INTENTIE

Angst is een slechte raadgever

“Angst is een slechte raadgever” deze metaforische uitspraak is een absolute waarheid. Vanuit deze intentie handelen confronteert zich met wat men wil voorkomen. Hier ontstaat een polarisatie waarbij men anderen oproept zich naar hun zienswijze te gedragen om de angst die zij voelen niet te hoeven leven. Vrijheid van mening wordt hiermee een uitgesproken tegenpool, gebaseerd op wantrouwen naar de toekomst. Hier wordt macht ingezet dat voor en tegenstanders dwingt positie in te nemen, met dat wat zij niet willen.

Intentie is bepalend voor wat je beoogt

Er is slechts één oplossing en dat is bewustzijn verkrijgen over de oorsprong van deze tegenstelling, welke in basis veelal eenzelfde intentie in zich draagt. Deze intentie is algemeen; angst voor verlies van het meest dierbare in je leven.

We dienen onszelf te raadplegen waarom we onze wil ‘dat veelal is gebaseerd op angst voor verlies’ aan anderen willen opleggen. Onderzoek de reden in plaats van de maatregel die men de ander wil opleggen. De intentie is hierin bepalend voor het resultaat, waarbij angst een slechte raadgever is in dàt wat men denkt te willen voorkomen…

Oorsprong…

Een authentieke macht behoeft geen tegenstand en is bewust van de intentie die zichZelf ont-moet in de ander. We hebben geen macht over anderen nodig om zelf overeind te blijven, waarbij een ander het lootje legt en een onnodig karma opnieuw wordt geboren. Oorzaak- en gevolg zijn mechanismen die een eenheid belichamen in verantwoordelijkheid en vraagt een bewust-Zijn van de (tegen)beweging.

Met wat ik persoonlijk waarneem komt transformatie van binnenuit, door het leren leven vanuit innerlijke kernwaarden. Transitie zie ik als het transformatieproces dat zich steeds verder verdiept in het belichamen van bewust-Zijn. Hier ervaart men dualiteit met een geconditioneerde omgeving wat de chaos veroorzaakt en waardoor niets meer blijft zoals het was. Macrokosmos begint bij microkosmos, hierin beweegt de omgeving mee of laat (tijdelijk) los…

Bewust-Zijn…

Transformatie is een innerlijke non-duale staat van bewust Zijn die beweegt door het te laten gebeuren. Het vraagt een voortdurend afstemmen in het loslaten van de innerlijke duale strijd, waardoor een synchroniciteit wordt verkregen die een nieuwe werkelijkheid opent. Deze natuurlijke creatiekracht kunnen we vooraf niet plannen of bedenken… We worden verrast door ons voor-gevoel…

Inspiraties vanuit de Bron

Mijn passie is vanuit een ontwaakt bewustzijn de medemens bewegen tot autonome zeggingskracht. Van hieruit ontstaat een synergie die grote veranderingen kunnen bewerkstelligen en de structuur van ons DNA opent voor nieuwe paradigma’s. Lees ook DE HEILIGE GRAAL

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

Related posts