Macrokosmos begint bij Microkosmos…

Een samenspel van dualiteit brengt harmonie in de relatie…

In tegenstelling van wat we (hoofd)zakelijk denken woont spiritualiteit in de buik… Lees spreekwoordelijk spirit=ziel+(d)ualiteit afkomstig van het hoofd dat spiritualiteit verwerpt als zweverig en bestempeld als irreële werkelijkheid. 

De buik is bij uitstek een warme plek waar onze ziel kan nestelen, de broedkamer waar zaden ontkiemen en transformeren tot nieuw leven. Een heuse aardse realiteit van onze werkelijkheid. De dualiteit van het hoofd is dat het niet kan voelen zonder het emotioneel gevoelslichaam van de ziel… Dit beantwoordt waarom we denken zweverig te zijn als de buik wordt buitengesloten van onze gevoelsbeleving, die juist ruimte biedt in de ontdekking wie we werkelijk ZIJN én… dat maakt ons ziel in beleving al behoorlijk tastbaar…

Denk als voorbeeld aan het onderbuik gevoel dat vrijwel ieder kent en veelal achteraf wordt (h)erkend als; ‘zie je nou wel, ik wist dat het zou gebeuren’. Of zoals ik zelf weleens zeg; ‘ik had de symbolische betekenis al in mijn droom gezien’.

Spiritualiteit als aardse verbondenheid

Spiritualiteit is dus in het bijzonder onze aardse verbondenheid, waarin we samenleven en elkaar ontmoeten tot verbindende samenwerkende relaties in onze gevoelsbeleving. Tja, de bal is rond, net als de aarde en sommige van onze buiken…

Zolang wij nog vanuit dualiteit naar ons eigen spiritueel wezen kijken, leven wij in strijd met de natuur en daarmee met onszelf, met dat deel dat we in onszelf als zweverig ofwel in weerstand verwerpen. In de acceptatie van alles dat ons leven ontmoet, leven we in flow. Iedere verwerping is aandacht aan manifestatie van iets dat we niet wensen of niet begrijpen. Onbegrip kan angst oproepen of situaties veroordelen bij het willen controleren van sommige gevoelservaringen die inherent zijn aan het leven zelf en daarmee niet voorkomen kunnen worden. De levensstroom die geboorte opwekt… Dus ook weerstand geeft groeit aan manifestatie aan wat we willen voorkomen.

Alles wat aandacht krijgt groeit, negatief of positief…

Beide componenten zijn nodig voor manifestatie van materie, onze ervaringen en gezamenlijke opbouw van duurzaam economisch samenleven. Mannelijk/Vrouwelijk, Yin/Yang, Zon/Maan, licht/donker etc. Een evenwichtige harmonieuze balans creëert perfectie, de geometrie, de kosmische vertaling van cijfers en getallen, de wetmatigheid van techniek in zijn wiskundige berekening.

Dualiteit is bij uitstek nodig om harmonie te scheppen in onze samenleving, zei het dan wel in de eenvormige samenwerking van heelheid. Samenwerken vanuit een Mannelijk heelheid en een Vrouwelijke heelheid, voor een optimale perfectie in harmonie… Dit is hoe de hele natuur is opgebouwd, vanuit deze uitgebalanceerde principes. Alleen de (vrije) wil van de mens kan deze harmonie verstoren door systemische behoeften van onze samenleving, bijvoorbeeld door het verdienen van geld of macht, de alleen heerschappij voor aandacht.

Aandacht=Liefde

En hier zijn we weer terug bij aandacht, alles wat onze aandacht krijgt groeit…. Aandacht=Liefde en dat is wat wij in essentie Zijn, liefde dat zaden ontkiemt tot levensvatbaarheid en geboren laat worden in de levensstroom van energie. Dit is hoe materie ontstaat vanuit puur Mannelijk en Vrouwelijke waarden. Deze innerlijke goudmijn wordt destructief bedolven als we waarden buiten onszelf waarderen, zoals geld hierin een mooi voorbeeld is van (geldelijke) macht dat ongelijkheid creëert in menselijke waarde.

Word bewust van je tegenpool

Zolang we onbewust denken weten we niet welk belang onze levensstroom dient en de waarde die wij daaraan toekennen. Het is van cruciaal belang bewust te zijn waar onze creatiekracht naartoe gaat. Als je deze vraag bij jezelf hebt onderzocht, ontdek je of aandacht uitgaat naar positief of negatief? Hier wordt je bewust van je tegenpool die jouw gedachten ondersteund met de tegengestelde waarde om samen een optimale eenduidige waarde te creëren. Dialoog wordt in deze samenhang een bijzonder belangrijke communicatievaardigheid om de dualiteit te laten samenwerken tot één intelligent brein.

Deze simpele uitleg is alles dat nodig is in de balans voor duurzaam samenwerken aan een onbekende toekomst. Een spirituele economische samenleving kan de zaligmakende hemel op aarde verbinden tot één ronde scheppingskracht aan mogelijkheden:-) Macrokosmos begint bij microkosmos… Ik ben…

Van Hart tot Hart
Erica Argelo

Tekst afkomstig uit ROEP VAN DE ZIEL

Related posts