12-12-2021 DE OMMEKEER

DE INNERLIJKE WEG VAN DE TAROT

“Niets dat bewegen kan is krachtiger dan degene die het in beweging brengt”

Met het duiden van De Tarot geven cijfers en getallen informatie over evolutionaire ontwikkelingen die ik in dit blog verkort samenvat. Als voorbeeld neem ik vandaag simpelweg de informatie die ligt besloten in de datum 12-12-2021 dat een nieuw perspectief geeft aan de huidige revolutionaire veranderingen. Deze elementaire boodschap zien we in de datum van vandaag twee keer gegeven in 12.12, wat voor kenners in de numerologie een meestergetal is. Open deze link voor de nummerologische getalswaarden.

Een andere kijk op de werkelijkheid

Getal 1 DE MAGIËR is het tweede arcanum in de grote arcana van de Tarot, deze mannelijke yang energie brengt een offer door zijn innerlijke waarden met de buitenwereld te delen. Getal 2 – DE PRIESTERES is de derde arcanum in de grote arcana, deze vrouwelijke yin energie keert ‘in tegenstelling van de Magiër’ naar binnen, om haar innerlijke stem te raadplegen. Deze mannelijke en vrouwelijke samenwerking belichamen getal 12 – DE GEHANGENE, gedrieën brengen zij het offer in het loslaten van de huidige omstandigheden. In de optelling belichamen de intrinsieke spirituele waarden van de Magiër & de Priesteres de vier elementen (aarde, vuur, water, lucht) in het cijfer 3 – DE KEIZERIN. De Keizerin is de vierde arcanum in rij en vertegenwoordigt de nieuwgeboorte van de mannelijke en vrouwelijke eenwording die tot de zwangerschap heeft geleidt. Deze zwangerschap vormt het heiligdom van ons menselijke ontstaan vanuit een mystieke Bron die wetenschap niet kan verklaren.

Gezien vanuit de jaartelling ‘2021’ kondigt cijfer 2 – DE PRIESTERES vanuit haar yin-energie een totaal nieuwe orde aan die aanvangt bij getal 0 – DE DWAAS, de eerste arcanum van de grote arcana in de Tarot. O – DE DWAAS is de gene die de Tarot raadpleegt in een periode van ontdekken, instabiliteit en emoties. Zijn tot leven gekomen potentie staat open voor alles wat nog niet is bereikt. De waarde is zijn puurheid en levendigheid waarmee de inhoud van de knapzak die eigenschappen en talenten bevat voor zijn reis, worden ontdekt in de 22 Arcanum die de Tarot telt.

Getal 21- DE WERELD, vormt de 22e en laatste arcanum in de grote arcana van De Tarot en onthult de omkering van getal 12. De getalswaarde 21 laat een vrouwelijke invloed zien, doordat 2 – DE PRIESTERES voorafgaat aan de oorspronkelijke volgorde van 1 – DE MAGIËR, in de voltooiing met De Wereld als uitgangspunt. Arcanum 21 – DE WERELD is alle arcana in één, het ene onveranderlijke Al (de macrokosmos) waar alles gebeurt en is geschied in een eeuwigdurende beweging. Dit arcanum symboliseert de hele schepping, het gehele tijd-ruimte-continuüm waarin alles al vorm heeft gekregen. Het is de horoscoop van een nieuw leven, een nieuwe onderneming, het zegel dat deze levensweg afsluit en verbindt met heden en toekomst. De volwassen mens heeft zijn plaats in de wereld gevonden en staat midden in het hervonden Paradijs, de situatie is nu vreugdevol, harmonieus en scheppend. Vanuit dit kosmisch bewustzijn wordt het vrouwelijke door het mannelijke in de realiteit gezet om de nieuwgeboorte van getal 3 – DE KEIZERIN de aarde met haar overvloed te verrijken.

Opgeteld vormt het jaar 2021 getal 5 – DE HOGE PRIESTER wiens vaste waarden en normen en leefregels essentieel van levensbelang zijn. De Priester vormt de 6e arcanum op rij en vormt de personificatie van de maatschappelijke moraal die de mens verbindt met zijn oerbron en confronteert met het sociale geweten, dat wordt gesteund door de innerlijke waarheid. De onthulling van een Heilige werkelijkheid vanuit de optelsom 1+2+1+2+2+0+2+1=11=2.

In getal 11 – GERECHTIGHEID bevindt de mens zich in een situatie waar recht wordt gesproken en oogst nu wat hij heeft gezaaid. De weegschaal weegt zijn daden en het zwaard velt het oordeel. De wijzen in de gemeenschap stellen vast wat waarheid is. De Rechtvaardigheid representeert de beoordeling van ons werk, het wegen en toedelen en het karma. Er geschiedt aards recht over het gedane werk, na het oordeel is men bevrijd van de ballast en kan men zich wijden aan spirituele zaken die in de opsomming van 2 – DE PRIESTERES (de vrouwelijke spiritualiteit) zij is de bakermat van de nieuwe Wereld.

Van Hart tot Hart…
Erica Argelo

Wil je ontdekken wat De Tarot voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een persoonlijk consult.

*Bronvermelding

Related posts