RESERVETIJD…

Het gebruik van reservetijd…

Door de huidige crises, ofwel de transitie naar een ruimer bewustzijn, wordt soms gezegd dat we in reservetijd leven en dat inspireert mij om de essentiële betekenis te onderzoeken. Reserve wordt omschreven als; iets extra’s voor later, ofwel het deel van de nalatenschap dat voorbehouden (gereserveerd) is voor erfgenamen. (*Bron: www.encyclo.nl). Reserve lijkt ook afgeleid van het Engels dat het woordenboek vertaalt naar reservering, wegleggen, sparen en voorbehouden. (*Bron: Prisma woordenboek Engels/Nederlands)

We houden ons voor te sparen om toekomst veilig te stellen en te voorzien van waarden voor een onbezorgd leven. Echter de definitie van reserve wordt veelal verward met schaarste en angst voor tekorten, wat kan leiden tot een concurrentiestrijd, de mens wil immers overleven. Wellicht heeft dit gezorgd voor een geldcreatie, waar we nu de vruchten van plukken, namelijk tekorten, gecreëerd door gedachten die schuldenlasten creëren om rijkelijk te leven.

Inmiddels zijn we ons bewust dat de tekorten alleen nog maar oplopen, waardoor de samenleving en het voortbestaan van de aarde behoorlijk onder druk komt te staan. De reservetijd moet ingezet worden om het tij te keren.

Een tijdsbesef om reservetijd te reserveren voor een zorgeloze toekomst

We hebben alleen NU = TIJD tot beschikking om toekomst te reserveren, wat je ook kunt zeggen is dat we nu de tijd claimen voor de toekomst. Het vrouwelijke principe claimt hierin vadertje tijd die alleen volgens de klok wil leven en zijn patronen blijft herhalen. Zij kust hem wakker en laat zien hoe nieuw leven wordt geboren, door de illusie van tijd te doorbreken.

Even terugkoppelen naar het Engels, vertaal ik reserve als Spare-time = vrije tijd, tijd over. Ofwel een tussentijd, een pop-fase van rups tot vlinder waarbinnen een nieuwe vorm ontstaat. De rups heeft geen benul hoe een vlinder vliegt, tot hij zich overgeeft aan de verandering waarin zijn vleugels groeien tot de cocon openbreekt. Hij kan zijn huidige vorm niet behouden, maar vormt wel het uitgangspunt, een vlinder kan immers niet geboren worden zonder eerst een rups te zijn geweest. De rups voed zich met de bladeren waarop hij loopt, net zolang tot hij erop kan teren, letterlijk gespaard heeft om te kunnen transformeren.

Tijd sparen om te transformeren

Als we vanuit de schaduw (illusie) naar reservetijd kijken, zijn we soms bang om te laat in actie te komen, kunnen we willen overtuigen, of ongeduldig reageren. Zelf ben ik door mijn enthousiasme vaak op de reservebank geplaatst dat vleugels heeft gegeven om de weerstand te overleven die ik tegenkwam. Ge DULD ~ de onrust die wordt veroorzaakt ~ om het vergezicht ofwel verlangen naar toekomst veilig te stellen. De tijd die nodig is om de vleugels te claimen waarmee de oude vorm wordt losgelaten, ontwaakt ons bewust Zijn voor de transformatie die noodzakelijk is om de aarde te reserveren voor onze kinderen.

Van Hart tot Hart…
Erica

THE GIFT

Deze pasteltekening is een zelfportret van mijn linkerhand dat bewustzijn schenkt. Bij het maken was ik volkomen onbewust van de symboliek, waarmee ik bewustzijn vanuit mijn linkerhand aanreik in de spiegel. De krijtpastel draagt de titel ‘The Gift’. De betekenis is in de weerspiegeling een geschenk aan mezelf. De spiegelreflex van mijn linkerhand, heeft mijn rechterhand verbeeld op de tekening. Het vrouwelijk principe overhandigt daarmee een geschenk aan het mannelijke principe. Het vertegenwoordigt een ander manier van kijken naar de werkelijkheid. Wat je denkt te zien is niet altijd de werkelijkheid, maar slechts de perceptie van wat je zou verwachten…

De toedracht van het verhaal staat beschreven in het boek Ontwaakt BewustZijn, De kunst van het creëren tot levenskunst verheven.

Related posts