DE OORSPRONG

STILLE INSPIRATIE VANUIT ONWAAKT BEWUSTZIJN DEEL 7/7

Zie ook:
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 1
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 2
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 3
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 4
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 5
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 6

DICHTER BIJ DE BRON

Ik ben dichter, dichterbij
de waarheid van mijzelf
Mijn muze schept herinnering
aan een diep verzonken land
Zij stuurt mijn hand en kust
de pennenvrucht tot leven
De Geest is uit de fles…

We leven op de rand van het bewustzijn

Er is geen binnen zonder buiten, geen onder zonder boven, geen hemel zonder aarde. Het één kan niet zonder het ander bestaan, wij zijn dus één met al dat is. Wanneer ik jij wordt is dat slechts een weerspiegeling van mijn gedachten waardoor ik mijzelf kan zien. Met tomeloze liefde creëren wij met zijn allen een collectief waarin onze geschiedenis ligt opgeslagen, als een databank van informatie over de herkomst van ons DNA.

Het oog kan zichzelf niet zien

Wanneer we elkaar ontmoeten in de dans van de schepping is dat een magnetische aantrekkingskracht van tegenpolen die complementair zijn aan elkaar. In deze complexiteit en wirwar van structuren worden we bewust door het gewaarworden van de individuele schepping.

We belichamen zowel het mannelijke als het vrouwelijke, waaronder het kosmisch helder weten (hart- hoofd verbinding) en ons aards gevoels-lichaam (hart-buik verbinding). Deze Goddelijke schepping schenkt ons de expansie van bewustzijn waarmee wij een hemel op aarde kunnen creëren, mits we ons daarvan bewust worden.

Welkom in de kosmische creatie van het heelal

Ons hart verbindt het brein (mannelijk) in de alchemistische samensmelting met liefde (vrouwelijk) tot de complementaire eenheid, waarin de evolutie zich voltrekt vanuit een grenzeloos bewustzijn.

In haar onvoorwaardelijke liefde geeft de aarde zich over aan de bevruchting van het universum dat zich uitbreidt door het bewustzijn van de mens. De ultieme schepping heeft ons niet zonder reden afzonderlijk als man en vrouw geschapen, waardoor we alleen vanuit liefde voor elkaar de aarde kunnen behouden voor onze kinderen. Een wederzijdse afhankelijkheid waarin dualiteit dient te worden vereenzelvigd tot liefde.

Transformatie is een vrouwelijk energie

Een wezenlijk mannelijke kracht is het analytische brein die oplossings- en doelgericht nadenkt over ontwikkelingen, een wezenlijke vrouwelijke kracht is het gevoelslichaam en holistisch waarnemen. Vrouwen belichamen het ongeborene, waarmee zij de bakermat is voor nieuw leven. Zij vormen cocons van liefde waarbinnen het leven kan groeien tot een nieuwe realiteit. Transformatie vormt hiermee een naar binnen kerende beweging, waarin we ontpoppen tot een levendigheid die ons in nieuwe dimensies laat ontwaken.

Door passie en verwondering

Wanneer we onszelf herkennen in de samenwerkende polariteit voelen we ons compleet in het creatieproces en belichamen een bezield leiderschap in het verduurzamen van de aarde.

We leven in een wonderlijke wereld die veel meer is dan ik überhaupt kan bevatten. Achter de gedachte leeft het mysterie, een allesomvattend veld van on-gemanifesteerde energie aan ongekende mogelijkheden dat door passie en verwondering wordt gecreëerd. Dit zevende deel vormt een afrondende introductie van “Ontwaakt BewustZijn, De kunst van het creëren tot levenskunst verheven”.

Inspiraties vanuit de Bron

Mijn passie is vanuit een ontwaakt bewustzijn de medemens bewegen tot autonome zeggingskracht. Van hieruit ontstaat een synergie die grote veranderingen kunnen bewerkstelligen en de structuur van ons DNA opent voor nieuwe paradigma’s.

* Tekst is deels afkomstig uit ‘Ontwaakt BewustZijn, De kunst van het creëren tot levenskunst verheven’. Lees alle zeven Stille Inspiratie blogberichten uit het boek dat mijn verhaal verteld van een onvoorwaardelijke liefde op de rand van het bewustzijn.

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

*De afbeelding van het olieverfschilderij ‘Eenheid’ is uit de serie Circle of Art


Related posts