakt voor vernieuwing. Dus niets meer cognitief loslaten, maar emotioneel toelaten en verbinden met de herkomst. Hierdoor kan de emotie transformeren naar een bewustere levensvorm in Zijnskracht die ons evolueert naar een humane samenleving.

Ons mannelijk belichaamd het overlevingsinstinct door zijn potentie los te laten. Ons vrouwelijk belichaamd haar gevoelslichaam dat is verbonden met de natuur, waaruit zowel het mannelijk als vrouwelijk wordt geboren. Deze polaire krachten hervinden de balans door het toelaten van de vrouwelijke energie dat ruimte geeft aan onze natuurlijk verbinding, wat ons ontvankelijk maakt voor de emotionele gesteldheid van moeder aarde. Zij is de voedingsbodem van al het leven dat door het mannelijke in de schepping wordt losgelaten.

De hof van Eden

Lieve mensen, wij kunnen hemel en aarde verbinden tot een aards paradijs, waar onze kinderen en kleinkinderen met liefde opgroeien en voortleven, in de overvloed die vrede heet. Wat ik hieraan wil toevoegen is, om het lichaam te omarmen waarin jij jeZelf kan voelen. We zijn zo mooi anders. Man/Vrouw in wederzijdse afhankelijkheid. De polariteit daagt ons uit tot liefde en compassie in wederzijds respect, dit vraagt om ons licht in kwetsbaarheid te omarmen.

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

*Inspirerende boekentips m.b.t. man/vrouw thema:
“De kracht van echte vrouwen”
“De kracht van echte mannen”
Auteur: David Deida

*De archetypische verhalen in “De ontembare vrouw’
Auteur: Clarissa Pinkola Estés

*Ontwaakt BewustZijn
*Roep van de Ziel
Auteur: Erica Argelo

Related posts