TRANSFORMATIE

STILLE INSPIRATIE VANUIT ONWAAKT BEWUSTZIJN DEEL 5/7

Zie ook:
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 1
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 2
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 3
Stille inspiratie vanuit Ontwaakt BewustZijn deel 4

Het transformatieproces is de eenwording van de mannelijke (ML) en vrouwelijke (VR) energieën dat kan voltooien in de terugtrekkende beweging, waarbinnen de vorm kan veranderen.

Alles is één…

In eerdere blogberichten benoem ik de dans als metafoor om de eenheid van complementaire patronen te omschrijven. Wanneer we vanuit onze natuurlijke kracht functioneren, versterken wij elkaar en spreken we van synergie. We bewegen ons in een harmonieus ritme dat onder begeleiding van een symfonisch orkest kan uitmonden tot majestueus energieke uitvoeringen. We brengen vol genoegdoening vrolijke klanken ten gehore die anderen inspireren tot deelname 1 + 1 = 3. Wanneer we niet vanuit natuurlijke kracht functioneren, verliezen we energie door te compenseren wat het wezenlijk potentieel onderdrukt. We handelen vanuit een aangepast gedrag om aan verwachtingen van anderen te voldoen, 1 + 1 = 1. We werken ons een slag in de rondte, doen vreselijk ons best en resultaten verlopen moeizaam, kortom we putten onszelf uit. We zijn verwikkeld in destructieve patronen die uitmonden in stress, vermoeidheid, burnout enz. We leven in angst om afgewezen te worden omdat we bang zijn niet aan verwachtingen te voldoen. Onze energie consumeren we tot een 0 punt…

Het systeem is vastgelopen…

We zijn onbewust geconditioneerd door patronen waarin we uitsluitend van dienst zijn aan het waarborgen van de systeembalans. Het buiten de lijnen kleuren wordt onmiddellijk afgestraft of ontvangt een afwijzende blik van de systeemvolgers. Tja, het lineaire gedachtengoed raakt verwart als het patroon wijzigt, maakt vervolgens ongecontroleerde bewegingen wat uiteindelijk zorgt voor stilstand. Het systeem is vastgelopen dat na een rustperiode voor herstel de dans weer oppakt waar het is vastgelopen, omdat het systeem onveranderd is gebleven.

Het linkerbrein heeft een belangrijke functie in de manifestatie van materie (ML energie). Hierin zijn we echter doorgeslagen. We hebben de aarde begiftigd met gecultiveerde organismen om de maakbaarheid vanuit het linkerbrein in zijn behoefte te voorzien. Met gevolg dat Eureka’ s vanuit het holistisch rechterbrein (VR energie) als zweverig gezwets en ideologische utopie worden verworpen. Hierdoor worden duurzame innovaties veelal in de kiem (ontluikend leven) gesmoord. En zo gaat men vandaag de dag met elkaar én de eigen gedachten om. Het lineaire denken houdt de mens gevangen in een gedachtestroom die het verleden eindeloos blijft repeteren, risico’s denkt te kunnen uitsluiten door het leven te voorspellen waar het eindigt; simpelweg omdat men de vrouwelijke variant links laat liggen.

Verstillen…

Het vraagt moed om tijdens de chaos van de ongecontroleerde bewegingen van het linkerbrein, in alle rust te gaan zitten op een koan. Vanuit Zen-Boeddhisme worden koans gezien als raadsels die zijn bedoeld om het rationele denken te stoppen en zo inzicht te verkrijgen in de wezenlijke aard van de geest.

De beweging vanuit chaos is dus altijd een terugtrekkende beweging, waarin we tot andere gedachten kunnen komen. Met deze inkerende beweging dient zich de kans aan om te verstillen, waarmee nieuwe gedachtestromen ons gehoor kunnen binnendringen. We bevinden ons nu in het oog van de storm, waarin we de kwantumsprong naar een nieuw paradigma kunnen maken; in onze gezamenlijke evolutie als mens.

Verbinden vanuit ons midden (hart) waar ML dominantie wordt getransformeerd door VR ontvankelijkheid. De alchemie van het samensmelten van het VR en ML tot een complementaire eenheid. In een volgende editie ga ik hier dieper op in… Het boek “Ontwaakt Bewust Zijn” beschrijft onthullingen over mijn ontdekkingstocht van de vrouwelijke essentie.

Inspiraties vanuit de Bron

We voeren een dialoog over de essentie van loslaten en het belang van synergie, en mannelijke- en vrouwelijke eenwording in haar tegengestelde waarde; waarin de dingen spontaan gebeuren. Met loslaten bedoelen we de bereidheid tot accepteren dat situaties zich anders ontwikkelen dan we

willen. Als we dit kunnen toelaten, zijn we beschikbaar, ofwel ontvankelijk voor ons wezenlijk potentieel. Loslaten is in onze beleving de acceptatie van dat wat er is. Echter, de bereidheid tot acceptatie voelt soms ongemakkelijk, want daarentegen is ook het verlangen. Doch, als verlangen ons aanspoort, dan is dát de bezieldheid die ons natuurtalent kan doen ontluiken. Verlangen en Ziel zijn bondgenoten in het bevrijden van ons potentieel, alleen het brein kan dit bondgenootschap aardig in twijfel brengen. Deze verdieping in de materie vinden we uitermate interessant, waarmee we eigenlijk alleen maar hebben geaccepteerd en geïncasseerd in plaats van werkelijk loslaten. Kennelijk hebben we nog niet de bereidheid gevonden, waarmee we beschikbaar zijn om het (on)geweten te ontvangen.

Mijn passie is vanuit een ontwaakt bewustzijn de medemens bewegen tot autonome zeggingskracht. Van hieruit ontstaat een synergie die grote veranderingen kunnen bewerkstelligen en de structuur van ons DNA opent voor nieuwe paradigma’s.

* Tekst is deels afkomstig uit ‘Ontwaakt BewustZijn, De kunst van het creëren tot levenskunst verheven’. Lees de zeven Stille Inspiratie blogberichten uit het boek dat mijn verhaal verteld van een onvoorwaardelijke liefde op de rand van het bewustzijn.

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

*De afbeelding van het olieverfschilderij ‘Balans’ is uit de serie Circle of Art

Related posts